SFS 2020:668 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

SFS2020-668.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ZWOSAV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:OVGECR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1995:1571) om ins�ttningsgaranti </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 16 � lagen (1995:1571) om ins�tt-<br/>ningsgaranti ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>16 �</b>2 Ett institut som omfattas av garantin ska l�mna de uppgifter till <br/>garantimyndigheten som den beh�ver f�r att fastst�lla institutets avgift. De <br/>uppgifter som myndigheten beh�ver f�r att fastst�lla ett instituts avgift ska <br/>ha granskats av en revisor som utsetts av institutet i enlighet med 4 a kap. <br/>1 � sparbankslagen (1987:619), 9 kap. 8 � aktiebolagslagen (2005:551) eller <br/>8 kap. 8 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Institutet ska ocks� utan dr�jsm�l l�mna garantimyndigheten de uppgifter </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">den beh�ver om ins�ttare och deras ins�ttningar samt de uppgifter den i <br/>�vrigt beh�ver f�r sin verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Garantimyndigheten f�r, n�r den anser att det �r n�dv�ndigt, genomf�ra </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">en unders�kning hos institutet. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller dock fortfarande i fr�ga om medlemsbanker</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">som �r registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det <br/>r�kenskaps�r som avslutas n�rmast efter detta datum. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA MICKO </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Lotta Hardvik Cederstierna <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2018:719. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2020:668</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">30 juni 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1995:1571) om ins�ttningsgaranti

Utf�rdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 16 � lagen (1995:1571) om ins�tt-
ningsgaranti ska ha f�ljande lydelse.

16 �2 Ett institut som omfattas av garantin ska l�mna de uppgifter till
garantimyndigheten som den beh�ver f�r att fastst�lla institutets avgift. De
uppgifter som myndigheten beh�ver f�r att fastst�lla ett instituts avgift ska
ha granskats av en revisor som utsetts av institutet i enlighet med 4 a kap.
1 � sparbankslagen (1987:619), 9 kap. 8 � aktiebolagslagen (2005:551) eller
8 kap. 8 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar.

Institutet ska ocks� utan dr�jsm�l l�mna garantimyndigheten de uppgifter

den beh�ver om ins�ttare och deras ins�ttningar samt de uppgifter den i
�vrigt beh�ver f�r sin verksamhet.

Garantimyndigheten f�r, n�r den anser att det �r n�dv�ndigt, genomf�ra

en unders�kning hos institutet.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre best�mmelser g�ller dock fortfarande i fr�ga om medlemsbanker

som �r registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det
r�kenskaps�r som avslutas n�rmast efter detta datum.

P� regeringens v�gnar

LENA MICKO

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346.

2 Senaste lydelse 2018:719.

SFS

2020:668

Publicerad
den

30 juni 2020

;