Kungl. Maj:ts kungörelse (1959:126)angående tillämpning mellan Sverige och Italien av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1959:126
Departement: Socialdepartementet
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Socialrätt / Kungl. Maj:ts kungörelse (1959:126) angående tillämpning mellan Sverige och Italien av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.
SFS nr:

1959:126
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1959-04-24
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Kungl. Maj:t har funnit gott giva vederbörande tillkänna, att den av Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade konventionen om social och medicinsk hjälp jämte tilläggsprotokollet därtill för Sveriges del trätt i kraft i förhållande till Italien den 1 augusti 1958.