SFS 2021:1022 Lag om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet

SFS2021-1022.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:KIKLEY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:UFITOE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:YDKDOW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1978:801) om internationellt </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>samarbete r�rande kriminalv�rd i frihet </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 november 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 � lagen (1978:801) om interna-<br/>tionellt samarbete r�rande kriminalv�rd i frihet ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>4 �</b> Verkst�llighet i Sverige av utl�ndsk brottm�lsdom f�r ske endast efter <br/>framst�llning av den fr�mmande staten. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">Framst�llningen f�r inte bifallas <br/>1. om domen inte har f�tt laga kraft eller om p�f�ljden inte f�r verkst�llas</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">i den fr�mmande staten, </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. om g�rning som p�f�ljden avser inte motsvarar brott enligt svensk lag</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">eller g�rningsmannen, om g�rningen beg�tts h�r i landet, p� annan grund �n <br/>som avses i 5 � 3 inte skulle ha kunnat d�mas till p�f�ljd f�r brottet, </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">3. om den d�mde inte har eller tar hemvist i Sverige,<br/>4. om verkst�llighet i Sverige skulle vara of�renlig med grunderna f�r</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">r�ttsordningen h�r i landet eller annat v�sentligt svenskt intresse, </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. om dom i m�l om ansvar f�r g�rning som p�f�ljden avser har meddelats</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">h�r i landet eller h�r utf�rdat straff�rel�ggande eller f�rel�ggande av ord-<br/>ningsbot f�r samma g�rning har godk�nts, </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. om fr�ga om ansvar f�r g�rning som p�f�ljden avser har pr�vats i en</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">annan stat �n den som har gjort framst�llningen genom en dom som f�tt laga <br/>kraft och det d�rf�r skulle ha funnits hinder enligt 2 kap. 9 � brottsbalken <br/>mot lagf�ring f�r g�rningen h�r i landet, </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">7. om g�rning som p�f�ljden avser utg�r eller har samband med politiskt</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">brott eller utg�r milit�rt brott, </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">8. om g�rning som p�f�ljden avser utg�r fiskaliskt brott, s�vida inte annat</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ranleds av �verenskommelse mellan Sverige och den fr�mmande staten, </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">9. om en till�mpning av 35 kap. 810 �� brottsbalken skulle inneb�ra att</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">p�f�ljden bortfallit, </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">10. om verkst�llighet i Sverige i annat h�nseende �n som f�rut har n�mnts</p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">skulle strida mot den �verenskommelse mellan Sverige och fr�mmande stat <br/>som ligger till grund f�r framst�llningen. </p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2022. </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2021:1022 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 8 november 2021 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft21"><b> 2021:1022 </b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Ulf Wallentheim <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1978:801) om internationellt

samarbete r�rande kriminalv�rd i frihet

Utf�rdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 � lagen (1978:801) om interna-
tionellt samarbete r�rande kriminalv�rd i frihet ska ha f�ljande lydelse.

4 � Verkst�llighet i Sverige av utl�ndsk brottm�lsdom f�r ske endast efter
framst�llning av den fr�mmande staten.

Framst�llningen f�r inte bifallas
1. om domen inte har f�tt laga kraft eller om p�f�ljden inte f�r verkst�llas

i den fr�mmande staten,

2. om g�rning som p�f�ljden avser inte motsvarar brott enligt svensk lag

eller g�rningsmannen, om g�rningen beg�tts h�r i landet, p� annan grund �n
som avses i 5 � 3 inte skulle ha kunnat d�mas till p�f�ljd f�r brottet,

3. om den d�mde inte har eller tar hemvist i Sverige,
4. om verkst�llighet i Sverige skulle vara of�renlig med grunderna f�r

r�ttsordningen h�r i landet eller annat v�sentligt svenskt intresse,

5. om dom i m�l om ansvar f�r g�rning som p�f�ljden avser har meddelats

h�r i landet eller h�r utf�rdat straff�rel�ggande eller f�rel�ggande av ord-
ningsbot f�r samma g�rning har godk�nts,

6. om fr�ga om ansvar f�r g�rning som p�f�ljden avser har pr�vats i en

annan stat �n den som har gjort framst�llningen genom en dom som f�tt laga
kraft och det d�rf�r skulle ha funnits hinder enligt 2 kap. 9 � brottsbalken
mot lagf�ring f�r g�rningen h�r i landet,

7. om g�rning som p�f�ljden avser utg�r eller har samband med politiskt

brott eller utg�r milit�rt brott,

8. om g�rning som p�f�ljden avser utg�r fiskaliskt brott, s�vida inte annat

f�ranleds av �verenskommelse mellan Sverige och den fr�mmande staten,

9. om en till�mpning av 35 kap. 810 �� brottsbalken skulle inneb�ra att

p�f�ljden bortfallit,

10. om verkst�llighet i Sverige i annat h�nseende �n som f�rut har n�mnts

skulle strida mot den �verenskommelse mellan Sverige och fr�mmande stat
som ligger till grund f�r framst�llningen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2022.

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.

SFS

2021:1022

Publicerad
den

8 november 2021

background image

SFS

2021:1022

2

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

;