SFS 2021:504 Lag om ändring i lagen (2021:467) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

SFS2021-504.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:21px;font-family:UKSOOZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:ZCWFZF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:OBJRBB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft36{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft45{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft55{font-size:5px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft56{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft57{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft58{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft59{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft510{font-size:5px;line-height:7px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2021:</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>467) om �ndring i lagen</b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>(2015:1016) om resolution </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 1 � och 27 kap. 13 � lagen <br/>(2015:1016) om resolution i st�llet f�r lydelsen enligt lagen (2021:467) om <br/>�ndring i den lagen ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>2 kap. <br/>1 �</b> I denna lag avses med </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>anm�lt avvecklingssystem</i>: ett anm�lt avvecklingssystem enligt 2 � lagen </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(1999:1309) om system f�r avveckling av f�rpliktelser p� finansmarknaden, </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>bankdag</i>: en dag som inte �r en l�rdag, en s�ndag, midsommarafton, jul-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">afton eller ny�rsafton eller en allm�n helgdag, </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>beh�rig myndighet</i>: i Sverige Finansinspektionen och i fr�ga om �vriga </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">l�nder inom EES en beh�rig myndighet enligt definitionen i artikel 4.1.40 i <br/>tillsynsf�rordningen, inbegripet Europeiska centralbanken n�r det g�ller de <br/>s�rskilda uppgifter som den tilldelas genom r�dets f�rordning (EU) <br/>nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av s�rskilda uppgifter till <br/>Europeiska centralbanken i fr�ga om politiken f�r tillsyn �ver kreditinstitut, i <br/>den ursprungliga lydelsen, </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>ber�rd myndighet</i>: i Sverige Finansinspektionen och i fr�ga om �vriga </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">l�nder inom EES, den myndighet som l�nderna identifierat enligt arti-<br/>kel 61.2 i krishanteringsdirektivet, </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>betydande filial</i>: en filial som �r betydande enligt artikel 51.1 i kapital-</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">t�ckningsdirektivet, </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>blandat finansiellt holdingf�retag</i>: ett holdingf�retag enligt artikel 4.1.21 </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">i tillsynsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>blandat finansiellt moderholdingf�retag inom EES</i>: ett inom EES etable-</p> <p style="position:absolute;top:888px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">rat blandat finansiellt holdingf�retag som inte sj�lvt �r ett dotterf�retag till <br/>ett </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">a) institut eller ett EES-institut som auktoriserats i n�got land inom EES,</p> <p style="position:absolute;top:949px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">b) annat blandat finansiellt holdingf�retag eller ett finansiellt holdingf�re-</p> <p style="position:absolute;top:990px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tag som �r etablerat i n�got land inom EES, </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>central motpart</i>: en central motpart enligt artikel 2.1 i Europaparlamentets </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, <br/>centrala motparter och transaktionsregister som har auktoriserats enligt arti-<br/>kel 14 eller godk�nts enligt artikel 25 i samma f�rordning,<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2021:504</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft113">5 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>det kombinerade buffertkravet</i>: det kombinerade buffertkravet enligt </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">2 kap. 2 � lagen (2014:966) om kapitalbuffertar,<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>dotterf�retag</i>: ett dotterf�retag enligt artikel 4.1.16 i tillsynsf�rordningen, <br/><i>EES</i>: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det, <br/><i>EES-filial</i>: en filial till ett tredjelandsinstitut som �r etablerad i ett land </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">inom EES, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>EES-institut</i>: ett institut enligt artikel 4.1.3 i tillsynsf�rordningen som �r </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">hemmah�rande i ett annat land inom EES �n Sverige, </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>europeiskt systemviktig resolutionsenhet</i>: en resolutionsenhet som inte </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">omfattas av artikel 92a i tillsynsf�rordningen och som har tillg�ngar som <br/>�verstiger 100 miljarder euro eller ing�r i en resolutionsgrupp som har till-<br/>g�ngar som �verstiger 100 miljarder euro,<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:297px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>filial</i>: en filial enligt artikel 4.1.17 i tillsynsf�rordningen, <br/><i>finansiellt holdingf�retag</i>: ett holdingf�retag enligt artikel 4.1.20 i till-</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">synsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>finansiellt institut</i>: ett f�retag enligt artikel 4.1.26 i tillsynsf�rordningen, <br/><i>finansieringsplan</i>: en plan enligt artikel 107 i krishanteringsdirektivet, <br/><i>finansiellt moderholdingf�retag inom EES</i>: ett inom EES etablerat finan-</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">siellt holdingf�retag som inte sj�lvt �r ett dotterf�retag till ett </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">a) institut eller ett EES-institut som auktoriserats i n�got land inom EES, </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">eller </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">b) annat finansiellt holdingf�retag eller ett blandat finansiellt holdingf�re-</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">tag som �r etablerat i n�got land inom EES, </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>finansieringsarrangemang</i>: ett arrangemang f�r finansiering av kostnader f�r </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">resolution som uppr�ttats av ett land inom EES enligt artikel 100 i krishante-<br/>ringsdirektivet, </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>f�rordningen om resolutionsavgifter</i>: kommissionens delegerade f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">ning (EU) 2015/63 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets <br/>direktiv 2014/59/EU av den 21 oktober 2014 avseende f�rhandsbidrag till <br/>finansieringsarrangemang f�r resolution, </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>garanterad ins�ttning</i>: en ins�ttning som omfattas av ins�ttningsgarantin </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">enligt 4 och 4 c �� lagen (1995:1571) om ins�ttningsgaranti, </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>globalt systemviktigt institut</i>: ett globalt systemviktigt institut enligt </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">artikel 4.1.133 i tillsynsf�rordningen,<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:746px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>globalt systemviktigt institut hemmah�rande utanf�r EES</i>: ett globalt </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">systemviktigt institut hemmah�rande utanf�r EES enligt artikel 4.1.134 i <br/>tillsynsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>globalt systemviktig resolutionsenhet</i>: en resolutionsenhet som �r ett glo-</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">balt systemviktigt institut eller del av ett s�dant, </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>gruppbaserad</i>: som �r gjord p� grundval av den konsoliderade situationen </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">enligt artikel 4.1.47 i tillsynsf�rordningen eller artikel 4.1.11 i v�rdepappers-<br/>bolagsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>gr�ns�verskridande koncern</i>: en koncern med moder- och dotterf�retag i </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">flera l�nder inom EES, </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>holdingf�retag med blandad verksamhet</i>: ett holdingf�retag enligt </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">artikel 4.1.22 i tillsynsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:991px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>institut</i>: kreditinstitut och v�rdepappersbolag, </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:995px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>2021:504</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>kapitalbas</i>: <br/>1. f�r kreditinstitut, detsamma som avses i artikel 72 i tillsynsf�rordningen </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">och </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. f�r v�rdepappersbolag, detsamma som avses i artikel 9 i v�rdepappers-</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">bolagsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>kapitalt�ckningsdirektivet</i>: Europaparlamentets och r�dets direktiv </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">2013/36/EU av den 26 juni 2013 om beh�righet att ut�va verksamhet i <br/>kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om �ndring av direktiv <br/>2002/87/EG och om upph�vande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, <br/>i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2019/2034, </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>koncern</i>: ett moderf�retag och dess dotterf�retag, <br/><i>koncernresolutionsordning</i>: en plan enligt artikel 91.6 i krishanterings-</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">direktivet, </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>kreditinstitut</i>: ett kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om bank- och </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">finansieringsr�relse och ett s�dant v�rdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 � <br/>f�rsta stycket 7 c lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och <br/>v�rdepappersbolag, </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>krisavv�rjande �tg�rd</i>: <br/>a) en �tg�rd f�r att undanr�ja v�sentliga brister eller v�sentliga hinder f�r </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">�terh�mtning enligt 6 a kap. 6 och 7 �� lagen om bank- och finansierings-<br/>r�relse och 8 a kap. 7 och 8 �� lagen (2007:528) om v�rdepappersmarkna-<br/>den, </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">b) en �tg�rd f�r att undanr�ja eller minska v�sentliga hinder f�r rekon-</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">struktion eller avveckling enligt 3 kap. 35 och 1224 ��, </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">c) en �tg�rd som enligt beslut av Finansinspektionen �r en krisavv�rjande </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">�tg�rd enligt 15 kap. 2 c � lagen om bank- och finansieringsr�relse eller <br/>25 kap. 2 c � lagen om v�rdepappersmarknaden, </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">d) ett beslut av Finansinspektionen om att tills�tta en tillf�llig f�rvaltare </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">enligt 15 a kap. lagen om bank- och finansieringsr�relse eller 25 a kap. <br/>lagen om v�rdepappersmarknaden, eller </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">e) nedskrivning eller konvertering av relevanta kapitalinstrument enligt </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">6 kap., </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>krishanteringsdirektivet</i>: Europaparlamentets och r�dets direktiv </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inr�ttande av en ram f�r �terh�mtning <br/>och resolution av kreditinstitut och v�rdepappersf�retag och om �ndring av <br/>r�dets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och r�dets direk-<br/>tiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, <br/>2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och r�dets <br/>f�rordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i lydelsen enligt <br/>Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2019/2034, </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>kritisk verksamhet</i>: en tj�nst eller en transaktion som, om den upph�rde, </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">sannolikt skulle leda till en allvarlig st�rning i det finansiella systemet, </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>kvalificerad ins�ttning</i>: en ins�ttning enligt lagen om ins�ttningsgaranti </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">som inte �r undantagen enligt 4 b eller 5 � den lagen, </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft37"><i>k�rnprim�rkapital</i>: kapital som avses i artikel 50 i tillsynsf�rordningen,<i> <br/>k�rnprim�rkapitalinstrument</i>: kapitalinstrument som uppfyller villkoren i </p> <p style="position:absolute;top:991px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">artikel 28.128.4, 29.129.5 eller 31.1 i tillsynsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>moderf�retag</i>: ett moderf�retag enligt artikel 4.1.15 a i tillsynsf�rord-</p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ningen, </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>moderf�retag inom EES</i>: ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">moderholdingf�retag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholding-<br/>f�retag inom EES, </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>2021:504</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>moderf�retag i tredjeland</i>: ett moderinstitut, ett finansiellt moderholding-</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">f�retag eller ett blandat finansiellt moderholdingf�retag som �r hemma-<br/>h�rande i ett land utanf�r EES, </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>moderinstitut inom EES</i>: ett institut eller ett EES-institut som �r ett moder-</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">f�retag och som inte sj�lvt �r ett dotterf�retag till ett </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft45">a) annat institut eller ett EES-institut, eller <br/>b) finansiellt holdingf�retag eller ett blandat finansiellt holdingf�retag </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">som �r etablerat i n�got land inom EES, </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>nationellt systemviktig resolutionsenhet</i>: en resolutionsenhet som inte �r en </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">globalt systemviktig resolutionsenhet eller en europeiskt systemviktig resolu-<br/>tionsenhet men som Riksg�ldskontoret bed�mer vara en sannolik systemrisk i <br/>h�ndelse av fallissemang,<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:297px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>relevanta kapitalinstrument</i>: �vriga prim�rkapitalinstrument och supple-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">ment�rkapitalinstrument, </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>resolutionsenhet</i>: en juridisk person inom EES som enligt en resolutions-</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">plan ska vara f�rem�l f�r resolutions�tg�rder, </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>resolutionsf�rfarande i tredjeland</i>: en �tg�rd som enligt r�tten i ett land </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">utanf�r EES syftar till att hantera en kris i ett tredjelandsinstitut eller i ett <br/>moderf�retag i tredjeland, om �tg�rden �r j�mf�rbar med s�dana resolu-<br/>tions�tg�rder som f�r vidtas enligt denna lag i fr�ga om �ndam�l och f�r-<br/>v�ntat resultat, </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft45"><i>resolutionsgrupp</i>: en resolutionsenhet och dess dotterf�retag som inte �r <br/>a) en resolutionsenhet, <br/>b) ett dotterf�retag till en annan resolutionsenhet, eller <br/>c) ett dotterf�retag i ett tredjeland som enligt resolutionsplanen inte ing�r </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">i resolutionsgruppen och dess dotterf�retag, </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>resolutionskollegium</i>: ett resolutionskollegium enligt artikel 88 i krishan-</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">teringsdirektivet, </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft45"><i>resolutions�tg�rd</i>: n�gon av de �tg�rder som anges i 12 kap. 1 �, <br/><i>samordnande ber�rd myndighet</i>: den ber�rda myndigheten i samma land </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">inom EES som den samordnande tillsynsmyndigheten, </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>samordnande resolutionsmyndighet</i>: resolutionsmyndigheten i samma land </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">inom EES som den samordnande tillsynsmyndigheten, </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>samordnande tillsynsmyndighet</i>: en beh�rig myndighet som ansvarar f�r att </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">ut�va gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av institut som <br/>kontrolleras av finansiella moderholdingf�retag inom EES eller blandade <br/>finansiella moderholdingf�retag inom EES, </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>st�rre dotterf�retag</i>: ett st�rre dotterf�retag enligt artikel 4.1.135 i till-</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">synsf�rordningen,<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:848px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>supplement�rkapitalinstrument</i>: kapitalinstrument och efterst�llda l�n </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">som uppfyller villkoren i artikel 63 i tillsynsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>tillsynsf�rordningen</i>: Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav f�r kreditinstitut och om <br/>�ndring av f�rordning (EU) nr 648/2012, </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>tillsynskollegium</i>: ett tillsynskollegium enligt artikel 116 i kapitalt�ck-</p> <p style="position:absolute;top:970px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">ningsdirektivet eller artikel 48 i v�rdepappersbolagsdirektivet, </p> <p style="position:absolute;top:991px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>tredjelandsinstitut</i>: ett f�retag som har sitt huvudkontor i ett land utanf�r </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">EES och som skulle vara ett institut om det var hemmah�rande inom EES, </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>v�rdepappersbolag</i>: ett svenskt aktiebolag som har tillst�nd att driva </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">v�rdepappersr�relse enligt lagen om v�rdepappersmarknaden, om det har <br/>tillst�nd f�r n�gon av de tj�nster som anges i 2 kap. 1 � 3 eller 6 den lagen, </p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>v�rdepappersbolagsdirektivet:</i> Europaparlamentets och r�dets direktiv </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">(EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av v�rdepappersf�re-</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>2021:504</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft51">5 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59">tag och om �ndring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, <br/>2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen,<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft53"><i>v�rdepappersbolagsf�rordningen:</i> Europaparlamentets och r�dets f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59">ning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav f�r v�rde-<br/>pappersf�retag och om �ndring av f�rordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) <br/>nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014, och<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft53"><i>�vriga prim�rkapitalinstrument</i>: kapitalinstrument som uppfyller vill-</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">koren i artikel 52.1 i tillsynsf�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>27 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:257px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59"> <br/><b>13 �</b> Avgiftsskyldiga ska betala �rliga resolutionsavgifter. De samman-<br/>lagda resolutionsavgifterna f�r ett �r ska uppg� till 0,05 procent av det totala <br/>underlag f�r samtliga avgiftsskyldiga som ber�knas enligt 14 � (avgifts-<br/>underlaget). </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Om inte annat f�ljer av tredje stycket fastst�lls den resolutionsavgift som </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59">en avgiftsskyldig ska betala i enlighet med f�rordningen om resolutions-<br/>avgifter. </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Det som i artiklarna 4.1, 69, 12.1, 14.2, 14.3, 14.6 och 17.2 i f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59">ningen om resolutionsavgifter anges om metoden f�r riskjustering av resolu-<br/>tionsavgift och om uppgiftsskyldighet, ska inte till�mpas f�r EES-filialer. <br/>F�r EES-filialer ska riskjustering av resolutionsavgift ske i enlighet med de <br/>kriterier som anges i artikel 103.7 i krishanteringsdirektivet och f�reskrifter <br/>som har meddelats med st�d av 29 kap. 1 � 11. </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Resolutionsavgift ska betalas s� l�nge som beh�llningen i resolutions-</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59">reserven vid utg�ngen av det �r avgiften avser understiger tre procent av de <br/>garanterade ins�ttningarna. </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59">P� regeringens v�gnar <br/> <br/>�SA LINDHAGEN <br/> </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft51">Lotta Hardvik Cederstierna </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft51">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft58"><b>2021:504</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2021:

467) om �ndring i lagen

(2015:1016) om resolution

Utf�rdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 1 � och 27 kap. 13 � lagen
(2015:1016) om resolution i st�llet f�r lydelsen enligt lagen (2021:467) om
�ndring i den lagen ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.
1 �
I denna lag avses med

anm�lt avvecklingssystem: ett anm�lt avvecklingssystem enligt 2 � lagen

(1999:1309) om system f�r avveckling av f�rpliktelser p� finansmarknaden,

bankdag: en dag som inte �r en l�rdag, en s�ndag, midsommarafton, jul-

afton eller ny�rsafton eller en allm�n helgdag,

beh�rig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i fr�ga om �vriga

l�nder inom EES en beh�rig myndighet enligt definitionen i artikel 4.1.40 i
tillsynsf�rordningen, inbegripet Europeiska centralbanken n�r det g�ller de
s�rskilda uppgifter som den tilldelas genom r�dets f�rordning (EU)
nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av s�rskilda uppgifter till
Europeiska centralbanken i fr�ga om politiken f�r tillsyn �ver kreditinstitut, i
den ursprungliga lydelsen,

ber�rd myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i fr�ga om �vriga

l�nder inom EES, den myndighet som l�nderna identifierat enligt arti-
kel 61.2 i krishanteringsdirektivet,

betydande filial: en filial som �r betydande enligt artikel 51.1 i kapital-

t�ckningsdirektivet,

blandat finansiellt holdingf�retag: ett holdingf�retag enligt artikel 4.1.21

i tillsynsf�rordningen,

blandat finansiellt moderholdingf�retag inom EES: ett inom EES etable-

rat blandat finansiellt holdingf�retag som inte sj�lvt �r ett dotterf�retag till
ett

a) institut eller ett EES-institut som auktoriserats i n�got land inom EES,

eller

b) annat blandat finansiellt holdingf�retag eller ett finansiellt holdingf�re-

tag som �r etablerat i n�got land inom EES,

central motpart: en central motpart enligt artikel 2.1 i Europaparlamentets

och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat,
centrala motparter och transaktionsregister som har auktoriserats enligt arti-
kel 14 eller godk�nts enligt artikel 25 i samma f�rordning,

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.

SFS

2021:504

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

det kombinerade buffertkravet: det kombinerade buffertkravet enligt

2 kap. 2 � lagen (2014:966) om kapitalbuffertar,

dotterf�retag: ett dotterf�retag enligt artikel 4.1.16 i tillsynsf�rordningen,
EES: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,
EES-filial: en filial till ett tredjelandsinstitut som �r etablerad i ett land

inom EES,

EES-institut: ett institut enligt artikel 4.1.3 i tillsynsf�rordningen som �r

hemmah�rande i ett annat land inom EES �n Sverige,

europeiskt systemviktig resolutionsenhet: en resolutionsenhet som inte

omfattas av artikel 92a i tillsynsf�rordningen och som har tillg�ngar som
�verstiger 100 miljarder euro eller ing�r i en resolutionsgrupp som har till-
g�ngar som �verstiger 100 miljarder euro,

filial: en filial enligt artikel 4.1.17 i tillsynsf�rordningen,
finansiellt holdingf�retag: ett holdingf�retag enligt artikel 4.1.20 i till-

synsf�rordningen,

finansiellt institut: ett f�retag enligt artikel 4.1.26 i tillsynsf�rordningen,
finansieringsplan: en plan enligt artikel 107 i krishanteringsdirektivet,
finansiellt moderholdingf�retag inom EES: ett inom EES etablerat finan-

siellt holdingf�retag som inte sj�lvt �r ett dotterf�retag till ett

a) institut eller ett EES-institut som auktoriserats i n�got land inom EES,

eller

b) annat finansiellt holdingf�retag eller ett blandat finansiellt holdingf�re-

tag som �r etablerat i n�got land inom EES,

finansieringsarrangemang: ett arrangemang f�r finansiering av kostnader f�r

resolution som uppr�ttats av ett land inom EES enligt artikel 100 i krishante-
ringsdirektivet,

f�rordningen om resolutionsavgifter: kommissionens delegerade f�rord-

ning (EU) 2015/63 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets
direktiv 2014/59/EU av den 21 oktober 2014 avseende f�rhandsbidrag till
finansieringsarrangemang f�r resolution,

garanterad ins�ttning: en ins�ttning som omfattas av ins�ttningsgarantin

enligt 4 och 4 c �� lagen (1995:1571) om ins�ttningsgaranti,

globalt systemviktigt institut: ett globalt systemviktigt institut enligt

artikel 4.1.133 i tillsynsf�rordningen,

globalt systemviktigt institut hemmah�rande utanf�r EES: ett globalt

systemviktigt institut hemmah�rande utanf�r EES enligt artikel 4.1.134 i
tillsynsf�rordningen,

globalt systemviktig resolutionsenhet: en resolutionsenhet som �r ett glo-

balt systemviktigt institut eller del av ett s�dant,

gruppbaserad: som �r gjord p� grundval av den konsoliderade situationen

enligt artikel 4.1.47 i tillsynsf�rordningen eller artikel 4.1.11 i v�rdepappers-
bolagsf�rordningen,

gr�ns�verskridande koncern: en koncern med moder- och dotterf�retag i

flera l�nder inom EES,

holdingf�retag med blandad verksamhet: ett holdingf�retag enligt

artikel 4.1.22 i tillsynsf�rordningen,

institut: kreditinstitut och v�rdepappersbolag,

2021:504

background image

3

SFS

kapitalbas:
1. f�r kreditinstitut, detsamma som avses i artikel 72 i tillsynsf�rordningen

och

2. f�r v�rdepappersbolag, detsamma som avses i artikel 9 i v�rdepappers-

bolagsf�rordningen,

kapitalt�ckningsdirektivet: Europaparlamentets och r�dets direktiv

2013/36/EU av den 26 juni 2013 om beh�righet att ut�va verksamhet i
kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om �ndring av direktiv
2002/87/EG och om upph�vande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG,
i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2019/2034,

koncern: ett moderf�retag och dess dotterf�retag,
koncernresolutionsordning: en plan enligt artikel 91.6 i krishanterings-

direktivet,

kreditinstitut: ett kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsr�relse och ett s�dant v�rdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 �
f�rsta stycket 7 c lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och
v�rdepappersbolag,

krisavv�rjande �tg�rd:
a) en �tg�rd f�r att undanr�ja v�sentliga brister eller v�sentliga hinder f�r

�terh�mtning enligt 6 a kap. 6 och 7 �� lagen om bank- och finansierings-
r�relse och 8 a kap. 7 och 8 �� lagen (2007:528) om v�rdepappersmarkna-
den,

b) en �tg�rd f�r att undanr�ja eller minska v�sentliga hinder f�r rekon-

struktion eller avveckling enligt 3 kap. 35 och 1224 ��,

c) en �tg�rd som enligt beslut av Finansinspektionen �r en krisavv�rjande

�tg�rd enligt 15 kap. 2 c � lagen om bank- och finansieringsr�relse eller
25 kap. 2 c � lagen om v�rdepappersmarknaden,

d) ett beslut av Finansinspektionen om att tills�tta en tillf�llig f�rvaltare

enligt 15 a kap. lagen om bank- och finansieringsr�relse eller 25 a kap.
lagen om v�rdepappersmarknaden, eller

e) nedskrivning eller konvertering av relevanta kapitalinstrument enligt

6 kap.,

krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets och r�dets direktiv

2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inr�ttande av en ram f�r �terh�mtning
och resolution av kreditinstitut och v�rdepappersf�retag och om �ndring av
r�dets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och r�dets direk-
tiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och r�dets
f�rordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2019/2034,

kritisk verksamhet: en tj�nst eller en transaktion som, om den upph�rde,

sannolikt skulle leda till en allvarlig st�rning i det finansiella systemet,

kvalificerad ins�ttning: en ins�ttning enligt lagen om ins�ttningsgaranti

som inte �r undantagen enligt 4 b eller 5 � den lagen,

k�rnprim�rkapital: kapital som avses i artikel 50 i tillsynsf�rordningen,
k�rnprim�rkapitalinstrument
: kapitalinstrument som uppfyller villkoren i

artikel 28.128.4, 29.129.5 eller 31.1 i tillsynsf�rordningen,

moderf�retag: ett moderf�retag enligt artikel 4.1.15 a i tillsynsf�rord-

ningen,

moderf�retag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt

moderholdingf�retag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholding-
f�retag inom EES,

2021:504

background image

4

SFS

moderf�retag i tredjeland: ett moderinstitut, ett finansiellt moderholding-

f�retag eller ett blandat finansiellt moderholdingf�retag som �r hemma-
h�rande i ett land utanf�r EES,

moderinstitut inom EES: ett institut eller ett EES-institut som �r ett moder-

f�retag och som inte sj�lvt �r ett dotterf�retag till ett

a) annat institut eller ett EES-institut, eller
b) finansiellt holdingf�retag eller ett blandat finansiellt holdingf�retag

som �r etablerat i n�got land inom EES,

nationellt systemviktig resolutionsenhet: en resolutionsenhet som inte �r en

globalt systemviktig resolutionsenhet eller en europeiskt systemviktig resolu-
tionsenhet men som Riksg�ldskontoret bed�mer vara en sannolik systemrisk i
h�ndelse av fallissemang,

relevanta kapitalinstrument: �vriga prim�rkapitalinstrument och supple-

ment�rkapitalinstrument,

resolutionsenhet: en juridisk person inom EES som enligt en resolutions-

plan ska vara f�rem�l f�r resolutions�tg�rder,

resolutionsf�rfarande i tredjeland: en �tg�rd som enligt r�tten i ett land

utanf�r EES syftar till att hantera en kris i ett tredjelandsinstitut eller i ett
moderf�retag i tredjeland, om �tg�rden �r j�mf�rbar med s�dana resolu-
tions�tg�rder som f�r vidtas enligt denna lag i fr�ga om �ndam�l och f�r-
v�ntat resultat,

resolutionsgrupp: en resolutionsenhet och dess dotterf�retag som inte �r
a) en resolutionsenhet,
b) ett dotterf�retag till en annan resolutionsenhet, eller
c) ett dotterf�retag i ett tredjeland som enligt resolutionsplanen inte ing�r

i resolutionsgruppen och dess dotterf�retag,

resolutionskollegium: ett resolutionskollegium enligt artikel 88 i krishan-

teringsdirektivet,

resolutions�tg�rd: n�gon av de �tg�rder som anges i 12 kap. 1 �,
samordnande ber�rd myndighet: den ber�rda myndigheten i samma land

inom EES som den samordnande tillsynsmyndigheten,

samordnande resolutionsmyndighet: resolutionsmyndigheten i samma land

inom EES som den samordnande tillsynsmyndigheten,

samordnande tillsynsmyndighet: en beh�rig myndighet som ansvarar f�r att

ut�va gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av institut som
kontrolleras av finansiella moderholdingf�retag inom EES eller blandade
finansiella moderholdingf�retag inom EES,

st�rre dotterf�retag: ett st�rre dotterf�retag enligt artikel 4.1.135 i till-

synsf�rordningen,

supplement�rkapitalinstrument: kapitalinstrument och efterst�llda l�n

som uppfyller villkoren i artikel 63 i tillsynsf�rordningen,

tillsynsf�rordningen: Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU)

nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav f�r kreditinstitut och om
�ndring av f�rordning (EU) nr 648/2012,

tillsynskollegium: ett tillsynskollegium enligt artikel 116 i kapitalt�ck-

ningsdirektivet eller artikel 48 i v�rdepappersbolagsdirektivet,

tredjelandsinstitut: ett f�retag som har sitt huvudkontor i ett land utanf�r

EES och som skulle vara ett institut om det var hemmah�rande inom EES,

v�rdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har tillst�nd att driva

v�rdepappersr�relse enligt lagen om v�rdepappersmarknaden, om det har
tillst�nd f�r n�gon av de tj�nster som anges i 2 kap. 1 � 3 eller 6 den lagen,

v�rdepappersbolagsdirektivet: Europaparlamentets och r�dets direktiv

(EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av v�rdepappersf�re-

2021:504

background image

5

SFS

tag och om �ndring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU,
2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen,

v�rdepappersbolagsf�rordningen: Europaparlamentets och r�dets f�rord-

ning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav f�r v�rde-
pappersf�retag och om �ndring av f�rordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU)
nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014, och

�vriga prim�rkapitalinstrument: kapitalinstrument som uppfyller vill-

koren i artikel 52.1 i tillsynsf�rordningen.

27 kap.


13 � Avgiftsskyldiga ska betala �rliga resolutionsavgifter. De samman-
lagda resolutionsavgifterna f�r ett �r ska uppg� till 0,05 procent av det totala
underlag f�r samtliga avgiftsskyldiga som ber�knas enligt 14 � (avgifts-
underlaget).

Om inte annat f�ljer av tredje stycket fastst�lls den resolutionsavgift som

en avgiftsskyldig ska betala i enlighet med f�rordningen om resolutions-
avgifter.

Det som i artiklarna 4.1, 69, 12.1, 14.2, 14.3, 14.6 och 17.2 i f�rord-

ningen om resolutionsavgifter anges om metoden f�r riskjustering av resolu-
tionsavgift och om uppgiftsskyldighet, ska inte till�mpas f�r EES-filialer.
F�r EES-filialer ska riskjustering av resolutionsavgift ske i enlighet med de
kriterier som anges i artikel 103.7 i krishanteringsdirektivet och f�reskrifter
som har meddelats med st�d av 29 kap. 1 � 11.

Resolutionsavgift ska betalas s� l�nge som beh�llningen i resolutions-

reserven vid utg�ngen av det �r avgiften avser understiger tre procent av de
garanterade ins�ttningarna.

P� regeringens v�gnar

�SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna

(Finansdepartementet)

2021:504

;