Kungl. Maj:ts Kungörelse (1963:486)angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av deneuropeiskakonventionen om social och medicinsk hjälp m.m.

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1963:486
Departement: Socialdepartementet
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Socialrätt / Kungl. Maj:ts Kungörelse (1963:486) angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.
SFS nr:

1963:486
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1963-09-06
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Kungl. Maj:t har funnit gott giva vederbörande tillkänna, att den av Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade konventionen om social och medicinsk hjälp jämte tilläggsprotokollet därtill för Sveriges del trätt i kraft i förhållande till Grekland den 1 juli 1960.