SFS 2021:1015 Lag om ändring i lagen (2014:408) om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken

SFS2021-1015.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.