SFS 2021:1097 Lag om ändring i jordabalken

SFS2021-1097.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;font-family:ENUMZG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;font-family:NDKOVO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft118{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft119{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft39{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft310{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft311{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:1233px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6</b></p> <p style="position:absolute;top:1151px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> 7 8 9 0</b></p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1237px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:1226px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:1215px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12">3 </p> <p style="position:absolute;top:1204px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12">4 </p> <p style="position:absolute;top:1192px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12">5 </p> <p style="position:absolute;top:1181px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12">6 </p> <p style="position:absolute;top:1170px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12">7 </p> <p style="position:absolute;top:1159px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12">8 </p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12">9 </p> <p style="position:absolute;top:1136px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12">0 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i jordabalken </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 november 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om jordabalken2 </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft116"><i>dels</i> att 12 kap. 10, 16, 63, 70 och 73 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 12 kap. 46 a och 46 b ��, av </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>12 kap. <br/>10 �</b> Om l�genheten f�re tilltr�desdagen blir s� f�rst�rd att den inte kan <br/>anv�ndas f�r det avsedda �ndam�let, f�rfaller avtalet. Hyresg�sten har r�tt <br/>till ers�ttning f�r skada om hyresv�rden �r v�llande till h�ndelsen eller om <br/>hyresv�rden inte snarast m�jligt l�mnar ett meddelande till hyresg�sten om <br/>denna. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Meddelar en myndighet f�re tilltr�desdagen p� grund av l�genhetens </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">beskaffenhet f�rbud mot att anv�nda l�genheten f�r det avsedda �ndam�let, <br/>upph�r avtalet att g�lla, �ven om beslutet inte f�tt laga kraft. Hyresg�sten <br/>har r�tt till ers�ttning f�r skada om det f�rh�llande som lett till beslutet beror <br/>p� f�rsummelse av hyresv�rden eller om denne inte snarast m�jligt l�mnar <br/>ett meddelande till hyresg�sten om beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om en bostadshyresg�sts r�tt till ett nytt hyresavtal n�r </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">l�genheten f�rst�rs finns i 46 a och 46 b ��. </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>16 �</b>3 Best�mmelserna i 1012 �� till�mpas ocks�, om </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. l�genheten blir s� f�rst�rd under hyrestiden att den inte kan anv�ndas</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">f�r det avsedda �ndam�let eller om l�genheten annars skadas under hyres-<br/>tiden utan att hyresg�sten �r ansvarig f�r skadan, </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. hinder eller men p� annat s�tt uppst�r i nyttjander�tten utan att hyres-</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">g�sten �r v�llande, </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. hyresv�rden brister i sin underh�llsskyldighet enligt 15 � andra stycket,</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. en myndighet under hyrestiden meddelar ett s�dant beslut som avses i</p> <p style="position:absolute;top:947px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">10 � andra stycket eller 12 � utan att hyresg�sten gett anledning till det, dock <br/>inte f�rr�n beslutet f�r verkst�llas. </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Avser hyresavtalet en bostadsl�genhet, f�r hyresn�mnden i de fall som </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">avses i f�rsta stycket 13 eller om hyresv�rden inte fullg�r sin underh�lls-<br/>skyldighet enligt 15 � tredje stycket p� ans�kan av hyresg�sten �l�gga hyres-<br/>v�rden att �tg�rda bristen (�tg�rdsf�rel�ggande). I f�rel�ggandet, som f�r <br/>f�renas med vite, ska det anges en viss tid inom vilken den eller de �tg�rder </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft118">1 Prop. 2020/21:201, bet. 2021/22:CU2, rskr. 2021/22:42. <br/>2 Balken omtryckt 1971:1209, 12 kap. omtryckt 1984:694. <br/>3 Senaste lydelse 2000:226. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft113"><b> 2021:1097 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft119">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft115"> 30 november 2021 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">som avses med f�rel�ggandet ska ha vidtagits. Finns det s�rskilda sk�l f�r <br/>tiden f�rl�ngas, om en ans�kan om det g�rs innan tidsfristen l�per ut. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Hyresv�rden och hyresg�sten kan med bindande verkan tr�ffa avtal om </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">inskr�nkning i r�tten att enligt f�rsta stycket f� neds�ttning av hyran f�r <br/>hinder eller men i nyttjander�tten till f�ljd av att hyresv�rden l�ter utf�ra <br/>arbete f�r att s�tta l�genheten i avtalat skick eller f�r att utf�ra sedvanligt <br/>underh�ll av l�genheten eller fastigheten i �vrigt eller annat arbete som <br/>s�rskilt anges i avtalet. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">En ans�kan om �tg�rdsf�rel�ggande kan riktas mot den som senast har </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">beviljats eller s�kt lagfart, �ven om denne har �verl�tit fastigheten innan <br/>ans�kan om �tg�rdsf�rel�ggande g�rs. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Om fastigheten �verl�ts efter att ans�kan om �tg�rdsf�rel�ggande har </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">gjorts eller om det �r fr�ga om ett s�dant fall som avses i fj�rde stycket, ska <br/>r�tteg�ngsbalkens best�mmelser om verkan av att tvistef�rem�let �verl�ts <br/>och om tredje mans deltagande i r�tteg�ng till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">�r tvist om �gander�tten antecknad i fastighetsregistrets inskrivningsdel, </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">kan en ans�kan om �tg�rdsf�rel�ggande riktas mot den som innehar fastig-<br/>heten med �gander�ttsanspr�k. </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>46 a �</b> Om hyresavtalet f�rfaller p� grund av att l�genheten blir s� f�rst�rd <br/>att den inte kan anv�ndas som bostad har hyresg�sten, om det �r sk�ligt, r�tt <br/>att bli erbjuden ett nytt hyresavtal n�r en l�genhet blir tillg�nglig f�r upp-<br/>l�telse. Hyresv�rden ansvarar f�r att hyresg�sten erbjuds ett s�dant avtal. <br/>Erbjudandet ska avse den f�rst�rda l�genheten i �terst�llt skick eller en <br/>annan likv�rdig l�genhet. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Om hyresg�sten vill bli erbjuden ett nytt hyresavtal ska han eller hon inom </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">tre m�nader fr�n det att avtalet f�rf�ll l�mna ett meddelande till hyresv�rden <br/>om detta. </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Om hyresg�sten inte godtar ett erbjudande enligt f�rsta stycket upph�r </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">hans eller hennes r�tt till ett nytt hyresavtal. </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>46 b �</b> Hyresn�mnden f�r p� ans�kan av hyresg�sten f�rel�gga hyresv�r-<br/>den att erbjuda hyresg�sten ett nytt hyresavtal enligt 46 a �. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">F�rel�ggandet ska vara begr�nsat till viss tid och f�r inte g�lla l�ngre �n </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">tv� �r. Hyresn�mnden f�r ange vilka krav en l�genhet ska uppfylla f�r att <br/>vara likv�rdig. F�rel�ggandet f�r f�renas med vite. </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det finns s�rskilda sk�l f�r hyresn�mnden p� hyresg�stens beg�ran </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">f�rbjuda hyresv�rden att uppl�ta en viss l�genhet som bostad till n�gon <br/>annan f�r tiden till dess att fr�gan avgjorts genom ett beslut som f�tt laga <br/>kraft eller n�got annat beslutas. Ett s�dant f�rel�ggande om f�rbud f�r f�re-<br/>nas med vite. </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>63 �</b>4 Ett meddelande som avses i 10 �, 11 �, 14 �, 18 e �, 24 �, 25 � andra <br/>stycket, 33 �, 42 � f�rsta stycket 4, 7 eller 9, 44 �, 46 � andra stycket, 46 a � <br/>andra stycket, 54 � eller 54 a � ska anses l�mnat n�r det har avs�nts i ett <br/>rekommenderat brev till mottagarens vanliga adress. I fall som avses i 24 � <br/>�r det dock tillr�ckligt att meddelandet �r avs�nt p� n�got annat �ndam�ls-<br/>enligt s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Om hyresg�sten eller hyresv�rden har l�mnat uppgift om en adress dit </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">meddelanden ska s�ndas, anses den som hans eller hennes vanliga adress. <br/>Hyresg�sten f�r dock alltid s�nda meddelanden till den som �r beh�rig att ta <br/>emot hyra p� hyresv�rdens v�gnar. Om hyresg�sten inte har l�mnat n�gon </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2014:335. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>2021:1097</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft32">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39">s�rskild adressuppgift, f�r hyresv�rden s�nda meddelanden till den uthyrda <br/>l�genhetens adress. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39"><b>70 �</b>5 Beslut av hyresn�mnden i f�ljande fr�gor f�r �verklagas inom tre <br/>veckor fr�n den dag beslutet meddelades: </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft39">1. �tg�rdsf�rel�ggande enligt 11 � f�rsta stycket 5 eller 16 � andra stycket, <br/>2. upprustningsf�rel�ggande eller f�rb�ttrings- och �ndrings�tg�rder en-</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">ligt 18 a18 f eller 18 h �, </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft39">3. �ndrad anv�ndning av lokal enligt 23 � andra stycket, <br/>4. ers�ttning enligt 24 a �, <br/>5. �verl�telse av hyresr�tt enligt 34, 36 eller 37 �, <br/>6. godk�nnande av �verenskommelse som avses i 1 � sj�tte stycket, 45 a </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">eller 56 �, </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft39">7. f�rel�gganden enligt 46 b �, <br/>8. f�rl�ngning av hyresavtal enligt 49 �, <br/>9. uppskov med avflyttning enligt 52 �, <br/>10. �ndring av hyresvillkor enligt 54 �, <br/>11. �terbetalning och fastst�llande av hyra enligt 55 f �, <br/>12. utd�mande av vite enligt 62 �, och <br/>13. f�rel�ggande att l�mna ut uppgifter om hyror enligt 64 �. <br/>Beslut av hyresn�mnden i f�ljande fr�gor f�r inte �verklagas: <br/>1. l�genhetsbyte enligt 35 �, <br/>2. uppl�telse av l�genhet i andra hand enligt 40 �, och <br/>3. uppskov med avflyttning enligt 59 �. <br/>Hyresn�mnden f�r till�ta att ett beslut som avses i andra stycket 1 eller 2 </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39">�verklagas om det �r av vikt f�r ledning av r�ttstill�mpningen att �verkla-<br/>gandet pr�vas av hovr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39"><b>73 �</b>6 I hyrestvister som avses i 49, 54 eller 55 f � och i m�l om �tg�rds-<br/>f�rel�ggande enligt 11 � f�rsta stycket 5 eller 16 � andra stycket, om upp-<br/>rustningsf�rel�ggande enligt 18 a18 c ��, om tillst�nd till f�rb�ttrings- och <br/>�ndrings�tg�rder enligt 18 d18 f ��, om f�rbud mot s�dana �tg�rder enligt <br/>18 h �, om f�rel�ggande om nytt hyresavtal enligt 46 b � eller om ut-<br/>d�mande av vite enligt 62 � ska vardera parten svara f�r sin r�tteg�ngs-<br/>kostnad i hovr�tten, om inte n�got annat f�ljer av 18 kap. 6 � r�tteg�ngs-<br/>balken. </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft39">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2022. <br/>2. De nya best�mmelserna g�ller �ven f�r hyresavtal som har ing�tts f�re </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">ikrafttr�dandet, om inte n�got annat framg�r av 4. </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">4. De nya 12 kap. 46 a och 46 b �� ska inte till�mpas om l�genheten f�re </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">ikrafttr�dandet blivit s� f�rst�rd att den inte kan anv�ndas som bostad. </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39">P� regeringens v�gnar <br/> <br/>MORGAN JOHANSSON <br/> </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft32">Jonas Pont�n </p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft32">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:1107px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311"> <br/>5 Senaste lydelse 2019:533. <br/>6 Senaste lydelse 2019:533. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>2021:1097</b></p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i jordabalken

Utf�rdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om jordabalken2

dels att 12 kap. 10, 16, 63, 70 och 73 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 12 kap. 46 a och 46 b ��, av

f�ljande lydelse.

12 kap.
10 �
Om l�genheten f�re tilltr�desdagen blir s� f�rst�rd att den inte kan
anv�ndas f�r det avsedda �ndam�let, f�rfaller avtalet. Hyresg�sten har r�tt
till ers�ttning f�r skada om hyresv�rden �r v�llande till h�ndelsen eller om
hyresv�rden inte snarast m�jligt l�mnar ett meddelande till hyresg�sten om
denna.

Meddelar en myndighet f�re tilltr�desdagen p� grund av l�genhetens

beskaffenhet f�rbud mot att anv�nda l�genheten f�r det avsedda �ndam�let,
upph�r avtalet att g�lla, �ven om beslutet inte f�tt laga kraft. Hyresg�sten
har r�tt till ers�ttning f�r skada om det f�rh�llande som lett till beslutet beror
p� f�rsummelse av hyresv�rden eller om denne inte snarast m�jligt l�mnar
ett meddelande till hyresg�sten om beslutet.

Best�mmelser om en bostadshyresg�sts r�tt till ett nytt hyresavtal n�r

l�genheten f�rst�rs finns i 46 a och 46 b ��.

16 �3 Best�mmelserna i 1012 �� till�mpas ocks�, om

1. l�genheten blir s� f�rst�rd under hyrestiden att den inte kan anv�ndas

f�r det avsedda �ndam�let eller om l�genheten annars skadas under hyres-
tiden utan att hyresg�sten �r ansvarig f�r skadan,

2. hinder eller men p� annat s�tt uppst�r i nyttjander�tten utan att hyres-

g�sten �r v�llande,

3. hyresv�rden brister i sin underh�llsskyldighet enligt 15 � andra stycket,

eller

4. en myndighet under hyrestiden meddelar ett s�dant beslut som avses i

10 � andra stycket eller 12 � utan att hyresg�sten gett anledning till det, dock
inte f�rr�n beslutet f�r verkst�llas.

Avser hyresavtalet en bostadsl�genhet, f�r hyresn�mnden i de fall som

avses i f�rsta stycket 13 eller om hyresv�rden inte fullg�r sin underh�lls-
skyldighet enligt 15 � tredje stycket p� ans�kan av hyresg�sten �l�gga hyres-
v�rden att �tg�rda bristen (�tg�rdsf�rel�ggande). I f�rel�ggandet, som f�r
f�renas med vite, ska det anges en viss tid inom vilken den eller de �tg�rder

1 Prop. 2020/21:201, bet. 2021/22:CU2, rskr. 2021/22:42.
2 Balken omtryckt 1971:1209, 12 kap. omtryckt 1984:694.
3 Senaste lydelse 2000:226.

SFS

2021:1097

Publicerad
den

30 november 2021

background image

SFS

2

som avses med f�rel�ggandet ska ha vidtagits. Finns det s�rskilda sk�l f�r
tiden f�rl�ngas, om en ans�kan om det g�rs innan tidsfristen l�per ut.

Hyresv�rden och hyresg�sten kan med bindande verkan tr�ffa avtal om

inskr�nkning i r�tten att enligt f�rsta stycket f� neds�ttning av hyran f�r
hinder eller men i nyttjander�tten till f�ljd av att hyresv�rden l�ter utf�ra
arbete f�r att s�tta l�genheten i avtalat skick eller f�r att utf�ra sedvanligt
underh�ll av l�genheten eller fastigheten i �vrigt eller annat arbete som
s�rskilt anges i avtalet.

En ans�kan om �tg�rdsf�rel�ggande kan riktas mot den som senast har

beviljats eller s�kt lagfart, �ven om denne har �verl�tit fastigheten innan
ans�kan om �tg�rdsf�rel�ggande g�rs.

Om fastigheten �verl�ts efter att ans�kan om �tg�rdsf�rel�ggande har

gjorts eller om det �r fr�ga om ett s�dant fall som avses i fj�rde stycket, ska
r�tteg�ngsbalkens best�mmelser om verkan av att tvistef�rem�let �verl�ts
och om tredje mans deltagande i r�tteg�ng till�mpas.

�r tvist om �gander�tten antecknad i fastighetsregistrets inskrivningsdel,

kan en ans�kan om �tg�rdsf�rel�ggande riktas mot den som innehar fastig-
heten med �gander�ttsanspr�k.

46 a � Om hyresavtalet f�rfaller p� grund av att l�genheten blir s� f�rst�rd
att den inte kan anv�ndas som bostad har hyresg�sten, om det �r sk�ligt, r�tt
att bli erbjuden ett nytt hyresavtal n�r en l�genhet blir tillg�nglig f�r upp-
l�telse. Hyresv�rden ansvarar f�r att hyresg�sten erbjuds ett s�dant avtal.
Erbjudandet ska avse den f�rst�rda l�genheten i �terst�llt skick eller en
annan likv�rdig l�genhet.

Om hyresg�sten vill bli erbjuden ett nytt hyresavtal ska han eller hon inom

tre m�nader fr�n det att avtalet f�rf�ll l�mna ett meddelande till hyresv�rden
om detta.

Om hyresg�sten inte godtar ett erbjudande enligt f�rsta stycket upph�r

hans eller hennes r�tt till ett nytt hyresavtal.

46 b � Hyresn�mnden f�r p� ans�kan av hyresg�sten f�rel�gga hyresv�r-
den att erbjuda hyresg�sten ett nytt hyresavtal enligt 46 a �.

F�rel�ggandet ska vara begr�nsat till viss tid och f�r inte g�lla l�ngre �n

tv� �r. Hyresn�mnden f�r ange vilka krav en l�genhet ska uppfylla f�r att
vara likv�rdig. F�rel�ggandet f�r f�renas med vite.

Om det finns s�rskilda sk�l f�r hyresn�mnden p� hyresg�stens beg�ran

f�rbjuda hyresv�rden att uppl�ta en viss l�genhet som bostad till n�gon
annan f�r tiden till dess att fr�gan avgjorts genom ett beslut som f�tt laga
kraft eller n�got annat beslutas. Ett s�dant f�rel�ggande om f�rbud f�r f�re-
nas med vite.

63 �4 Ett meddelande som avses i 10 �, 11 �, 14 �, 18 e �, 24 �, 25 � andra
stycket, 33 �, 42 � f�rsta stycket 4, 7 eller 9, 44 �, 46 � andra stycket, 46 a �
andra stycket, 54 � eller 54 a � ska anses l�mnat n�r det har avs�nts i ett
rekommenderat brev till mottagarens vanliga adress. I fall som avses i 24 �
�r det dock tillr�ckligt att meddelandet �r avs�nt p� n�got annat �ndam�ls-
enligt s�tt.

Om hyresg�sten eller hyresv�rden har l�mnat uppgift om en adress dit

meddelanden ska s�ndas, anses den som hans eller hennes vanliga adress.
Hyresg�sten f�r dock alltid s�nda meddelanden till den som �r beh�rig att ta
emot hyra p� hyresv�rdens v�gnar. Om hyresg�sten inte har l�mnat n�gon

4 Senaste lydelse 2014:335.

2021:1097

background image

SFS

3

s�rskild adressuppgift, f�r hyresv�rden s�nda meddelanden till den uthyrda
l�genhetens adress.

70 �5 Beslut av hyresn�mnden i f�ljande fr�gor f�r �verklagas inom tre
veckor fr�n den dag beslutet meddelades:

1. �tg�rdsf�rel�ggande enligt 11 � f�rsta stycket 5 eller 16 � andra stycket,
2. upprustningsf�rel�ggande eller f�rb�ttrings- och �ndrings�tg�rder en-

ligt 18 a18 f eller 18 h �,

3. �ndrad anv�ndning av lokal enligt 23 � andra stycket,
4. ers�ttning enligt 24 a �,
5. �verl�telse av hyresr�tt enligt 34, 36 eller 37 �,
6. godk�nnande av �verenskommelse som avses i 1 � sj�tte stycket, 45 a

eller 56 �,

7. f�rel�gganden enligt 46 b �,
8. f�rl�ngning av hyresavtal enligt 49 �,
9. uppskov med avflyttning enligt 52 �,
10. �ndring av hyresvillkor enligt 54 �,
11. �terbetalning och fastst�llande av hyra enligt 55 f �,
12. utd�mande av vite enligt 62 �, och
13. f�rel�ggande att l�mna ut uppgifter om hyror enligt 64 �.
Beslut av hyresn�mnden i f�ljande fr�gor f�r inte �verklagas:
1. l�genhetsbyte enligt 35 �,
2. uppl�telse av l�genhet i andra hand enligt 40 �, och
3. uppskov med avflyttning enligt 59 �.
Hyresn�mnden f�r till�ta att ett beslut som avses i andra stycket 1 eller 2

�verklagas om det �r av vikt f�r ledning av r�ttstill�mpningen att �verkla-
gandet pr�vas av hovr�tten.

73 �6 I hyrestvister som avses i 49, 54 eller 55 f � och i m�l om �tg�rds-
f�rel�ggande enligt 11 � f�rsta stycket 5 eller 16 � andra stycket, om upp-
rustningsf�rel�ggande enligt 18 a18 c ��, om tillst�nd till f�rb�ttrings- och
�ndrings�tg�rder enligt 18 d18 f ��, om f�rbud mot s�dana �tg�rder enligt
18 h �, om f�rel�ggande om nytt hyresavtal enligt 46 b � eller om ut-
d�mande av vite enligt 62 � ska vardera parten svara f�r sin r�tteg�ngs-
kostnad i hovr�tten, om inte n�got annat f�ljer av 18 kap. 6 � r�tteg�ngs-
balken.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2022.
2. De nya best�mmelserna g�ller �ven f�r hyresavtal som har ing�tts f�re

ikrafttr�dandet, om inte n�got annat framg�r av 4.

4. De nya 12 kap. 46 a och 46 b �� ska inte till�mpas om l�genheten f�re

ikrafttr�dandet blivit s� f�rst�rd att den inte kan anv�ndas som bostad.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Pont�n

(Justitiedepartementet)


5 Senaste lydelse 2019:533.
6 Senaste lydelse 2019:533.

2021:1097

;