SFS 2021:238 Lag om ändring i rättegångsbalken

SFS2021-238.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:TXXXQG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:CNIZMO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i r�tteg�ngsbalken </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 1 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att det i r�tteg�ngsbalken ska inf�ras tv� <br/>nya paragrafer, 27 kap. 16 och 16 a ��, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>27 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:437px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>16 �</b>2 Den som i elektronisk form innehar en viss lagrad uppgift som <br/>sk�ligen kan antas ha betydelse f�r utredningen om ett brott f�r f�rel�ggas <br/>att bevara uppgiften. </p> <p style="position:absolute;top:499px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I f�rel�ggandet ska det anges hur l�nge uppgiften ska bevaras. Tiden f�r </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">inte best�mmas till l�ngre �n n�dv�ndigt och f�r inte �verstiga 90 dagar fr�n <br/>dagen f�r beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det finns s�rskilda sk�l f�r tiden f�r bevarande f�rl�ngas med h�gst </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">90 dagar. </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett f�rel�ggande f�r inte riktas mot den som sk�ligen kan misst�nkas f�r </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">brottet eller mot n�gon till honom eller henne s�dan n�rst�ende person som <br/>avses i 36 kap. 3 �. </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>16 a �</b> Ett f�rel�ggande enligt 16 � f�r beslutas av unders�kningsledaren <br/>eller en �klagare. </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I f�rel�ggandet f�r det anges att den som har f�relagts att bevara en viss </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">uppgift inte f�r uppenbara att �tg�rden har vidtagits. </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som har f�relagts att bevara en viss uppgift f�r beg�ra r�ttens </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">pr�vning av f�rel�ggandet. F�r r�ttens pr�vning g�ller 6 � f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2021. </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Frida G�ranson <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">1 Prop. 2020/21:72, bet. 2020/21:JuU16, rskr. 2020/21:234. <br/>2 Tidigare 27 kap. 16 � upph�vd genom 1989:650. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:238</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">2 april 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i r�tteg�ngsbalken

Utf�rdad den 1 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att det i r�tteg�ngsbalken ska inf�ras tv�
nya paragrafer, 27 kap. 16 och 16 a ��, av f�ljande lydelse.

27 kap.

16 �2 Den som i elektronisk form innehar en viss lagrad uppgift som
sk�ligen kan antas ha betydelse f�r utredningen om ett brott f�r f�rel�ggas
att bevara uppgiften.

I f�rel�ggandet ska det anges hur l�nge uppgiften ska bevaras. Tiden f�r

inte best�mmas till l�ngre �n n�dv�ndigt och f�r inte �verstiga 90 dagar fr�n
dagen f�r beslutet.

Om det finns s�rskilda sk�l f�r tiden f�r bevarande f�rl�ngas med h�gst

90 dagar.

Ett f�rel�ggande f�r inte riktas mot den som sk�ligen kan misst�nkas f�r

brottet eller mot n�gon till honom eller henne s�dan n�rst�ende person som
avses i 36 kap. 3 �.

16 a � Ett f�rel�ggande enligt 16 � f�r beslutas av unders�kningsledaren
eller en �klagare.

I f�rel�ggandet f�r det anges att den som har f�relagts att bevara en viss

uppgift inte f�r uppenbara att �tg�rden har vidtagits.

Den som har f�relagts att bevara en viss uppgift f�r beg�ra r�ttens

pr�vning av f�rel�ggandet. F�r r�ttens pr�vning g�ller 6 � f�rsta stycket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2021.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Frida G�ranson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:72, bet. 2020/21:JuU16, rskr. 2020/21:234.
2 Tidigare 27 kap. 16 � upph�vd genom 1989:650.

SFS

2021:238

Publicerad
den

2 april 2021

;