SFS 2020:1076 Lag om ändring i lagen (2020:1075) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2020-1076.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.