SFS 1996:1342 Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift / SFS 1996:1342 Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter
SFS 1996_1342 Lag om ändring i lagen (1994_1744) om allmänna egenavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1342
Utkom från trycket
den 18 december 1996

2473

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66.

Lag
om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna
egenavgifter;

utfärdad 5 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1994:1744) om allmän-

na egenavgifter skall ha följande lydelse.

1 § Allmänna egenavgifter skall betalas enligt denna lag.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.