SFS 1998:700 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1920) om allmän löneavgift / SFS 1998:700 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
980700.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:749px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:0px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:197px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:5px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1994:1920) om allm�n <br/>l�neavgift;</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 11 juni 1998.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 13 �� lagen (1994:1920) om all-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">m�n l�neavgift skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">Arbetsgivare skall f�r varje �r betala allm�n l�neavgift. L�neavgiften</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">ber�knas p� det underlag som g�ller f�r arbetsgivaravgift till efterlevande-<br/>pensioneringen enligt lagen (1981:691) om socialavgifter.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:544px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som enligt 1 kap. 2 � lagen (1981:691) om socialavgifter skall be-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">tala egenavgifter skall f�r varje �r betala allm�n l�neavgift. L�neavgiften be-<br/>r�knas p� det underlag som g�ller f�r egenavgift till efterlevandepensioner-<br/>ingen enligt n�mnda lag.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:632px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft11">Allm�n l�neavgift tas ut med 8,04 procent av underlaget och tillfaller</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">staten.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft113">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999.<br/>2. De nya best�mmelserna till�mpas p� l�n eller annan ers�ttning enligt</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">1 � som betalas ut fr�n och med den 1 januari 1999. </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">3. De nya best�mmelserna till�mpas ocks� p� inkomst enligt 2 � som upp-</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">b�rs fr�n och med den 1 januari 1999. Omfattar beskattnings�ret tid s�v�l<br/>f�re som efter utg�ngen av �r 1998 skall, om den avgiftsskyldige inte visar<br/>annat, s� stor del av beskattnings�rets inkomst anses h�nf�rlig till tiden efter<br/>utg�ngen av �r 1998 som svarar mot f�rh�llandet mellan den del av beskatt-<br/>nings�ret som infaller under denna tid och hela beskattnings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">THOMAS �STROS</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft113">Peter Kindlund<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315 och 316.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1997:939.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 1998:700</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 1998</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:12px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 1998</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1994:1920) om allm�n
l�neavgift;

utf�rdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 13 �� lagen (1994:1920) om all-

m�n l�neavgift skall ha f�ljande lydelse.

1 �

Arbetsgivare skall f�r varje �r betala allm�n l�neavgift. L�neavgiften

ber�knas p� det underlag som g�ller f�r arbetsgivaravgift till efterlevande-
pensioneringen enligt lagen (1981:691) om socialavgifter.

2 �

Den som enligt 1 kap. 2 � lagen (1981:691) om socialavgifter skall be-

tala egenavgifter skall f�r varje �r betala allm�n l�neavgift. L�neavgiften be-
r�knas p� det underlag som g�ller f�r egenavgift till efterlevandepensioner-
ingen enligt n�mnda lag.

3 �

2

Allm�n l�neavgift tas ut med 8,04 procent av underlaget och tillfaller

staten.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999.
2. De nya best�mmelserna till�mpas p� l�n eller annan ers�ttning enligt

1 � som betalas ut fr�n och med den 1 januari 1999.

3. De nya best�mmelserna till�mpas ocks� p� inkomst enligt 2 � som upp-

b�rs fr�n och med den 1 januari 1999. Omfattar beskattnings�ret tid s�v�l
f�re som efter utg�ngen av �r 1998 skall, om den avgiftsskyldige inte visar
annat, s� stor del av beskattnings�rets inkomst anses h�nf�rlig till tiden efter
utg�ngen av �r 1998 som svarar mot f�rh�llandet mellan den del av beskatt-
nings�ret som infaller under denna tid och hela beskattnings�ret.

P� regeringens v�gnar

THOMAS �STROS

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315 och 316.

2

Senaste lydelse 1997:939.

SFS 1998:700

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

;
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.