SFS 2010:1828 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1920) om allmän löneavgift / SFS 2010:1828 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
101828.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1994:1920) om allm�n <br/>l�neavgift;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 9 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 � lagen (1994:1920) om allm�n</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">l�neavgift ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Allm�n l�neavgift tas ut med 9,23 procent av underlaget och tillfaller</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">staten.</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r dem som vid �rets ing�ng inte har fyllt 26 �r tas l�neavgiften ut med</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">en fj�rdedel av procenttalet och anges med tv� decimaler s� att �vriga deci-<br/>maler faller bort.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.<br/>2. Lagen till�mpas p� l�n eller annan ers�ttning enligt 1 � som betalats ut</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">efter den 31 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Lagen till�mpas ocks� p� inkomst enligt 2 � som uppb�rs efter den</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">31 december 2010. Omfattar beskattnings�ret tid s�v�l f�re som efter ikraft-<br/>tr�dandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, s� stor del av beskatt-<br/>nings�rets inkomst anses h�nf�rlig till tiden efter den 31 december 2010 som<br/>svarar mot f�rh�llandet mellan den del av beskattnings�ret som infaller un-<br/>der denna tid och hela beskattnings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Peter Ljungqvist<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:FiU1, rskr. 2010/11:64.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2009:1159.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:1828</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 17 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1994:1920) om allm�n
l�neavgift;

utf�rdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 � lagen (1994:1920) om allm�n

l�neavgift ska ha f�ljande lydelse.

3 �

2

Allm�n l�neavgift tas ut med 9,23 procent av underlaget och tillfaller

staten.

F�r dem som vid �rets ing�ng inte har fyllt 26 �r tas l�neavgiften ut med

en fj�rdedel av procenttalet och anges med tv� decimaler s� att �vriga deci-
maler faller bort.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.
2. Lagen till�mpas p� l�n eller annan ers�ttning enligt 1 � som betalats ut

efter den 31 december 2010.

3. Lagen till�mpas ocks� p� inkomst enligt 2 � som uppb�rs efter den

31 december 2010. Omfattar beskattnings�ret tid s�v�l f�re som efter ikraft-
tr�dandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, s� stor del av beskatt-
nings�rets inkomst anses h�nf�rlig till tiden efter den 31 december 2010 som
svarar mot f�rh�llandet mellan den del av beskattnings�ret som infaller un-
der denna tid och hela beskattnings�ret.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:FiU1, rskr. 2010/11:64.

2 Senaste lydelse 2009:1159.

SFS 2010:1828

Utkom fr�n trycket
den 17 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.