SFS 2021:1099 Lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)

SFS2021-1099.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;font-family:RVBUAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;font-family:XRBZGD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft117{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft118{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:5px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft29{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft210{font-size:5px;line-height:7px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft211{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft212{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft35{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:1225px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6</b></p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> 7 8 9 0</b></p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:1217px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:1206px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">3 </p> <p style="position:absolute;top:1195px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">4 </p> <p style="position:absolute;top:1184px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">5 </p> <p style="position:absolute;top:1172px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">6 </p> <p style="position:absolute;top:1161px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">7 </p> <p style="position:absolute;top:1150px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">8 </p> <p style="position:absolute;top:1139px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">9 </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">0 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i bostadsf�rvaltningslagen (1977:792) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 november 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om bostadsf�rvaltningslagen <br/>(1977:792) </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft115"><i>dels</i> att 7 � ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 3 � ska utg�, <br/><i>dels</i> att 26, 18, 25, 29, 30 och 32 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 1 � ska lyda Lagens till�mpningsomr�de, <br/><i>dels</i> att det n�rmast f�re 2, 4 och 6 �� ska inf�ras nya rubriker av f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>F�ruts�ttningar f�r ingripande i f�rvaltningen <br/>2 �</b>2 Hyresn�mnden f�r besluta om ingripande i f�rvaltningen av en fastig-<br/>het, om fastighets�garen brister i sina skyldigheter mot bostadshyresg�sterna <br/>genom att </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft115">1. efters�tta underh�llet av fastigheten eller<br/>2. annars f�rvalta fastigheten p� ett s�tt som inte �r godtagbart f�r bostads-</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">hyresg�sterna. </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett beslut om ingripande i f�rvaltningen f�r meddelas redan om det finns </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">anledning att anta att fastigheten f�rvaltas p� ett s�tt som inte �r godtagbart <br/>f�r bostadshyresg�sterna, om en ans�kan om ingripande kommer in till <br/>hyresn�mnden inom tre �r fr�n det att fastighets�garen har ans�kt om lagfart. </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>3 �</b> Hyresn�mnden f�r, ut�ver i de fall som anges i 2 �, besluta om ingri-<br/>pande i f�rvaltningen om fastighets�garen inte hyr ut l�genheter f�r bostads-<br/>�ndam�l i fastigheten och det med h�nsyn till bostadsf�rs�rjningen �r <br/>uppenbart of�rsvarligt att l�genheterna st�r tomma. </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Formerna f�r ingripande <br/>4 �</b> Ett ingripande i f�rvaltningen kan avse antingen att hyresn�mnden <br/>f�rel�gger fastighets�garen att �tg�rda bristerna i f�rvaltningen (f�rvalt-<br/>ningsf�rel�ggande) eller att hyresn�mnden st�ller fastigheten under f�rvalt-<br/>ning av en s�rskild f�rvaltare (tv�ngsf�rvaltning). </p> <p style="position:absolute;top:1014px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>5 �</b> Tv�ngsf�rvaltning f�r endast beslutas om ett f�rvaltningsf�rel�ggande <br/>inte bed�ms som tillr�ckligt f�r att uppn� en godtagbar f�rvaltning. Vid <br/>denna bed�mning ska det s�rskilt beaktas hur allvarliga bristerna i f�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">1 Prop. 2020/21:201, bet. 2021/22:CU2, rskr. 2021/22:42. <br/>2 Senaste lydelse 2010:25. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft112"><b> 2021:1099 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft118">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft114"> 30 november 2021 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">ningen �r och om fastighets�garen kan antas r�tta sig efter ett f�rvaltnings-<br/>f�rel�ggande. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>F�rvaltningsf�rel�ggande </b></p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"> <br/><b>6 �</b> I ett f�rvaltningsf�rel�ggande ska hyresn�mnden f�rel�gga fastighets-<br/>�garen att �tg�rda bristerna i f�rvaltningen inom viss tid. Finns det s�rskilda <br/>sk�l f�r tiden f�rl�ngas, om en ans�kan om det g�rs innan tidsfristen l�per <br/>ut. </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft29">F�rel�ggandet f�r f�renas med vite. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>18 �</b>3 Hyresn�mnden ska inom sex m�nader fr�n det att beslutet om <br/>tv�ngsf�rvaltning tr�dde i kraft fastst�lla den tid som f�rvaltningen ska p�g�. <br/>Tiden f�r, om beslutet har meddelats med st�d av 2 � f�rsta stycket eller 3 �, <br/>best�mmas till h�gst fem �r fr�n det att beslutet om tv�ngsf�rvaltning tr�dde <br/>i kraft. Om beslutet har meddelats med st�d av 2 � andra stycket, f�r tiden <br/>best�mmas till h�gst tre �r fr�n det att beslutet tr�dde i kraft. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Om det vid utg�ngen av den best�mda tiden finns sk�l f�r att tv�ngsf�r-</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">valtningen forts�tter, f�r hyresn�mnden besluta om f�rl�ngning av tiden. <br/>F�rl�ngning f�r ske med h�gst tre �r i taget, om beslutet har meddelats med <br/>st�d av 2 � f�rsta stycket eller 3 �. Om beslutet har meddelats med st�d av <br/>2 � andra stycket, f�r hyresn�mnden besluta om f�rl�ngning av tiden med <br/>h�gst ett �r. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Om det inte l�ngre finns sk�l f�r tv�ngsf�rvaltning, ska hyresn�mnden </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">besluta att f�rvaltningen omedelbart ska upph�ra. <br/> <br/><b>25 �</b>4 F�rvaltaren har r�tt att f� sk�ligt arvode och ers�ttning f�r de utgifter <br/>som uppdraget har kr�vt. Beslut om detta fattas av hyresn�mnden f�r varje <br/>kalender�r eller f�r kortare tid. Arvodet och ers�ttningen ska betalas ur <br/>fastighetens avkastning, om inte hyresn�mnden beslutar att fastighets�garen <br/>helt eller delvis ska betala arvodet eller ers�ttningen personligen. </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Om f�rvaltaren beg�r det, ska kommunen f�rskottera arvode som enligt </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">hyresn�mndens beslut ska betalas av fastighets�garen personligen. </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Fastighets�garen �r skyldig att ers�tta kommunen med det f�rskotterade </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">beloppet och r�nta p� beloppet enligt 6 � r�ntelagen (1975:635) fr�n dagen <br/>f�r utbetalningen. </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>29 �</b> En ans�kan om ingripande i f�rvaltningen f�r g�ras av kommunen <br/>eller en organisation av hyresg�ster. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Sedan ett beslut om tv�ngsf�rvaltning har meddelats, ska en fr�ga som r�r </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">f�rvaltningen tas upp till pr�vning av hyresn�mnden, om s�kanden, f�rvalta-<br/>ren eller fastighets�garen beg�r det och om n�got annat inte f�ljer av en <br/>s�rskild best�mmelse. N�mnden f�r ocks� sj�lvmant ta upp en fr�ga som r�r <br/>f�rvaltningen, om inte n�got annat f�ljer av en s�rskild best�mmelse. </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>30 �</b>5 En ans�kan om ingripande i f�rvaltningen kan riktas mot den som <br/>senast har beviljats eller s�kt lagfart, �ven om denne har �verl�tit fastigheten <br/>innan ans�kan om ingripande i f�rvaltningen g�rs. </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Om fastigheten �verl�ts efter att ans�kan har gjorts eller om det �r fr�ga </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">om ett s�dant fall som avses i f�rsta stycket, ska r�tteg�ngsbalkens best�m-</p> <p style="position:absolute;top:1091px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft212"> <br/>3 Senaste lydelse 2010:25. <br/>4 Senaste lydelse 2010:25. <br/>5 Senaste lydelse 2000:242. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>2021:1099</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft32">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">melser om verkan av att tvistef�rem�let �verl�ts och om tredje mans delta-<br/>gande i r�tteg�ng till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">�r tvist om �gander�tten antecknad i fastighetsregistrets inskrivningsdel, </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">kan en ans�kan om ingripande i f�rvaltningen riktas mot den som innehar <br/>fastigheten med �gander�ttsanspr�k. </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>32 �</b> Hyresn�mnden ska sj�lvmant ta upp en fr�ga om p�f�ljd f�r fastighets-<br/>�gare som �sidos�tter en skyldighet enligt 6 �, 16 � andra stycket eller 17 �. <br/>F�r b�ter och vite g�ller 9 kap. 8 och 9 �� r�tteg�ngsbalken i till�mpliga delar. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">Om ett f�rel�ggande har f�renats med vite enligt denna lag f�r vitet inte </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">f�rvandlas till f�ngelse. </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft35">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2022. <br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande om ett �rende om s�rskild f�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">ning har inletts hos hyresn�mnden f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">P� regeringens v�gnar <br/> <br/>MORGAN JOHANSSON <br/> </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft32">Jonas Pont�n </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft32">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>2021:1099</b></p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i bostadsf�rvaltningslagen (1977:792)

Utf�rdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om bostadsf�rvaltningslagen
(1977:792)

dels att 7 � ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 3 � ska utg�,
dels att 26, 18, 25, 29, 30 och 32 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att rubriken n�rmast f�re 1 � ska lyda Lagens till�mpningsomr�de,
dels att det n�rmast f�re 2, 4 och 6 �� ska inf�ras nya rubriker av f�ljande

lydelse.

F�ruts�ttningar f�r ingripande i f�rvaltningen
2 �
2 Hyresn�mnden f�r besluta om ingripande i f�rvaltningen av en fastig-
het, om fastighets�garen brister i sina skyldigheter mot bostadshyresg�sterna
genom att

1. efters�tta underh�llet av fastigheten eller
2. annars f�rvalta fastigheten p� ett s�tt som inte �r godtagbart f�r bostads-

hyresg�sterna.

Ett beslut om ingripande i f�rvaltningen f�r meddelas redan om det finns

anledning att anta att fastigheten f�rvaltas p� ett s�tt som inte �r godtagbart
f�r bostadshyresg�sterna, om en ans�kan om ingripande kommer in till
hyresn�mnden inom tre �r fr�n det att fastighets�garen har ans�kt om lagfart.

3 � Hyresn�mnden f�r, ut�ver i de fall som anges i 2 �, besluta om ingri-
pande i f�rvaltningen om fastighets�garen inte hyr ut l�genheter f�r bostads-
�ndam�l i fastigheten och det med h�nsyn till bostadsf�rs�rjningen �r
uppenbart of�rsvarligt att l�genheterna st�r tomma.

Formerna f�r ingripande
4 �
Ett ingripande i f�rvaltningen kan avse antingen att hyresn�mnden
f�rel�gger fastighets�garen att �tg�rda bristerna i f�rvaltningen (f�rvalt-
ningsf�rel�ggande) eller att hyresn�mnden st�ller fastigheten under f�rvalt-
ning av en s�rskild f�rvaltare (tv�ngsf�rvaltning).

5 � Tv�ngsf�rvaltning f�r endast beslutas om ett f�rvaltningsf�rel�ggande
inte bed�ms som tillr�ckligt f�r att uppn� en godtagbar f�rvaltning. Vid
denna bed�mning ska det s�rskilt beaktas hur allvarliga bristerna i f�rvalt-

1 Prop. 2020/21:201, bet. 2021/22:CU2, rskr. 2021/22:42.
2 Senaste lydelse 2010:25.

SFS

2021:1099

Publicerad
den

30 november 2021

background image

SFS

2

ningen �r och om fastighets�garen kan antas r�tta sig efter ett f�rvaltnings-
f�rel�ggande.

F�rvaltningsf�rel�ggande


6 � I ett f�rvaltningsf�rel�ggande ska hyresn�mnden f�rel�gga fastighets-
�garen att �tg�rda bristerna i f�rvaltningen inom viss tid. Finns det s�rskilda
sk�l f�r tiden f�rl�ngas, om en ans�kan om det g�rs innan tidsfristen l�per
ut.

F�rel�ggandet f�r f�renas med vite.

18 �3 Hyresn�mnden ska inom sex m�nader fr�n det att beslutet om
tv�ngsf�rvaltning tr�dde i kraft fastst�lla den tid som f�rvaltningen ska p�g�.
Tiden f�r, om beslutet har meddelats med st�d av 2 � f�rsta stycket eller 3 �,
best�mmas till h�gst fem �r fr�n det att beslutet om tv�ngsf�rvaltning tr�dde
i kraft. Om beslutet har meddelats med st�d av 2 � andra stycket, f�r tiden
best�mmas till h�gst tre �r fr�n det att beslutet tr�dde i kraft.

Om det vid utg�ngen av den best�mda tiden finns sk�l f�r att tv�ngsf�r-

valtningen forts�tter, f�r hyresn�mnden besluta om f�rl�ngning av tiden.
F�rl�ngning f�r ske med h�gst tre �r i taget, om beslutet har meddelats med
st�d av 2 � f�rsta stycket eller 3 �. Om beslutet har meddelats med st�d av
2 � andra stycket, f�r hyresn�mnden besluta om f�rl�ngning av tiden med
h�gst ett �r.

Om det inte l�ngre finns sk�l f�r tv�ngsf�rvaltning, ska hyresn�mnden

besluta att f�rvaltningen omedelbart ska upph�ra.

25 �4 F�rvaltaren har r�tt att f� sk�ligt arvode och ers�ttning f�r de utgifter
som uppdraget har kr�vt. Beslut om detta fattas av hyresn�mnden f�r varje
kalender�r eller f�r kortare tid. Arvodet och ers�ttningen ska betalas ur
fastighetens avkastning, om inte hyresn�mnden beslutar att fastighets�garen
helt eller delvis ska betala arvodet eller ers�ttningen personligen.

Om f�rvaltaren beg�r det, ska kommunen f�rskottera arvode som enligt

hyresn�mndens beslut ska betalas av fastighets�garen personligen.

Fastighets�garen �r skyldig att ers�tta kommunen med det f�rskotterade

beloppet och r�nta p� beloppet enligt 6 � r�ntelagen (1975:635) fr�n dagen
f�r utbetalningen.

29 � En ans�kan om ingripande i f�rvaltningen f�r g�ras av kommunen
eller en organisation av hyresg�ster.

Sedan ett beslut om tv�ngsf�rvaltning har meddelats, ska en fr�ga som r�r

f�rvaltningen tas upp till pr�vning av hyresn�mnden, om s�kanden, f�rvalta-
ren eller fastighets�garen beg�r det och om n�got annat inte f�ljer av en
s�rskild best�mmelse. N�mnden f�r ocks� sj�lvmant ta upp en fr�ga som r�r
f�rvaltningen, om inte n�got annat f�ljer av en s�rskild best�mmelse.

30 �5 En ans�kan om ingripande i f�rvaltningen kan riktas mot den som
senast har beviljats eller s�kt lagfart, �ven om denne har �verl�tit fastigheten
innan ans�kan om ingripande i f�rvaltningen g�rs.

Om fastigheten �verl�ts efter att ans�kan har gjorts eller om det �r fr�ga

om ett s�dant fall som avses i f�rsta stycket, ska r�tteg�ngsbalkens best�m-


3 Senaste lydelse 2010:25.
4 Senaste lydelse 2010:25.
5 Senaste lydelse 2000:242.

2021:1099

background image

SFS

3

melser om verkan av att tvistef�rem�let �verl�ts och om tredje mans delta-
gande i r�tteg�ng till�mpas.

�r tvist om �gander�tten antecknad i fastighetsregistrets inskrivningsdel,

kan en ans�kan om ingripande i f�rvaltningen riktas mot den som innehar
fastigheten med �gander�ttsanspr�k.

32 � Hyresn�mnden ska sj�lvmant ta upp en fr�ga om p�f�ljd f�r fastighets-
�gare som �sidos�tter en skyldighet enligt 6 �, 16 � andra stycket eller 17 �.
F�r b�ter och vite g�ller 9 kap. 8 och 9 �� r�tteg�ngsbalken i till�mpliga delar.

Om ett f�rel�ggande har f�renats med vite enligt denna lag f�r vitet inte

f�rvandlas till f�ngelse.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2022.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande om ett �rende om s�rskild f�rvalt-

ning har inletts hos hyresn�mnden f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Pont�n

(Justitiedepartementet)

2021:1099

;