SFS 2016:552 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skolförordning (2011:185) / SFS 2016:552 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)
160552.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 26 maj 2016.

Regeringen föreskriver att 14 kap. 8 § skolförordningen (2011:185) ska ha

följande lydelse.

14 kap.

8 §

1

Med tilläggsbelopp enligt 8 kap. 23 §, 9 kap. 21 §, 10 kap. 39 §,

11 kap. 38 § och 14 kap. 17 § skollagen (2010:800) avses ersättning för assis-
tenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, där-
ibland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter.

Med tilläggsbelopp enligt 10 kap. 39 § och 11 kap. 38 § skollagen avses,

utöver vad som anges i första stycket, också ersättning för modersmåls-
undervisning för elever som ska ges sådan undervisning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:249.

SFS 2016:552

Utkom från trycket
den 8 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.