SFS 2020:1079 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2020-1079.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.