SFS 2020:618 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

SFS2020-618.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.