SFS 2020:668 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

SFS2020-668.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.