SFS 2020:384 Lag om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen

SFS2020-384.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.