SFS 2020:1058 Lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017–2021, dels ändring i samma lag

SFS2020-1058.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.