SFS 2020:621 Lag om ändring i lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

SFS2020-621.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.