SFS 2020:612 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

SFS2020-612.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.