SFS 2021:489 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2021-489.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.