SFS 2021:473 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2021-473.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.