SFS 2020:1059 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1920) om allmän löneavgift / SFS 2020:1059 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
SFS2020-1059.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift ska ha följande lydelse.

6 §2 Bestämmelser om särskilda avdrag från den allmänna löneavgiften
finns i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgifts-
beräkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och
socialavgiftslagen (2000:980). Bestämmelser om särskild beräkning av
löneavgift finns i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter
för enmansföretag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:14, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.
2 Senaste lydelse 2007:285.

SFS

2020:1059

Publicerad
den

2 december 2020

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.