SFS 2021:285 Lag om ändring i rättegångsbalken

SFS2021-285.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:WDMVFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:WDMVFF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:RWXZTP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft29{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft210{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:DMOKGR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i r�tteg�ngsbalken </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 15 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om r�tteg�ngsbalken </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att 1 kap. 3 b �, 19 kap. 12 � och 24 kap. 5 a, 18, 20 och 24 �� ska ha </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 24 kap. 4 a, 13 a och 18 a ��, </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 kap. <br/>3 b �</b>2 Tingsr�tten ska vid huvudf�rhandling i brottm�l best� av en lag-<br/>faren domare och tre n�mndem�n. Om en av n�mndem�nnen f�r f�rhinder <br/>sedan huvudf�rhandlingen har p�b�rjats, �r r�tten domf�r med en lagfaren <br/>domare och tv� n�mndem�n. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid huvudf�rhandling i m�l om brott f�r vilket det inte �r f�reskrivet </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">sv�rare straff �n b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader �r tingsr�tten <br/>domf�r utan n�mndem�n, om det inte finns anledning att d�ma till annan <br/>p�f�ljd �n b�ter och det i m�let inte �r fr�ga om f�retagsbot. </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid huvudf�rhandling i m�l om brott f�r vilket det inte �r f�reskrivet </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">sv�rare straff �n f�ngelse i h�gst tv� �r �r tingsr�tten domf�r utan n�mnde-<br/>m�n, om huvudf�rhandlingen h�lls gemensamt med f�rhandlingen i <br/>h�ktningsfr�gan enligt 24 kap. 13 a �. </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det finns sk�l f�r det, f�r antalet lagfarna domare ut�kas med en </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">ut�ver vad som f�ljer av f�rsta stycket. Detsamma g�ller i fr�ga om antalet <br/>n�mndem�n. Om n�gon eller n�gra av ledam�terna f�r f�rhinder sedan <br/>huvudf�rhandlingen har p�b�rjats g�ller f�rsta stycket andra meningen i <br/>fr�ga om domf�rhet. </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>19 kap. <br/>12 �</b>3 Det som s�gs i detta kapitel ska till�mpas �ven i fr�ga om dom-<br/>stolarnas befattning med f�runders�kning och anv�ndande av tv�ngsmedel. <br/>En s�dan fr�ga f�r tas upp �ven av r�tten i en annan ort �n som f�ljer av <br/>reglerna i detta kapitel, om beslut i fr�gan b�r fattas utan dr�jsm�l. </p> <p style="position:absolute;top:976px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">�tal f�r brott som ska pr�vas gemensamt med en fr�ga om h�ktning enligt </p> <p style="position:absolute;top:997px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">24 kap. 13 a � f�r tas upp �ven av r�tten i en annan ort �n som f�ljer av <br/>reglerna i detta kapitel. </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">1 Prop. 2019/20:129, bet. 2020/21:JuU43, rskr. 2020/21:244. <br/>2 Senaste lydelse 1997:391. <br/>3 Senaste lydelse 2000:172. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2021:285</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">16 april 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:285</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>24 kap. <br/>4 a �</b> En misst�nkt f�r vara ber�vad friheten i Sverige som h�ktad under <br/>en sammanh�ngande tid om h�gst nio m�nader fram till dess att �tal har <br/>v�ckts. Om det finns synnerliga sk�l f�r r�tten p� beg�ran av �klagaren <br/>besluta att tiden f�r �verskridas. </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>5 a �</b>4 Om r�tten beslutar att h�kta n�gon, f�rordnar att n�gon ska stanna <br/>kvar i h�kte eller medger f�rl�ngning av tiden f�r att v�cka �tal, ska den <br/>samtidigt p� beg�ran av �klagaren pr�va om och i s� fall p� vilket s�tt den <br/>h�ktades kontakter med omv�rlden ska f� inskr�nkas enligt 6 kap. 2 � <br/>h�kteslagen (2010:611). Tillst�nd till s�dana restriktioner f�r meddelas <br/>endast om det finns risk f�r att den misst�nkte undanr�jer bevis eller p� <br/>annat s�tt f�rsv�rar sakens utredning. </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillst�nd till restriktioner f�r meddelas endast om sk�len f�r �tg�rden upp-</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">v�ger det intr�ng eller men i �vrigt som �tg�rden inneb�r f�r den misst�nkte <br/>eller f�r n�got annat motst�ende intresse. </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det p� grund av senare intr�ffade omst�ndigheter �r n�dv�ndigt, f�r </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">�klagaren meddela beslut som inneb�r inskr�nkningar i den h�ktades <br/>kontakter med omv�rlden �ven om r�tten inte har meddelat tillst�nd till <br/>restriktionen i fr�ga. Om �klagaren har meddelat ett s�dant beslut ska han <br/>eller hon samma dag eller senast dagen d�refter beg�ra r�ttens pr�vning <br/>enligt f�rsta stycket. N�r en s�dan framst�llning kommit in till r�tten, ska <br/>r�tten s� snart det kan ske och senast inom en vecka h�lla f�rhandling i <br/>fr�gan. F�r handl�ggningen vid r�tten g�ller vad som �r f�reskrivet om <br/>h�ktningsf�rhandling. </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillst�nd till restriktioner f�rfaller om r�tten inte medger fortsatt tillst�nd </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">i samband med att den f�rordnar att n�gon ska stanna kvar i h�kte eller <br/>medger f�rl�ngning av tiden f�r att v�cka �tal. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>13 a �</b> �klagaren f�r avvakta med h�ktningsframst�llningen och r�tten f�r <br/>avvakta med h�ktningsf�rhandlingen i syfte att f�rhandlingen i h�ktnings-<br/>fr�gan ska kunna h�llas gemensamt med en huvudf�rhandling. </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">En gemensam f�rhandling ska h�llas s� snart det kan ske. Tidpunkterna </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">f�r n�r en h�ktningsframst�llning senast ska g�ras enligt 12 � f�rsta och <br/>andra styckena och f�r n�r en h�ktningsf�rhandling senast ska h�llas enligt <br/>13 � andra stycket f�r inte �verskridas. </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>18 �</b>5 N�r r�tten beslutar om h�ktning ska, om inte �tal redan har v�ckts, <br/>r�tten s�tta ut den tid, inom vilken �tal ska v�ckas. Tiden f�r inte best�mmas <br/>l�ngre �n vad som �r oundg�ngligen n�dv�ndigt. </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">�r den utsatta tiden otillr�cklig, f�r r�tten medge f�rl�ngning av tiden, om </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">detta beg�rs f�re tidens utg�ng. �klagaren ska i samband med beg�ran om <br/>f�rl�ngning redovisa en tidsplan f�r f�runders�kningen. Den misst�nkte <br/>eller hans eller hennes f�rsvarare ska om m�jligt beredas tillf�lle att yttra <br/>sig. </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om inte �tal v�cks inom tv� veckor ska r�tten, s� l�nge den misst�nkte �r </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">h�ktad och till dess �tal har v�ckts, med h�gst tv� veckors mellanrum h�lla <br/>en ny f�rhandling i h�ktningsfr�gan och d�rvid s�rskilt se till att utredningen <br/>bedrivs s� skyndsamt som m�jligt. Om det med h�nsyn till utredningen eller <br/>av n�gon annan anledning �r uppenbart att f�rhandling inom den nu angivna <br/>tiden skulle vara utan betydelse, f�r r�tten best�mma l�ngre tids mellanrum. </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">4 Senaste lydelse 1998:601. <br/>5 Senaste lydelse 1987:1211. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2021:285</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Tid f�r att v�cka �tal beh�ver inte best�mmas d� r�tten beslutar om </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">h�ktning enligt 3 � eller om h�ktning av n�gon som inte �r n�rvarande vid <br/>r�tten. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>18 a �</b> Om �klagaren beg�r att h�ktningstiden enligt 4 a � ska f� �ver-<br/>skridas ska r�tten senast den dag tiden g�r ut h�lla f�rhandling i h�ktnings-<br/>fr�gan. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>20 �</b>6 R�tten ska omedelbart h�va ett h�ktningsbeslut, </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. om inte �tal har v�ckts eller f�rl�ngning av tiden har beg�rts inom den</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">tid som avses i 18 �, </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">2. om inte �tal har v�ckts eller �verskridande av tiden har beg�rts senast</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">klockan elva dagen f�re den dag tiden i 4 a � g�r ut, eller </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft37">3. om det inte l�ngre finns sk�l f�r beslutet.<br/>Innan �tal har v�ckts, f�r h�ktningsbeslutet h�vas �ven av �klagaren.</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">R�tten ska snarast underr�ttas om �tg�rden. </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>24 �</b>7 I fr�ga om behandlingen av den som �r anh�llen eller h�ktad samt <br/>om ers�ttning av allm�nna medel �t den som varit oskyldigt anh�llen eller <br/>h�ktad finns s�rskilda best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft37">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021.<br/>2. Om en misst�nkt vid lagens ikrafttr�dande har varit ber�vad friheten i</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">Sverige som h�ktad under en sammanh�ngande tid som �r l�ngre �n nio <br/>m�nader utan att �tal har v�ckts, ska �klagarens beg�ran om att f� �verskrida <br/>tiden enligt 24 kap. 4 a � ha kommit in till r�tten senast klockan elva den <br/>1 juli 2021. Om en s�dan beg�ran kommer in i r�tt tid ska r�tten efter det att <br/>lagen tr�tt i kraft h�lla f�rhandling i h�ktningsfr�gan i enlighet med 24 kap. <br/>18 � tredje stycket. I annat fall ska r�tten omedelbart h�va h�ktningsbeslutet. </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft37">Marie Sk�ninger <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">6 Senaste lydelse 1987:1211. <br/>7 Senaste lydelse 1998:601. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i r�tteg�ngsbalken

Utf�rdad den 15 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om r�tteg�ngsbalken

dels att 1 kap. 3 b �, 19 kap. 12 � och 24 kap. 5 a, 18, 20 och 24 �� ska ha

f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 24 kap. 4 a, 13 a och 18 a ��,

av f�ljande lydelse.

1 kap.
3 b �
2 Tingsr�tten ska vid huvudf�rhandling i brottm�l best� av en lag-
faren domare och tre n�mndem�n. Om en av n�mndem�nnen f�r f�rhinder
sedan huvudf�rhandlingen har p�b�rjats, �r r�tten domf�r med en lagfaren
domare och tv� n�mndem�n.

Vid huvudf�rhandling i m�l om brott f�r vilket det inte �r f�reskrivet

sv�rare straff �n b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader �r tingsr�tten
domf�r utan n�mndem�n, om det inte finns anledning att d�ma till annan
p�f�ljd �n b�ter och det i m�let inte �r fr�ga om f�retagsbot.

Vid huvudf�rhandling i m�l om brott f�r vilket det inte �r f�reskrivet

sv�rare straff �n f�ngelse i h�gst tv� �r �r tingsr�tten domf�r utan n�mnde-
m�n, om huvudf�rhandlingen h�lls gemensamt med f�rhandlingen i
h�ktningsfr�gan enligt 24 kap. 13 a �.

Om det finns sk�l f�r det, f�r antalet lagfarna domare ut�kas med en

ut�ver vad som f�ljer av f�rsta stycket. Detsamma g�ller i fr�ga om antalet
n�mndem�n. Om n�gon eller n�gra av ledam�terna f�r f�rhinder sedan
huvudf�rhandlingen har p�b�rjats g�ller f�rsta stycket andra meningen i
fr�ga om domf�rhet.

19 kap.
12 �
3 Det som s�gs i detta kapitel ska till�mpas �ven i fr�ga om dom-
stolarnas befattning med f�runders�kning och anv�ndande av tv�ngsmedel.
En s�dan fr�ga f�r tas upp �ven av r�tten i en annan ort �n som f�ljer av
reglerna i detta kapitel, om beslut i fr�gan b�r fattas utan dr�jsm�l.

�tal f�r brott som ska pr�vas gemensamt med en fr�ga om h�ktning enligt

24 kap. 13 a � f�r tas upp �ven av r�tten i en annan ort �n som f�ljer av
reglerna i detta kapitel.

1 Prop. 2019/20:129, bet. 2020/21:JuU43, rskr. 2020/21:244.
2 Senaste lydelse 1997:391.
3 Senaste lydelse 2000:172.

SFS

2021:285

Publicerad
den

16 april 2021

background image

2

SFS

2021:285

24 kap.
4 a �
En misst�nkt f�r vara ber�vad friheten i Sverige som h�ktad under
en sammanh�ngande tid om h�gst nio m�nader fram till dess att �tal har
v�ckts. Om det finns synnerliga sk�l f�r r�tten p� beg�ran av �klagaren
besluta att tiden f�r �verskridas.

5 a �4 Om r�tten beslutar att h�kta n�gon, f�rordnar att n�gon ska stanna
kvar i h�kte eller medger f�rl�ngning av tiden f�r att v�cka �tal, ska den
samtidigt p� beg�ran av �klagaren pr�va om och i s� fall p� vilket s�tt den
h�ktades kontakter med omv�rlden ska f� inskr�nkas enligt 6 kap. 2 �
h�kteslagen (2010:611). Tillst�nd till s�dana restriktioner f�r meddelas
endast om det finns risk f�r att den misst�nkte undanr�jer bevis eller p�
annat s�tt f�rsv�rar sakens utredning.

Tillst�nd till restriktioner f�r meddelas endast om sk�len f�r �tg�rden upp-

v�ger det intr�ng eller men i �vrigt som �tg�rden inneb�r f�r den misst�nkte
eller f�r n�got annat motst�ende intresse.

Om det p� grund av senare intr�ffade omst�ndigheter �r n�dv�ndigt, f�r

�klagaren meddela beslut som inneb�r inskr�nkningar i den h�ktades
kontakter med omv�rlden �ven om r�tten inte har meddelat tillst�nd till
restriktionen i fr�ga. Om �klagaren har meddelat ett s�dant beslut ska han
eller hon samma dag eller senast dagen d�refter beg�ra r�ttens pr�vning
enligt f�rsta stycket. N�r en s�dan framst�llning kommit in till r�tten, ska
r�tten s� snart det kan ske och senast inom en vecka h�lla f�rhandling i
fr�gan. F�r handl�ggningen vid r�tten g�ller vad som �r f�reskrivet om
h�ktningsf�rhandling.

Tillst�nd till restriktioner f�rfaller om r�tten inte medger fortsatt tillst�nd

i samband med att den f�rordnar att n�gon ska stanna kvar i h�kte eller
medger f�rl�ngning av tiden f�r att v�cka �tal.

13 a � �klagaren f�r avvakta med h�ktningsframst�llningen och r�tten f�r
avvakta med h�ktningsf�rhandlingen i syfte att f�rhandlingen i h�ktnings-
fr�gan ska kunna h�llas gemensamt med en huvudf�rhandling.

En gemensam f�rhandling ska h�llas s� snart det kan ske. Tidpunkterna

f�r n�r en h�ktningsframst�llning senast ska g�ras enligt 12 � f�rsta och
andra styckena och f�r n�r en h�ktningsf�rhandling senast ska h�llas enligt
13 � andra stycket f�r inte �verskridas.

18 �5 N�r r�tten beslutar om h�ktning ska, om inte �tal redan har v�ckts,
r�tten s�tta ut den tid, inom vilken �tal ska v�ckas. Tiden f�r inte best�mmas
l�ngre �n vad som �r oundg�ngligen n�dv�ndigt.

�r den utsatta tiden otillr�cklig, f�r r�tten medge f�rl�ngning av tiden, om

detta beg�rs f�re tidens utg�ng. �klagaren ska i samband med beg�ran om
f�rl�ngning redovisa en tidsplan f�r f�runders�kningen. Den misst�nkte
eller hans eller hennes f�rsvarare ska om m�jligt beredas tillf�lle att yttra
sig.

Om inte �tal v�cks inom tv� veckor ska r�tten, s� l�nge den misst�nkte �r

h�ktad och till dess �tal har v�ckts, med h�gst tv� veckors mellanrum h�lla
en ny f�rhandling i h�ktningsfr�gan och d�rvid s�rskilt se till att utredningen
bedrivs s� skyndsamt som m�jligt. Om det med h�nsyn till utredningen eller
av n�gon annan anledning �r uppenbart att f�rhandling inom den nu angivna
tiden skulle vara utan betydelse, f�r r�tten best�mma l�ngre tids mellanrum.

4 Senaste lydelse 1998:601.
5 Senaste lydelse 1987:1211.

background image

3

SFS

2021:285

Tid f�r att v�cka �tal beh�ver inte best�mmas d� r�tten beslutar om

h�ktning enligt 3 � eller om h�ktning av n�gon som inte �r n�rvarande vid
r�tten.

18 a � Om �klagaren beg�r att h�ktningstiden enligt 4 a � ska f� �ver-
skridas ska r�tten senast den dag tiden g�r ut h�lla f�rhandling i h�ktnings-
fr�gan.

20 �6 R�tten ska omedelbart h�va ett h�ktningsbeslut,

1. om inte �tal har v�ckts eller f�rl�ngning av tiden har beg�rts inom den

tid som avses i 18 �,

2. om inte �tal har v�ckts eller �verskridande av tiden har beg�rts senast

klockan elva dagen f�re den dag tiden i 4 a � g�r ut, eller

3. om det inte l�ngre finns sk�l f�r beslutet.
Innan �tal har v�ckts, f�r h�ktningsbeslutet h�vas �ven av �klagaren.

R�tten ska snarast underr�ttas om �tg�rden.

24 �7 I fr�ga om behandlingen av den som �r anh�llen eller h�ktad samt
om ers�ttning av allm�nna medel �t den som varit oskyldigt anh�llen eller
h�ktad finns s�rskilda best�mmelser.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021.
2. Om en misst�nkt vid lagens ikrafttr�dande har varit ber�vad friheten i

Sverige som h�ktad under en sammanh�ngande tid som �r l�ngre �n nio
m�nader utan att �tal har v�ckts, ska �klagarens beg�ran om att f� �verskrida
tiden enligt 24 kap. 4 a � ha kommit in till r�tten senast klockan elva den
1 juli 2021. Om en s�dan beg�ran kommer in i r�tt tid ska r�tten efter det att
lagen tr�tt i kraft h�lla f�rhandling i h�ktningsfr�gan i enlighet med 24 kap.
18 � tredje stycket. I annat fall ska r�tten omedelbart h�va h�ktningsbeslutet.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Marie Sk�ninger
(Justitiedepartementet)

6 Senaste lydelse 1987:1211.
7 Senaste lydelse 1998:601.

;