SFS 2005:828 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1920) om allmän löneavgift / SFS 2005:828 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
050828.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DFNKNO+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DFNKPA+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DFNKPA+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DFNKNO+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DFNKPA+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:DFNKNO+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DFNKNO+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:DFNKPA+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DFNKPA+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DFNKNO+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:DFNKNO+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:DFNKNO+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1994:1920) om allm�n <br/>l�neavgift;</b></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 november 2005.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 � lagen (1994:1920) om allm�n</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">l�neavgift skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:351px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">2<b> </b>Allm�n l�neavgift tas ut med 4,4 procent av underlaget och tillfaller</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">staten.</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2006.<br/>2. De nya best�mmelserna till�mpas p� l�n eller annan ers�ttning enligt</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">1 � som betalas ut fr�n och med den 1 januari 2006.</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">3. De nya best�mmelserna till�mpas ocks� p� inkomst enligt 2 � som upp-</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">b�rs fr�n och med den 1 januari 2006. Omfattar beskattnings�ret tid s�v�l<br/>f�re som efter utg�ngen av �r 2005 skall, om den avgiftsskyldige inte visar<br/>annat, s� stor del av beskattnings�rets inkomst anses h�nf�rlig till tiden efter<br/>utg�ngen av �r 2005 som svarar mot f�rh�llandet mellan den del av beskatt-<br/>nings�ret som infaller under denna tid och hela beskattnings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P�R NUDER</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft19">Ulf Rehnberg<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2004:1057.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2005:828</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2005</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2005</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1994:1920) om allm�n
l�neavgift;

utf�rdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 � lagen (1994:1920) om allm�n

l�neavgift skall ha f�ljande lydelse.

3 �

2 Allm�n l�neavgift tas ut med 4,4 procent av underlaget och tillfaller

staten.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2006.
2. De nya best�mmelserna till�mpas p� l�n eller annan ers�ttning enligt

1 � som betalas ut fr�n och med den 1 januari 2006.

3. De nya best�mmelserna till�mpas ocks� p� inkomst enligt 2 � som upp-

b�rs fr�n och med den 1 januari 2006. Omfattar beskattnings�ret tid s�v�l
f�re som efter utg�ngen av �r 2005 skall, om den avgiftsskyldige inte visar
annat, s� stor del av beskattnings�rets inkomst anses h�nf�rlig till tiden efter
utg�ngen av �r 2005 som svarar mot f�rh�llandet mellan den del av beskatt-
nings�ret som infaller under denna tid och hela beskattnings�ret.

P� regeringens v�gnar

P�R NUDER

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34.

2 Senaste lydelse 2004:1057.

SFS 2005:828

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

;
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.