SFS 2019:947 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

SFS2019-947.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.