SFS 2020:1071 Lag om ändring i lagen (2020:952) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2020-1071.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:YTZRIX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:MBVXWV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:DAZQBN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2020:952) om �ndring i </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>inkomstskattelagen (1999:1229) </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 26 november 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 18 � inkomstskattelagen <br/>(1999:1229)2 i st�llet f�r lydelsen enligt lagen (2020:952) om �ndring i den <br/>lagen ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>3 kap. <br/>18 �</b> Den som �r begr�nsat skattskyldig �r skattskyldig i </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. inkomstslaget tj�nst f�r inkomster som anges i 5 � lagen (1991:586) om</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">s�rskild inkomstskatt f�r utomlands bosatta med undantag f�r inkomster <br/>som anges i 6 � 3 och 4 samt 6 a � den lagen, om en beg�ran har gjorts enligt <br/>4 � den lagen, </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. inkomstslaget tj�nst eller n�ringsverksamhet f�r inkomster som anges</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">i 7 � f�rsta stycket lagen (1991:591) om s�rskild inkomstskatt f�r utomlands <br/>bosatta artister m.fl., om Skatteverket har meddelat beslut enligt 5 a � tredje <br/>stycket den lagen, </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. inkomstslaget n�ringsverksamhet f�r inkomst fr�n ett fast driftst�lle</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller en fastighet i Sverige, </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. inkomstslaget n�ringsverksamhet f�r �terf�rda avdrag p� grund av att</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">en n�ringsbostadsr�tt som innefattar nyttjander�tt till ett hus eller en del av <br/>ett hus i Sverige avyttras eller blir privatbostadsr�tt, </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">5. inkomstslaget n�ringsverksamhet f�r �terf�rda avdrag f�r egenavgifter,<br/>6. inkomstslaget n�ringsverksamhet f�r �terf�rda avdrag f�r periodiser-</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">ingsfond och expansionsfond, samt inkomstslaget n�ringsverksamhet eller <br/>kapital f�r �terf�rda avdrag f�r ers�ttningsfond, </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">7. inkomstslaget n�ringsverksamhet f�r uttag eller utbetalning fr�n ett</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">skogskonto eller skogsskadekonto som avses i 21 kap., </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">8. inkomstslaget kapital f�r ett positivt r�ntef�rdelningsbelopp som avser</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">ett fast driftst�lle, en n�ringsfastighet i Sverige eller artistisk eller idrottslig <br/>verksamhet i Sverige, </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">9. inkomstslaget kapital f�r l�pande inkomster av en privatbostadsfastig-</p> <p style="position:absolute;top:970px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">het eller en privatbostadsr�tt i Sverige, </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">10. inkomstslaget kapital f�r kapitalvinst p� en fastighet i Sverige eller p�</p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">en privat- eller n�ringsbostadsr�tt som innefattar nyttjander�tt till ett hus <br/>eller en del av ett hus i Sverige, </p> <p style="position:absolute;top:1051px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">11. inkomstslaget kapital f�r �terf�rt uppskovsbelopp enligt 47 kap.,</p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">1 Bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63. <br/>2 Lagen omtryckt 2008:803. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2020:1071</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">2 december 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2020:1071</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">12. inkomstslaget n�ringsverksamhet eller kapital f�r utdelning p� ande-</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">lar i svenska ekonomiska f�reningar, och </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24">13. inkomstslaget kapital f�r �terf�rt investeraravdrag enligt 43 kap.<br/>Ers�ttning i form av s�dan royalty eller periodvis utg�ende avgift f�r att</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">materiella eller immateriella tillg�ngar utnyttjas som ska r�knas till inkomst-<br/>slaget n�ringsverksamhet ska anses som inkomst fr�n ett fast driftst�lle i <br/>Sverige, om ers�ttningen kommer fr�n en n�ringsverksamhet med ett fast <br/>driftst�lle h�r. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Skattskyldighet f�r inkomster som avses i f�rsta stycket 12 g�ller inte f�r </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">s�dana begr�nsat skattskyldiga personer som avses i 17 � 24. </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft24">Erik Sj�stedt <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2020:952) om �ndring i

inkomstskattelagen (1999:1229)

Utf�rdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 18 � inkomstskattelagen
(1999:1229)2 i st�llet f�r lydelsen enligt lagen (2020:952) om �ndring i den
lagen ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.
18 �
Den som �r begr�nsat skattskyldig �r skattskyldig i

1. inkomstslaget tj�nst f�r inkomster som anges i 5 � lagen (1991:586) om

s�rskild inkomstskatt f�r utomlands bosatta med undantag f�r inkomster
som anges i 6 � 3 och 4 samt 6 a � den lagen, om en beg�ran har gjorts enligt
4 � den lagen,

2. inkomstslaget tj�nst eller n�ringsverksamhet f�r inkomster som anges

i 7 � f�rsta stycket lagen (1991:591) om s�rskild inkomstskatt f�r utomlands
bosatta artister m.fl., om Skatteverket har meddelat beslut enligt 5 a � tredje
stycket den lagen,

3. inkomstslaget n�ringsverksamhet f�r inkomst fr�n ett fast driftst�lle

eller en fastighet i Sverige,

4. inkomstslaget n�ringsverksamhet f�r �terf�rda avdrag p� grund av att

en n�ringsbostadsr�tt som innefattar nyttjander�tt till ett hus eller en del av
ett hus i Sverige avyttras eller blir privatbostadsr�tt,

5. inkomstslaget n�ringsverksamhet f�r �terf�rda avdrag f�r egenavgifter,
6. inkomstslaget n�ringsverksamhet f�r �terf�rda avdrag f�r periodiser-

ingsfond och expansionsfond, samt inkomstslaget n�ringsverksamhet eller
kapital f�r �terf�rda avdrag f�r ers�ttningsfond,

7. inkomstslaget n�ringsverksamhet f�r uttag eller utbetalning fr�n ett

skogskonto eller skogsskadekonto som avses i 21 kap.,

8. inkomstslaget kapital f�r ett positivt r�ntef�rdelningsbelopp som avser

ett fast driftst�lle, en n�ringsfastighet i Sverige eller artistisk eller idrottslig
verksamhet i Sverige,

9. inkomstslaget kapital f�r l�pande inkomster av en privatbostadsfastig-

het eller en privatbostadsr�tt i Sverige,

10. inkomstslaget kapital f�r kapitalvinst p� en fastighet i Sverige eller p�

en privat- eller n�ringsbostadsr�tt som innefattar nyttjander�tt till ett hus
eller en del av ett hus i Sverige,

11. inkomstslaget kapital f�r �terf�rt uppskovsbelopp enligt 47 kap.,

1 Bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.
2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS

2020:1071

Publicerad
den

2 december 2020

background image

SFS

2020:1071

2

12. inkomstslaget n�ringsverksamhet eller kapital f�r utdelning p� ande-

lar i svenska ekonomiska f�reningar, och

13. inkomstslaget kapital f�r �terf�rt investeraravdrag enligt 43 kap.
Ers�ttning i form av s�dan royalty eller periodvis utg�ende avgift f�r att

materiella eller immateriella tillg�ngar utnyttjas som ska r�knas till inkomst-
slaget n�ringsverksamhet ska anses som inkomst fr�n ett fast driftst�lle i
Sverige, om ers�ttningen kommer fr�n en n�ringsverksamhet med ett fast
driftst�lle h�r.

Skattskyldighet f�r inkomster som avses i f�rsta stycket 12 g�ller inte f�r

s�dana begr�nsat skattskyldiga personer som avses i 17 � 24.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sj�stedt
(Finansdepartementet)

;