SFS 2021:1016 Lag om ändring i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

SFS2021-1016.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.