SFS 1964:899

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1964:899
640899.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 899

Lag

om ändring i skollagen den 6 jnni 1962 (nr 319);

given Slockbolms slott den 30 december 1964.

Vi GUSTAF A DOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V c lul e s Konung, göra v e t e r ti g t: att Vi, med riksdagen h funnit

"ott förordna, dels att 50 § skollagen den 6 juni 1962 skall upphöra att gälla,

(Wsatl 2 § samma lag skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

2 §.

Varje kommun skall, efter vad i denna lag och särskilda författningar

närmare bes tämmes,

a) sörja för undervisningen av barn i grundskola,

!)) främja åtgärder i syfte att bereda barn och ungdom undervisning i föl-

jnmlc slag av kommunala skolor, nämligen yrkesskola, fackskola och gym­

nasium, ävensom

c) i övrigt v årda skolväsendet i kommunen, såvitt ej handhavandet därav

ankommer på a nnan.

henna lag träder i kraft den 1 juli 1966.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso kava Vi d etta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

Ijekräfta lå tit.

Stockholms slott den 30 december 1964.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(EAIesiaslikdepartementet)

EDENMAN

' Pfop. 196U171; SäU 1; Rskr 407.

Suens/c författningssamling 1964, Nr 89 D

¬

background image

Nr SDH, '/i iuOc. Slodiliolm 1!)65. Kiingl. Boliti-ydicrict, P.A.Norstedt & Söner

¬

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

19a ⬢ Nr 900

Utkom

tiycket den 22 jam

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.