SFS 2019:478 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1920) om allmän löneavgift / SFS 2019:478 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
SFS2019-478.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:JXIBLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ZIITBU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1994:1920) om allm�n l�neavgift </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 19 juni 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � lagen (1994:1920) om allm�n <br/>l�neavgift ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 �</b>2 Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska betala <br/>arbetsgivaravgifter ska f�r varje �r betala allm�n l�neavgift. L�neavgiften <br/>ber�knas p� det underlag som g�ller f�r arbetsgivaravgifter enligt <br/>socialavgiftslagen. </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">I underlaget enligt f�rsta stycket ska dock inte ing� <br/>1. ers�ttning till s�dana personer som avses i 2 kap. 27 � socialavgifts-</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen, eller </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. s�dan ers�ttning som avses i 2 kap. 28 � socialavgiftslagen.</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2019.<br/>2. Lagen till�mpas p� l�n eller annan ers�ttning enligt 1 � som utges efter</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">den 31 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Johanna Mihaic <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:99, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2015:472. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:478</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">26 juni 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1994:1920) om allm�n l�neavgift

Utf�rdad den 19 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � lagen (1994:1920) om allm�n
l�neavgift ska ha f�ljande lydelse.

1 �2 Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska betala
arbetsgivaravgifter ska f�r varje �r betala allm�n l�neavgift. L�neavgiften
ber�knas p� det underlag som g�ller f�r arbetsgivaravgifter enligt
socialavgiftslagen.

I underlaget enligt f�rsta stycket ska dock inte ing�
1. ers�ttning till s�dana personer som avses i 2 kap. 27 � socialavgifts-

lagen, eller

2. s�dan ers�ttning som avses i 2 kap. 28 � socialavgiftslagen.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2019.
2. Lagen till�mpas p� l�n eller annan ers�ttning enligt 1 � som utges efter

den 31 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:99, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288.

2 Senaste lydelse 2015:472.

SFS

2019:478

Publicerad
den

26 juni 2019

;
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.