SFS 1993:794 Lag om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall / SFS 1993:794 Lag om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall
SFS 1993_794 Lag om ändring i lagen (1991_1109) om uppdragsutbildning i vissa fall

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1763

Lag
om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i
vissa fall;

SFS 1993:794

Utkom från trycket

den 24 juni 1993

utfärdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1991:1109) om upp-

dragsutbildning i vissa fall skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1992/93:169, bet. 1992/93: UbU 14, rskr. 1992/93:363.

background image

SFS 1993:794

3 § I anslutning till kommunal högskoleutbildning inom vårdområdet
får bedrivas uppdragsutbildning som i fråga om art och nivå har anknyt-
ning till huvudmannens högskoleutbildning inom detta område.

I fråga om uppdragsutbildning i anslutning till högskolan i övrigt finns

särskilda bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Erik Tersmeden

(Utbildningsdepartementet)

1764

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.