SFS 2000:995 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1920) om allmän löneavgift / SFS 2000:995 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
000995.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:IHHHGM+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:IHHHGM+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:IHHHKA+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:IHHHKA+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:IHHHGM+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:IHHHGM+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:IHHHKA+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:IHHHKA+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:IHHHGM+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:IHHHGM+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:IHHHGM+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:IHHHKA+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IHHHKA+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IHHHGM+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:IHHHGM+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:IHHHGM+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:IHHHGM+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1994:1920) om allm�n <br/>l�neavgift;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 23 november 2000. </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 1, 2 och 4 �� lagen (1994:1920)</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">om allm�n l�neavgift skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:356px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:356px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) skall betala ar-</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">betsgivaravgifter skall f�r varje �r betala allm�n l�neavgift. L�neavgiften<br/>ber�knas p� det underlag som g�ller f�r arbetsgivaravgifter enligt socialav-<br/>giftslagen (2000:980).</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:444px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:444px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980) skall betala egen-</p> <p style="position:absolute;top:462px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">avgifter skall f�r varje �r betala allm�n l�neavgift. L�neavgiften ber�knas p�<br/>det underlag som g�ller f�r egenavgift till efterlevandepensioneringen enligt<br/>n�mnda lag.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:532px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:532px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">I fr�ga om allm�n l�neavgift g�ller best�mmelserna i 4 kap. socialav-</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">giftslagen (2000:980) och vad som �r f�reskrivet i fr�ga om avgifter enligt<br/>den lagen i lagen (1990:325) om sj�lvdeklaration och kontrolluppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft113">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2001.<br/>2. �ldre best�mmelser i 1 och 4 �� g�ller fortfarande i fr�ga om ers�ttning</p> <p style="position:absolute;top:639px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">som betalas ut f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">3. �ldre best�mmelser i 2 och 4 �� g�ller fortfarande i fr�ga om inkomster</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">som uppb�rs f�re ikrafttr�dandet. Om beskattnings�ret omfattar tid s�v�l<br/>f�re som efter utg�ngen av �r 2000 skall, om den avgiftsskyldige inte visar<br/>annat, s� stor del av beskattnings�rets inkomst anses h�nf�rlig till tiden efter<br/>utg�ngen av �r 2000 som svarar mot f�rh�llandet mellan den del av beskatt-<br/>nings�ret som infaller under denna tid och hela beskattnings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft113">Ulf Rehnberg<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1998:700.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1998:700.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">4</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1999:1291.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2000:995</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 5 december 2000</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1994:1920) om allm�n
l�neavgift;

utf�rdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 1, 2 och 4 �� lagen (1994:1920)

om allm�n l�neavgift skall ha f�ljande lydelse.

1 �

2

Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) skall betala ar-

betsgivaravgifter skall f�r varje �r betala allm�n l�neavgift. L�neavgiften
ber�knas p� det underlag som g�ller f�r arbetsgivaravgifter enligt socialav-
giftslagen (2000:980).

2 �

3

Den som enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980) skall betala egen-

avgifter skall f�r varje �r betala allm�n l�neavgift. L�neavgiften ber�knas p�
det underlag som g�ller f�r egenavgift till efterlevandepensioneringen enligt
n�mnda lag.

4 �

4

I fr�ga om allm�n l�neavgift g�ller best�mmelserna i 4 kap. socialav-

giftslagen (2000:980) och vad som �r f�reskrivet i fr�ga om avgifter enligt
den lagen i lagen (1990:325) om sj�lvdeklaration och kontrolluppgifter.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2001.
2. �ldre best�mmelser i 1 och 4 �� g�ller fortfarande i fr�ga om ers�ttning

som betalas ut f�re ikrafttr�dandet.

3. �ldre best�mmelser i 2 och 4 �� g�ller fortfarande i fr�ga om inkomster

som uppb�rs f�re ikrafttr�dandet. Om beskattnings�ret omfattar tid s�v�l
f�re som efter utg�ngen av �r 2000 skall, om den avgiftsskyldige inte visar
annat, s� stor del av beskattnings�rets inkomst anses h�nf�rlig till tiden efter
utg�ngen av �r 2000 som svarar mot f�rh�llandet mellan den del av beskatt-
nings�ret som infaller under denna tid och hela beskattnings�ret.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32.

2

Senaste lydelse 1998:700.

3

Senaste lydelse 1998:700.

4

Senaste lydelse 1999:1291.

SFS 2000:995

Utkom fr�n trycket
den 5 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

;
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.