SFS 2021:239 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

SFS2021-239.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:PSDKYU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:PSDKYU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:WQQDUG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft210{font-size:18px;line-height:27px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft211{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft212{font-size:18px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft213{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2000:562) om internationell r�ttslig </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>hj�lp i brottm�l </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 1 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut 1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2000:562) om <br/>internationell r�ttslig hj�lp i brottm�l </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels</i> att 1 kap. 2 � och 2 kap. 1 och 2 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 4 kap. 24 c �, och n�rmast f�re </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">4 kap. 24 c � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 kap. <br/>2 �</b>2 R�ttslig hj�lp enligt denna lag omfattar f�ljande �tg�rder: </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">1. f�rh�r i samband med f�runders�kning i brottm�l,<br/>2. bevisupptagning vid domstol,<br/>3. telefonf�rh�r,<br/>4. f�rh�r genom videokonferens,<br/>5. kvarstad, beslag samt husrannsakan och andra �tg�rder som avses i</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">28 kap. r�tteg�ngsbalken, </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. f�rel�ggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 � r�tte-</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">g�ngsbalken, </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">7. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig �ver-</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">vakning av elektronisk kommunikation, </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">8. hemlig kamera�vervakning,<br/>9. hemlig rumsavlyssning,<br/>10. hemlig dataavl�sning,<br/>11. tekniskt bist�nd med hemlig avlyssning av elektronisk kommunika-</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">tion, hemlig �vervakning av elektronisk kommunikation och hemlig data-<br/>avl�sning enligt 2 � f�rsta stycket 1 och 2 lagen (2020:62) om hemlig data-<br/>avl�sning, </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">12. tillst�nd till gr�ns�verskridande hemlig avlyssning av elektronisk</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">kommunikation, hemlig �vervakning av elektronisk kommunikation och <br/>hemlig dataavl�sning enligt 2 � f�rsta stycket 1 och 2 lagen om hemlig <br/>dataavl�sning, </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">13. �verf�rande av frihetsber�vade f�r f�rh�r m.m., och<br/>14. r�ttsmedicinsk unders�kning av en avliden person.<br/>Lagen hindrar inte att hj�lp l�mnas med n�gon annan �tg�rd �n s�dan som</p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">anges i f�rsta stycket om det kan ske utan tv�ngsmedel eller annan tv�ngs-<br/>�tg�rd. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">1 Prop. 2020/21:72, bet. 2020/21:JuU16, rskr. 2020/21:234. <br/>2 Senaste lydelse 2020:65. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2021:239</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">2 april 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2021:239</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">I fr�ga om �verl�mnande, utl�mning och delgivning finns s�rskilda </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">best�mmelser. Det finns ocks� s�rskilda best�mmelser om r�ttslig hj�lp i <br/>brottm�l �t vissa internationella organ. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>2 kap. <br/>1 �</b>3 R�ttslig hj�lp som avses i 1 kap. 2 � f�rsta stycket 110 och 14 ska <br/>l�mnas under de f�ruts�ttningar som g�ller f�r en motsvarande �tg�rd under <br/>en svensk f�runders�kning eller r�tteg�ng enligt r�tteg�ngsbalken eller <br/>annan lag eller f�rfattning och enligt de s�rskilda best�mmelserna i denna <br/>lag. </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">R�ttslig hj�lp som avses i 1 kap. 2 � f�rsta stycket 1113 l�mnas enligt de </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">s�rskilda best�mmelserna i denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">I 5 kap. 2 � finns best�mmelser om att den r�ttsliga hj�lpen f�r f�renas </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">med villkor i vissa fall. </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>2 �</b>4 R�ttslig hj�lp som avses i 1 kap. 2 � f�rsta stycket 14, 6, 11 och 13 <br/>f�r l�mnas �ven om den g�rning som ans�kan avser inte motsvarar ett brott <br/>enligt svensk lag. R�ttslig hj�lp som avses i 1 kap. 2 � f�rsta stycket 5, 7<br/>10, 12 och 14 f�r endast l�mnas om den g�rning som ans�kan avser mot-<br/>svarar ett brott enligt svensk lag (dubbel straffbarhet), om inte annat f�ljer <br/>av 4 kap. 20 � betr�ffande husrannsakan och beslag. </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>4 kap. <br/>F�rel�ggande att bevara en viss lagrad uppgift <br/>24 c �</b> En ans�kan om ett f�rel�ggande att bevara en viss lagrad uppgift <br/>enligt 27 kap. 16 � r�tteg�ngsbalken handl�ggs av en �klagare. </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2021. </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft29">Ulf Wallentheim <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft213">3 Senaste lydelse 2020:65. <br/>4 Senaste lydelse 2020:65. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2000:562) om internationell r�ttslig

hj�lp i brottm�l

Utf�rdad den 1 april 2021

Enligt riksdagens beslut 1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2000:562) om
internationell r�ttslig hj�lp i brottm�l

dels att 1 kap. 2 � och 2 kap. 1 och 2 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 4 kap. 24 c �, och n�rmast f�re

4 kap. 24 c � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

1 kap.
2 �
2 R�ttslig hj�lp enligt denna lag omfattar f�ljande �tg�rder:

1. f�rh�r i samband med f�runders�kning i brottm�l,
2. bevisupptagning vid domstol,
3. telefonf�rh�r,
4. f�rh�r genom videokonferens,
5. kvarstad, beslag samt husrannsakan och andra �tg�rder som avses i

28 kap. r�tteg�ngsbalken,

6. f�rel�ggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 � r�tte-

g�ngsbalken,

7. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig �ver-

vakning av elektronisk kommunikation,

8. hemlig kamera�vervakning,
9. hemlig rumsavlyssning,
10. hemlig dataavl�sning,
11. tekniskt bist�nd med hemlig avlyssning av elektronisk kommunika-

tion, hemlig �vervakning av elektronisk kommunikation och hemlig data-
avl�sning enligt 2 � f�rsta stycket 1 och 2 lagen (2020:62) om hemlig data-
avl�sning,

12. tillst�nd till gr�ns�verskridande hemlig avlyssning av elektronisk

kommunikation, hemlig �vervakning av elektronisk kommunikation och
hemlig dataavl�sning enligt 2 � f�rsta stycket 1 och 2 lagen om hemlig
dataavl�sning,

13. �verf�rande av frihetsber�vade f�r f�rh�r m.m., och
14. r�ttsmedicinsk unders�kning av en avliden person.
Lagen hindrar inte att hj�lp l�mnas med n�gon annan �tg�rd �n s�dan som

anges i f�rsta stycket om det kan ske utan tv�ngsmedel eller annan tv�ngs-
�tg�rd.

1 Prop. 2020/21:72, bet. 2020/21:JuU16, rskr. 2020/21:234.
2 Senaste lydelse 2020:65.

SFS

2021:239

Publicerad
den

2 april 2021

background image

SFS

2021:239

2

I fr�ga om �verl�mnande, utl�mning och delgivning finns s�rskilda

best�mmelser. Det finns ocks� s�rskilda best�mmelser om r�ttslig hj�lp i
brottm�l �t vissa internationella organ.

2 kap.
1 �
3 R�ttslig hj�lp som avses i 1 kap. 2 � f�rsta stycket 110 och 14 ska
l�mnas under de f�ruts�ttningar som g�ller f�r en motsvarande �tg�rd under
en svensk f�runders�kning eller r�tteg�ng enligt r�tteg�ngsbalken eller
annan lag eller f�rfattning och enligt de s�rskilda best�mmelserna i denna
lag.

R�ttslig hj�lp som avses i 1 kap. 2 � f�rsta stycket 1113 l�mnas enligt de

s�rskilda best�mmelserna i denna lag.

I 5 kap. 2 � finns best�mmelser om att den r�ttsliga hj�lpen f�r f�renas

med villkor i vissa fall.

2 �4 R�ttslig hj�lp som avses i 1 kap. 2 � f�rsta stycket 14, 6, 11 och 13
f�r l�mnas �ven om den g�rning som ans�kan avser inte motsvarar ett brott
enligt svensk lag. R�ttslig hj�lp som avses i 1 kap. 2 � f�rsta stycket 5, 7
10, 12 och 14 f�r endast l�mnas om den g�rning som ans�kan avser mot-
svarar ett brott enligt svensk lag (dubbel straffbarhet), om inte annat f�ljer
av 4 kap. 20 � betr�ffande husrannsakan och beslag.

4 kap.
F�rel�ggande att bevara en viss lagrad uppgift
24 c �
En ans�kan om ett f�rel�ggande att bevara en viss lagrad uppgift
enligt 27 kap. 16 � r�tteg�ngsbalken handl�ggs av en �klagare.

Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2021.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2020:65.
4 Senaste lydelse 2020:65.

;