SFS 2021:1097 Lag om ändring i jordabalken

SFS2021-1097.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.