SFS 2021:1099 Lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)

SFS2021-1099.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.