Kungl. Maj:ts Kungörelse (1965:7)angående tillämpning mellan Sverige och Island av vissaeuropeiska avtalom social trygghet m.m.

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1965:7
Departement: Socialdepartementet
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Socialrätt / Kungl. Maj:ts Kungörelse (1965:7) angående tillämpning mellan Sverige och Island av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
SFS nr:

1965:7
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1965-01-15
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Kungl. Maj:t har funnit gott giva till känna, att följande av Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade avtal för Sveriges del trätt i kraft i förhållande till Island den 1 januari 1965, nämligen
      1) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande,
      2) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet, dock ej vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande,
      3) europeisk konvention om social och medicinsk hjälp,
      4) tilläggsprotokoll till ettvart av dessa avtal.

Här i riket bosatt flykting, som jämlikt tilläggsprotokollet till avtalet under 1) skall likställas med medborgare i Island, skall ha samma skyldighet som svensk medborgare att erlägga folkpensionsavgift enligt lagen den 25 maj 1962 (nr 398) om finansiering av folkpensioneringen. Sådan skyldighet föreligger dock icke för tiden före den 1 januari 1967.