SFS 2010:2049 Lag om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor / SFS 2010:2049 Lag om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor
102049.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa
ansvarslivräntor;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 10 § lagen (1973:214) om tillägg

till vissa ansvarslivräntor

2 orden ⬝försäkringsrörelselagen (1982:713)⬝ ska

bytas ut mot ⬝försäkringsrörelselagen (2010:2043)⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2004:804.

SFS 2010:2049

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen