SFS 2021:446 Lag om ändring i lagen (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen

SFS2021-446.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ELOWIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:PMBKGJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2015:485) om erk�nnande och </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>uppf�ljning av beslut om �vervaknings�tg�rder inom </b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Europeiska unionen </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 12 � lagen (2015:485) om <br/>erk�nnande och uppf�ljning av beslut om �vervaknings�tg�rder inom <br/>Europeiska unionen ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>3 kap. <br/>12 �</b> En �vervaknings�tg�rd i ett utl�ndskt beslut ska anpassas om �tg�rden, <br/>helt eller delvis, �r of�renlig med </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. s�dana f�rbud, f�rel�gganden eller villkor som kan meddelas enligt</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">25 kap. r�tteg�ngsbalken, eller </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. f�rbud enligt lagen (1988:688) om kontaktf�rbud, lagen (2005:321) om</p> <p style="position:absolute;top:605px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">tilltr�desf�rbud vid idrottsarrangemang eller lagen (2021:34) om tilltr�des-<br/>f�rbud till butik. </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En helt of�renlig �vervaknings�tg�rd ska anpassas genom att den ers�tts </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">med en �tg�rd som motsvarar ett f�rbud, f�rel�ggande eller villkor som <br/>anges i f�rsta stycket 1. I �vriga fall ska �vervaknings�tg�rden anpassas till <br/>en �tg�rd som motsvarar ett f�rbud, f�rel�ggande eller villkor som anges i <br/>f�rsta stycket 1 eller 2. </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En �tg�rd som har anpassats ska s� l�ngt det �r m�jligt motsvara �ver-</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">vaknings�tg�rden i det utl�ndska beslutet och f�r inte vara str�ngare �n <br/>denna. </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021. </p> <p style="position:absolute;top:872px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:933px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Ulf Wallentheim <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2020/21:142, bet. 2020/21:JuU34, rskr. 2020/21:313. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:446</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">4 juni 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2015:485) om erk�nnande och

uppf�ljning av beslut om �vervaknings�tg�rder inom

Europeiska unionen

Utf�rdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 12 � lagen (2015:485) om
erk�nnande och uppf�ljning av beslut om �vervaknings�tg�rder inom
Europeiska unionen ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.
12 �
En �vervaknings�tg�rd i ett utl�ndskt beslut ska anpassas om �tg�rden,
helt eller delvis, �r of�renlig med

1. s�dana f�rbud, f�rel�gganden eller villkor som kan meddelas enligt

25 kap. r�tteg�ngsbalken, eller

2. f�rbud enligt lagen (1988:688) om kontaktf�rbud, lagen (2005:321) om

tilltr�desf�rbud vid idrottsarrangemang eller lagen (2021:34) om tilltr�des-
f�rbud till butik.

En helt of�renlig �vervaknings�tg�rd ska anpassas genom att den ers�tts

med en �tg�rd som motsvarar ett f�rbud, f�rel�ggande eller villkor som
anges i f�rsta stycket 1. I �vriga fall ska �vervaknings�tg�rden anpassas till
en �tg�rd som motsvarar ett f�rbud, f�rel�ggande eller villkor som anges i
f�rsta stycket 1 eller 2.

En �tg�rd som har anpassats ska s� l�ngt det �r m�jligt motsvara �ver-

vaknings�tg�rden i det utl�ndska beslutet och f�r inte vara str�ngare �n
denna.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:142, bet. 2020/21:JuU34, rskr. 2020/21:313.

SFS

2021:446

Publicerad
den

4 juni 2021

;