SFS 2002:974 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1920) om allmän löneavgift / SFS 2002:974 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
020974.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:CBEOMM+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:CBEOMM+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:CBEOOB+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:CBEOOB+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:CBEOMM+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:CBEOMM+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:CBEOOB+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:CBEOOB+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:CBEOMM+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:CBEOMM+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:CBEOMM+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:CBEOOB+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CBEOOB+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CBEOMM+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CBEOMM+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:CBEOMM+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:CBEOMM+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1994:1920) om allm�n <br/>l�neavgift;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 5 december 2002.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 3 � lagen (1994:1920) om allm�n</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">l�neavgift skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:352px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:352px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">Allm�n l�neavgift tas ut med 3,25 procent av underlaget och tillfaller</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">staten.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft113">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2003.<br/>2. De nya best�mmelserna till�mpas p� l�n eller annan ers�ttning enligt</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">1 � som betalas ut fr�n och med den 1 januari 2003.</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">3. De nya best�mmelserna till�mpas ocks� p� inkomst enligt 2 � som upp-</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">b�rs fr�n och med den 1 januari 2003. Omfattar beskattnings�ret tid s�v�l<br/>f�re som efter utg�ngen av �r 2002 skall, om den avgiftsskyldige inte visar<br/>annat, s� stor del av beskattnings�rets inkomst anses h�nf�rlig till tiden efter<br/>utg�ngen av �r 2002 som svarar mot f�rh�llandet mellan den del av beskatt-<br/>nings�ret som infaller under denna tid och hela beskattnings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft113">Ulf Rehnberg<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2000:1005.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2002:974</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 december 2002</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2002</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1994:1920) om allm�n
l�neavgift;

utf�rdad den 5 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 3 � lagen (1994:1920) om allm�n

l�neavgift skall ha f�ljande lydelse.

3 �

2

Allm�n l�neavgift tas ut med 3,25 procent av underlaget och tillfaller

staten.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2003.
2. De nya best�mmelserna till�mpas p� l�n eller annan ers�ttning enligt

1 � som betalas ut fr�n och med den 1 januari 2003.

3. De nya best�mmelserna till�mpas ocks� p� inkomst enligt 2 � som upp-

b�rs fr�n och med den 1 januari 2003. Omfattar beskattnings�ret tid s�v�l
f�re som efter utg�ngen av �r 2002 skall, om den avgiftsskyldige inte visar
annat, s� stor del av beskattnings�rets inkomst anses h�nf�rlig till tiden efter
utg�ngen av �r 2002 som svarar mot f�rh�llandet mellan den del av beskatt-
nings�ret som infaller under denna tid och hela beskattnings�ret.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24.

2

Senaste lydelse 2000:1005.

SFS 2002:974

Utkom fr�n trycket
den 13 december 2002

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

;
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.