SFS 2021:502 Lag om ändring i lagen (2020:1211) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

SFS2021-502.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ELPYZL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:UJRVPF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:CWWADP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2020:1211) om �ndring i lagen </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>(2014:484) om en databas f�r �vervakning av och tillsyn </b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>�ver finansmarknaderna </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � lagen (2014:484) om en databas <br/>f�r �vervakning av och tillsyn �ver finansmarknaderna st�llet f�r lydelsen <br/>enligt lagen (2020:1211) om �ndring i den lagen ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>3 �</b> I databasen f�r s�dana uppgifter behandlas som har samlats in med <br/>st�d av </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. 6 kap. 9 � f�rsta och andra styckena lagen (1988:1385) om Sveriges</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">riksbank, </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. 9 kap. 3 � f�rsta stycket lagen (1998:1479) om v�rdepapperscentraler</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och kontof�ring av finansiella instrument, </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">3. 10 kap. 2 � f�rsta stycket lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder,<br/>4. 13 kap. 3 � lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse,<br/>5. 8 kap. 5 � f�rsta stycket lagen (2018:1219) om f�rs�kringsdistribution,<br/>6. 5 kap. 10 och 11 �� lagen (2006:531) om s�rskild tillsyn �ver finan-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">siella konglomerat, </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">7. 23 kap. 2 � f�rsta stycket lagen (2007:528) om v�rdepappersmark-</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">naden, </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">8. 8 kap. 2 � lagen (2010:751) om betaltj�nster,<br/>9. 17 kap. 5 � f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043),<br/>10. 5 kap. 2 � lagen (2011:755) om elektroniska pengar,<br/>11. 13 kap. 6 � f�rsta stycket lagen (2013:561) om f�rvaltare av alterna-</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tiva investeringsfonder, </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">12. 6 kap. 1 � lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">v�rdepappersbolag, </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">13. 6 kap. 2 � lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens f�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">verksamhet i premiepensionssystemet, </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">14. 14 kap. 5 � lagen (2019:742) om tj�nstepensionsf�retag,<br/>15. artiklarna 394, 415, 416, 430430b och 451 i Europaparlamentets och</p> <p style="position:absolute;top:963px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">r�dets f�rordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav f�r <br/>kreditinstitut och om �ndring av f�rordning (EU) nr 648/2012, och </p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">16. artiklarna 54 och 55 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU)</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav f�r v�rdepappersf�re-<br/>tag och om �ndring av f�rordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, <br/>(EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014. </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:502</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">5 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:502</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">LENA MICKO </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Magnus Bengtson <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2020:1211) om �ndring i lagen

(2014:484) om en databas f�r �vervakning av och tillsyn

�ver finansmarknaderna

Utf�rdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � lagen (2014:484) om en databas
f�r �vervakning av och tillsyn �ver finansmarknaderna st�llet f�r lydelsen
enligt lagen (2020:1211) om �ndring i den lagen ska ha f�ljande lydelse.

3 � I databasen f�r s�dana uppgifter behandlas som har samlats in med
st�d av

1. 6 kap. 9 � f�rsta och andra styckena lagen (1988:1385) om Sveriges

riksbank,

2. 9 kap. 3 � f�rsta stycket lagen (1998:1479) om v�rdepapperscentraler

och kontof�ring av finansiella instrument,

3. 10 kap. 2 � f�rsta stycket lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder,
4. 13 kap. 3 � lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse,
5. 8 kap. 5 � f�rsta stycket lagen (2018:1219) om f�rs�kringsdistribution,
6. 5 kap. 10 och 11 �� lagen (2006:531) om s�rskild tillsyn �ver finan-

siella konglomerat,

7. 23 kap. 2 � f�rsta stycket lagen (2007:528) om v�rdepappersmark-

naden,

8. 8 kap. 2 � lagen (2010:751) om betaltj�nster,
9. 17 kap. 5 � f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043),
10. 5 kap. 2 � lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
11. 13 kap. 6 � f�rsta stycket lagen (2013:561) om f�rvaltare av alterna-

tiva investeringsfonder,

12. 6 kap. 1 � lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och

v�rdepappersbolag,

13. 6 kap. 2 � lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens f�rs�krings-

verksamhet i premiepensionssystemet,

14. 14 kap. 5 � lagen (2019:742) om tj�nstepensionsf�retag,
15. artiklarna 394, 415, 416, 430430b och 451 i Europaparlamentets och

r�dets f�rordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav f�r
kreditinstitut och om �ndring av f�rordning (EU) nr 648/2012, och

16. artiklarna 54 och 55 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU)

2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav f�r v�rdepappersf�re-
tag och om �ndring av f�rordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013,
(EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.

SFS

2021:502

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:502

P� regeringens v�gnar

LENA MICKO

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

;