Kungörelse (1974:6) om ikraftträdande av en överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1974:6
Departement: Finansdepartementet ESA
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Socialrätt / Kungörelse (1974:6) om ikraftträdande av en överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar
SFS nr:

1974:6
Departement/myndighet: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 1974-01-09
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Kungl. Maj:t ger till känna att en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge den 18 december 1973 träffad överenskommelse om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar träder i kraft den 1 februari 1974.