SFS 2021:225 Lag om ändring i brottsbalken

SFS2021-225.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:GEZQLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:GEZQLH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:GYRIWH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i brottsbalken </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 24 mars 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om brottsbalken </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels</i> att 4 kap. 4 b � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 4 kap. 7 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>4 kap. <br/>4 b �</b>2 Den som f�rf�ljer en person genom brottsliga g�rningar som utg�r </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. misshandel enligt 3 kap. 5 � eller f�rs�k till s�dant brott som inte �r</p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ringa, </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">2. olaga tv�ng enligt 4 kap. 4 � f�rsta stycket,<br/>3. olaga hot enligt 4 kap. 5 � f�rsta stycket,<br/>4. hemfridsbrott eller olaga intr�ng enligt 4 kap. 6 �,<br/>5. kr�nkande fotografering enligt 4 kap. 6 a �,<br/>6. olovlig identitetsanv�ndning enligt 4 kap. 6 b �,<br/>7. olaga integritetsintr�ng enligt 4 kap. 6 c �,<br/>8. ofredande enligt 4 kap. 7 �,<br/>9. uppmaning till sj�lvmord eller oaktsam uppmaning till sj�lvmord enligt</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">4 kap. 7 a �, </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">10. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 �,<br/>11. skadeg�relse enligt 12 kap. 1 � eller f�rs�k till s�dant brott,<br/>12. ringa skadeg�relse enligt 12 kap. 2 �, eller<br/>13. �vertr�delse av kontaktf�rbud med elektronisk �vervakning eller</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">�vertr�delse av kontaktf�rbud enligt 24 � lagen (1988:688) om <br/>kontaktf�rbud </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">d�ms, om var och en av g�rningarna har utgjort led i en upprepad </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">kr�nkning av personens integritet, f�r <i>olaga f�rf�ljelse</i> till f�ngelse i h�gst <br/>fyra �r. </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>7 a �</b> Den som uppmanar eller p� annat liknande s�tt ut�var psykisk <br/>p�verkan mot n�gon att beg� sj�lvmord d�ms, om g�rningen �r �gnad att <br/>medf�ra en inte obetydlig fara f�r en s�dan handling, f�r <i>uppmaning till <br/>sj�lvmord</i> till f�ngelse i h�gst tv� �r. </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som beg�r en g�rning som avses i f�rsta stycket och inte har upps�t </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">till men �r oaktsam betr�ffande de omst�ndigheter som inneb�r att g�rningen <br/>�r �gnad att medf�ra en inte obetydlig fara f�r sj�lvmord, d�ms f�r <i>oaktsam <br/>uppmaning till sj�lvmord</i> till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en g�rning enligt f�rsta eller andra stycket med h�nsyn till </p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">omst�ndigheterna �r mindre allvarlig, ska det inte d�mas till ansvar. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">1 Prop. 2020/21:74, bet. 2020/21:JuU21, rskr. 2020/21:221. <br/>2 Senaste lydelse 2018:409. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2021:225</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft117">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">25 mars 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2021:225</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2021. </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Mattias Larsson <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i brottsbalken

Utf�rdad den 24 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om brottsbalken

dels att 4 kap. 4 b � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 4 kap. 7 a �, av f�ljande lydelse.

4 kap.
4 b �
2 Den som f�rf�ljer en person genom brottsliga g�rningar som utg�r

1. misshandel enligt 3 kap. 5 � eller f�rs�k till s�dant brott som inte �r

ringa,

2. olaga tv�ng enligt 4 kap. 4 � f�rsta stycket,
3. olaga hot enligt 4 kap. 5 � f�rsta stycket,
4. hemfridsbrott eller olaga intr�ng enligt 4 kap. 6 �,
5. kr�nkande fotografering enligt 4 kap. 6 a �,
6. olovlig identitetsanv�ndning enligt 4 kap. 6 b �,
7. olaga integritetsintr�ng enligt 4 kap. 6 c �,
8. ofredande enligt 4 kap. 7 �,
9. uppmaning till sj�lvmord eller oaktsam uppmaning till sj�lvmord enligt

4 kap. 7 a �,

10. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 �,
11. skadeg�relse enligt 12 kap. 1 � eller f�rs�k till s�dant brott,
12. ringa skadeg�relse enligt 12 kap. 2 �, eller
13. �vertr�delse av kontaktf�rbud med elektronisk �vervakning eller

�vertr�delse av kontaktf�rbud enligt 24 � lagen (1988:688) om
kontaktf�rbud

d�ms, om var och en av g�rningarna har utgjort led i en upprepad

kr�nkning av personens integritet, f�r olaga f�rf�ljelse till f�ngelse i h�gst
fyra �r.

7 a � Den som uppmanar eller p� annat liknande s�tt ut�var psykisk
p�verkan mot n�gon att beg� sj�lvmord d�ms, om g�rningen �r �gnad att
medf�ra en inte obetydlig fara f�r en s�dan handling, f�r uppmaning till
sj�lvmord
till f�ngelse i h�gst tv� �r.

Den som beg�r en g�rning som avses i f�rsta stycket och inte har upps�t

till men �r oaktsam betr�ffande de omst�ndigheter som inneb�r att g�rningen
�r �gnad att medf�ra en inte obetydlig fara f�r sj�lvmord, d�ms f�r oaktsam
uppmaning till sj�lvmord
till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.

Om en g�rning enligt f�rsta eller andra stycket med h�nsyn till

omst�ndigheterna �r mindre allvarlig, ska det inte d�mas till ansvar.

1 Prop. 2020/21:74, bet. 2020/21:JuU21, rskr. 2020/21:221.
2 Senaste lydelse 2018:409.

SFS

2021:225

Publicerad
den

25 mars 2021

background image

SFS

2021:225

2

Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2021.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

;