SFS 2021:1035 Lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

SFS2021-1035.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:WULCVL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:WULCVL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2010:299) om straff f�r offentlig </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>uppmaning, rekrytering och utbildning avseende </b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>terroristbrott och annan s�rskilt allvarlig brottslighet </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 november 2021 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 9 � lagen (2010:299) om straff f�r <br/>offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och <br/>annan s�rskilt allvarlig brottslighet ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>9 �</b>2 �ven om det inte finns domsr�tt enligt 2 kap. 3 � brottsbalken �r <br/>svensk domstol beh�rig att d�ma �ver brott enligt denna lag om brottet har <br/>beg�tts </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. av en svensk medborgare, av en utl�nning med hemvist i Sverige eller</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">av en utl�nning som befinner sig h�r i landet, </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">2. till f�rm�n f�r en juridisk person som �r etablerad i Sverige, eller<br/>3. mot en av Europeiska unionens institutioner eller mot en av dess byr�er</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller ett av dess organ, om byr�n eller organet har s�te i Sverige. </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta stycket g�ller �ven om brottet i enlighet med 8 � ska bestraffas </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt brottsbalken eller lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott. </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om krav p� tillst�nd att v�cka �tal i vissa fall finns i 2 kap. </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">7 � brottsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2022. </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Walo von Greyerz <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20. <br/>2 Senaste lydelse 2018:1313. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2021:1035 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 8 november 2021 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2010:299) om straff f�r offentlig

uppmaning, rekrytering och utbildning avseende

terroristbrott och annan s�rskilt allvarlig brottslighet

Utf�rdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 9 � lagen (2010:299) om straff f�r
offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och
annan s�rskilt allvarlig brottslighet ska ha f�ljande lydelse.

9 �2 �ven om det inte finns domsr�tt enligt 2 kap. 3 � brottsbalken �r
svensk domstol beh�rig att d�ma �ver brott enligt denna lag om brottet har
beg�tts

1. av en svensk medborgare, av en utl�nning med hemvist i Sverige eller

av en utl�nning som befinner sig h�r i landet,

2. till f�rm�n f�r en juridisk person som �r etablerad i Sverige, eller
3. mot en av Europeiska unionens institutioner eller mot en av dess byr�er

eller ett av dess organ, om byr�n eller organet har s�te i Sverige.

F�rsta stycket g�ller �ven om brottet i enlighet med 8 � ska bestraffas

enligt brottsbalken eller lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott.

Best�mmelser om krav p� tillst�nd att v�cka �tal i vissa fall finns i 2 kap.

7 � brottsbalken.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2022.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Walo von Greyerz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.
2 Senaste lydelse 2018:1313.

SFS

2021:1035

Publicerad
den

8 november 2021

;