SFS 2020:670 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2020-670.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.