SFS 2020:1074 Lag om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

SFS2020-1074.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.