Försäkringsinspektionens Kungörelse (1983:1127) om ändring av vissa skadelivräntor

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1983:1127
Departement: Försäkringsinspektionen
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Socialrätt / Försäkringsinspektionens kungörelse (1983:1127) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS nr:

1983:1127
Departement/myndighet: Försäkringsinspektionen
Utfärdad: 1983-12-15
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Försäkringsinspektionen får meddela att nedan berörda livräntor fr. o. m. den 1 februari 1984 skall ökas enligt följande:
   1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år
  1973. 
1.1 Ytterligare indextillägg till trafiklivränta utgår inte (jfr SFS
  1973:216, 217 och 1981:1193). 
1.2 Ytterligare indextillägg till skadelivränta som utgår av
  statsmedel utgår inte (jfr SFS 1973:218 och 1981:1214). 
1.3 Annan ansvarslivränta -- än trafiklivränta och statlig
  skadelivränta -- ökas med ytterligare indextillägg, 
  utgörande 5 % (jfr SFS 1973:214 och 1981:1195). 
Under 1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 februari 1984.
   2. Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år
  1973. 
2.1 Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor
  enligt lagen (1973:213 och 1981:1194) om ändring av 
  skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 
  1984 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts 
  senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag. 
Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger vad sålunda förordnats tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.
Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.