SFS 2020:453 Lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) / SFS 2020:453 Lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
SFS2020-453.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BBKVTB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BBKVTB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2010:801) om inf�rande av skollagen </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>(2010:800) </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 4 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 33 � lagen (2010:801) om inf�rande <br/>av skollagen (2010:800) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>33 �</b>2 I fr�ga om l�rare eller f�rskoll�rare som saknar legitimation f�r att <br/>bedriva undervisning i skolv�sendet och som har ing�tt avtal om anst�llning <br/>som l�rare, f�rskoll�rare eller fritidspedagog f�re den 1 juli 2011 till�mpas <br/>under tiden f�r anst�llningen 2 kap. 3 � f�rsta och andra styckena eller 2 a <br/>kap. 3 � andra stycket i 1985 �rs skollag i st�llet f�r 2 kap. 13, 17 och 18 �� <br/>i den nya skollagen, dock l�ngst till utg�ngen av juni 2015 eller, n�r det <br/>g�ller undervisning i grunds�rskolan, specialskolan, gymnasies�rskolan eller <br/>kommunal vuxenutbildning som s�rskild utbildning, l�ngst till utg�ngen av <br/>juni 2021. </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">L�rare som saknar legitimation f�r att besluta om betyg enligt 3 kap. 16 � </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">i den nya skollagen och som har ing�tt avtal om anst�llning som l�rare, <br/>f�rskoll�rare eller fritidspedagog f�re den 1 juli 2011 �r under tiden f�r <br/>anst�llningen beh�riga att besluta om betyg, dock l�ngst till utg�ngen av juni <br/>2015 eller, n�r det g�ller betyg i grunds�rskolan, specialskolan, gymnasie-<br/>s�rskolan eller kommunal vuxenutbildning som s�rskild utbildning, l�ngst <br/>till utg�ngen av juni 2021. </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta stycket g�ller inte l�rare och f�rskoll�rare som avses i 2 kap. 17 � </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">i den nya skollagen och som f�re den 1 juli 2011 har ing�tt avtal om anst�ll-<br/>ning f�r att bedriva s�dan undervisning som avses i samma paragraf. I fr�ga <br/>om en l�rare som avses i 2 kap. 17 � f�rsta stycket 1 i den nya skollagen <br/>g�ller detta dock bara om han eller hon uppfyller de krav som anges d�r. </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Andra stycket g�ller inte l�rare som har ing�tt avtal om anst�llning utan </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">tidsbegr�nsning f�re den 1 juli 2011 f�r att bedriva s�dan undervisning som <br/>avses i 2 kap. 20 � andra eller tredje stycket i den nya skollagen. </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2020. </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA EKSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Eva Lenberg <br/>(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2019/20:105, bet. 2019/20:UbU22, rskr. 2019/20:300. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2018:1304. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2020:453</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">6 juni 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2010:801) om inf�rande av skollagen

(2010:800)

Utf�rdad den 4 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 33 � lagen (2010:801) om inf�rande
av skollagen (2010:800) ska ha f�ljande lydelse.

33 �2 I fr�ga om l�rare eller f�rskoll�rare som saknar legitimation f�r att
bedriva undervisning i skolv�sendet och som har ing�tt avtal om anst�llning
som l�rare, f�rskoll�rare eller fritidspedagog f�re den 1 juli 2011 till�mpas
under tiden f�r anst�llningen 2 kap. 3 � f�rsta och andra styckena eller 2 a
kap. 3 � andra stycket i 1985 �rs skollag i st�llet f�r 2 kap. 13, 17 och 18 ��
i den nya skollagen, dock l�ngst till utg�ngen av juni 2015 eller, n�r det
g�ller undervisning i grunds�rskolan, specialskolan, gymnasies�rskolan eller
kommunal vuxenutbildning som s�rskild utbildning, l�ngst till utg�ngen av
juni 2021.

L�rare som saknar legitimation f�r att besluta om betyg enligt 3 kap. 16 �

i den nya skollagen och som har ing�tt avtal om anst�llning som l�rare,
f�rskoll�rare eller fritidspedagog f�re den 1 juli 2011 �r under tiden f�r
anst�llningen beh�riga att besluta om betyg, dock l�ngst till utg�ngen av juni
2015 eller, n�r det g�ller betyg i grunds�rskolan, specialskolan, gymnasie-
s�rskolan eller kommunal vuxenutbildning som s�rskild utbildning, l�ngst
till utg�ngen av juni 2021.

F�rsta stycket g�ller inte l�rare och f�rskoll�rare som avses i 2 kap. 17 �

i den nya skollagen och som f�re den 1 juli 2011 har ing�tt avtal om anst�ll-
ning f�r att bedriva s�dan undervisning som avses i samma paragraf. I fr�ga
om en l�rare som avses i 2 kap. 17 � f�rsta stycket 1 i den nya skollagen
g�ller detta dock bara om han eller hon uppfyller de krav som anges d�r.

Andra stycket g�ller inte l�rare som har ing�tt avtal om anst�llning utan

tidsbegr�nsning f�re den 1 juli 2011 f�r att bedriva s�dan undervisning som
avses i 2 kap. 20 � andra eller tredje stycket i den nya skollagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2020.

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2019/20:105, bet. 2019/20:UbU22, rskr. 2019/20:300.

2 Senaste lydelse 2018:1304.

SFS

2020:453

Publicerad
den

6 juni 2020

;
Viktiga lagar inom skoljuridiken
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.