SFS 2021:250 Lag om ändring i rättegångsbalken

SFS2021-250.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:KHSOXD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:VIFCVH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i r�tteg�ngsbalken </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 1 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 33 kap. 6 a � r�tteg�ngsbalken ska ha <br/>f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>33 kap. <br/>6 a �</b>2 Best�mmelserna i 6 � andra stycket g�ller �ven handlingar i ett m�l <br/>enligt 28 kap. 9 � brottsbalken om informationen har delgetts den d�mde <br/>personligen av en anst�lld inom Kriminalv�rden med anledning av <br/>myndighetens beslut att beg�ra att �klagare f�r talan om att skyddstillsynen <br/>ska undanr�jas. </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2021. </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Frida G�ranson <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">1 Prop. 2020/21:85, bet. 2020/21:JuU22, rskr. 2020/21:235. <br/>2 Senaste lydelse 2019:263. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:250</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">7 april 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i r�tteg�ngsbalken

Utf�rdad den 1 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 33 kap. 6 a � r�tteg�ngsbalken ska ha
f�ljande lydelse.

33 kap.
6 a �
2 Best�mmelserna i 6 � andra stycket g�ller �ven handlingar i ett m�l
enligt 28 kap. 9 � brottsbalken om informationen har delgetts den d�mde
personligen av en anst�lld inom Kriminalv�rden med anledning av
myndighetens beslut att beg�ra att �klagare f�r talan om att skyddstillsynen
ska undanr�jas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2021.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Frida G�ranson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:85, bet. 2020/21:JuU22, rskr. 2020/21:235.
2 Senaste lydelse 2019:263.

SFS

2021:250

Publicerad
den

7 april 2021

;