SFS 1987:1326

871326.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:NUZYXR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:XIIIKS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:XIIIKS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:NUZYXR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:XIIIKS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:19px;font-family:XIIIKS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:16px;font-family:XIIIKS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:21px;font-family:XIIIKS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:23px;font-family:XIIIKS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:18px;line-height:20px;font-family:XIIIKS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:18px;line-height:26px;font-family:XIIIKS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:XIIIKS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:NUZYXR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:24px;font-family:NUZYXR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:21px;font-family:XIIIKS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:20px;font-family:XIIIKS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:NUZYXR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:XIIIKS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:15px;font-family:JEWTIX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:13px;font-family:BSZOLN+ArialMT;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;font-family:BSZOLN+ArialMT;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:XVQHNM+Arial;color:#000000;} .ft46{font-size:12px;font-family:MRMRFS+Arial;color:#000000;} .ft47{font-size:15px;font-family:NUZYXR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft48{font-size:9px;font-family:MRMRFS+Arial;color:#000000;} .ft49{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft410{font-size:18px;line-height:21px;font-family:XIIIKS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft411{font-size:18px;line-height:21px;font-family:BSZOLN+ArialMT;color:#000000;} .ft412{font-size:18px;line-height:22px;font-family:BSZOLN+ArialMT;color:#000000;} .ft413{font-size:18px;line-height:20px;font-family:XIIIKS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft414{font-size:18px;line-height:25px;font-family:XIIIKS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft415{font-size:15px;line-height:23px;font-family:NUZYXR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft416{font-size:9px;line-height:14px;font-family:MRMRFS+Arial;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:794px;height:1262px;"> <img width="794" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:772px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:772px;left:592px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1987:1326 </b></p> <p style="position:absolute;top:794px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i lagen (1983:1092) med reglemente f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:803px;left:594px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft12">allm�nna pensionsfonden; </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:592px;white-space:nowrap" class="ft12">den 3o december i987 </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 21 december 1987. </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1983:10 92) med </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft12">reglemente f�r allm�nna pensionsfonden </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att 12, 15 a , 16, 17, 24, 35, 36, 39 samt 43 �� skall ha f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft12">lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:996px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 15 b �, av f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft12">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft12">12 </p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft12">Varje fondstyrelse f�r placera de medel som styrelsen f�rvaltar </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">1. i obligationer utf�rdade av staten, kommuner eller d�rmed j�mf�rliga </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft12">'Prop. 1987/88:11, NU 10, rskr. 111. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:698px;white-space:nowrap" class="ft12">.qoT </p> <p style="position:absolute;top:1133px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Senaste lydelse 1987:644. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:794px;height:1262px;"> <img width="794" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:65px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1987:1326 </b></p> <p style="position:absolute;top:65px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft25">samf�lligheter, Sveriges allm�nna hypoteksbank, Konungariket Sveriges <br/>stadshypotekskassa. Svenska bostadskreditkassan, Svenska skeppshypo-<br/>tekskassan eller Skeppsfartens sekund�rl�nekassa eller av kreditaktie�</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft21">bolag som st�r under tillsyn av bankinspektionen, </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft21">2. i obligationer garanterade av staten, kommuner eller d�rmed j�mf�rli�</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft21">ga samf�lligheter, </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft21">3. i obligationer och andra f�r den allm�nna r�relsen avsedda skuldf�r�</p> <p style="position:absolute;top:214px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft25">bindelser som har offentligen utbjudits av sven ska bankaktiebolag, svens�<br/>ka fondkommissionsbolag, Sveriges investeringsbank aktiebolag eller Nor�</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft21">diska investeringsbanken med undan tag av konvertibla skuldebrev, skul�</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft21">debrev f�renade med optionsr�tt till nyteckning och s�dana obligationer </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft25">med l�ngre l�ptid �n et t �r, som har utf�rdats av bankaktiebolag, sparban�<br/>ker eller centrala f�reningsbanker, </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft25">4. i andra skuldf�rbindels er utf�rdade av <br/>a) staten, kommuner eller d�rmed j�mf�rliga samf�lligheter, riksbanken, </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft25">bankaktiebolag, sparbanker, centrala f�reningsbanker eller andra kreditin�<br/>r�ttningar som regeringen godk�nner, </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft21">b) bolag, f�reningar eller stiftelser som i 2 � f�rsta stycket 1 s�gs, s�vida </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft21">staten, en kommun eller en d�rmed j�mf�rlig samf�llighet har ikl�tt sig </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft21">borgen f�r f�rbindelserna, </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft21">c) svenska aktiebolag eller ekonomiska f�reningar, utan borgens�tagan�</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft25">de enligt b), till belop p som sammanlagt motsvarar h�gst fem procent av <br/>anskaffningsv�rdet av de tillg�ngar som styrelsen f�rvaltar, </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft26">5. i skuldf�rbindelser utf�rdade av en annan fondstyrelse samt <br/>6. i fordringar hos kre ditinr�ttningar i enlighet med best�mmelserna o m </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft22">�terl�n. </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft21">15 a </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft21">En fondstyrelse f�r f�rv�rva fast egendom, tomtr�tt eller bo�</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft21">stadsr�tt f�r att bereda styrelsen lokaler f�r verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft21">En styrelse f�r dessutom, f�r att tillgodose kravet p� en �ndam�lsenlig </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft25">f�rvaltning av de medel som styrelsen f�rvaltar, sj�lv eller genom bola g <br/>som i sin helhet innehas av fondstyrelsen eller flera fondstyrelser gemen�<br/>samt </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft25">1. f�rv�rva och till nyttjande uppl�ta fast egendom eller tomtr�tt samt <br/>2. f�rv�rva samtliga aktier i ett bolag som h ar till �ndam�l a tt �ga eller </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rvalta s�dan egendom (fastighetsbolag). </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Det sammanlagda v�rdet av varje fondstyrelses innehav av tillg�ngar </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft21">som f�rv�rvats enligt andra stycket f�r uppg� till ett belopp som motsvarar </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft21">h�gst fem procent av det totala anskaffningsv�rdet av de tillg�ngar som </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft21">styrelsen f�rvaltar. Vid ber�kningen skall tillg �ngar som f�rv�rvats enligt 1 </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft21">tas upp till anskaffningskostnaden och tillg�ngar som f�rv�rvats enligt 2 till </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft21">den andel av anskaffningskostnaderna f�r fastigheterna i bolaget som </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft21">motsvarar styrelsens innehav av aktier i bolaget. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft21">3924 </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft21">15 b � En fondstyrelse f�r sj�lv eller genom bolag som innehas av fon d�</p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft28">styrelsen vid f�rv�rv av tillg�ngar s om s�gs i 15 a � andra stycket 1 �verta <br/>ansvaret f�r l�n som har l�mnats mot s�kerhet av pantr�tt i s�dana tillg�ng�<br/>ar eller ta upp nya l�n om det beh�vs f�r en normal f�rvaltning av tillg�ng�<br/>arna. <br/>^ Senaste lydelse 1984:435. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft24">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:794px;height:1262px;"> <img width="794" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:61px;left:19px;white-space:nowrap" class="ft30">' i6i;�' Fondstyrelsernas r�kenskaps�r �r kalender�r. </p> <p style="position:absolute;top:61px;left:612px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1987:1326 </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft30">Vaije fondstyrelse skall f�re den 15 februari vaije �r redovisa f�r sin </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rvaltning under f�reg �ende r�kenskaps�r genom att l�mna f�rvaltnings�</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft34">ber�ttelse med resultatr�kning samt balansr�kning avseende st�llningen <br/>vid �rets utg�ng. </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft30">I balan sr�kningen skall tillg�ngarna tas upp till anskaffningskostnad en. </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft34">En os�ke r fordran skall dock tas upp till de t belopp som kan ber�knas <br/>komma att inflyta. En v�rdel�s fordran f�r inte tas upp som tillg�ng. </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft30">Till f�rvaltningsber�ttelsen skall ocks� fogas resultatr�kning och balans�</p> <p style="position:absolute;top:254px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft30">r�kning som �r uppst�llda efter reala principer. </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft30">17 � F�rsta-tredje fondstyrelserna skall �rligen gemensamt g�ra en </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft30">sammanst�llning av �vriga fondstyrelsers verksamhetsber�ttelser. </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30">Sammanst�llningen skall �verl�mnas till regeringen f�re den 1 april �ret </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft30">efter r�kenskaps�ret. </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Regeringen skall �verl�mna sammanst�llningen och fondstyrelsernas </b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>verksamhetsber�ttelser till riksdagen f�re utg�ngen av april m�nad samma </b></p> <p style="position:absolute;top:421px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>�r. </b></p> <p style="position:absolute;top:469px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft30">24 � F�r varje kalender�r skall revisorerna avge en revisionsber�ttelse, </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft34">som sk all �verl�mnas till fond styrelsen inom Qorton dagar efter det att <br/>f�rvaltningsber�ttelsen enligt 16 � har kommit revisor erna till handa. </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft30">Revisionsber�ttelsen skall inneh�lla en redog�relse f�r omfattningen och </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft30">resultatet av rev isorernas granskning och inventering av de under styrel�</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft34">sens f�rvaltning st�ende tillg�ngarna samt uppgift om anm�rkning f�relig�<br/>ger mot f�rvaltningsber�ttelsen med resul tatr�kning, mot balansr�kningen, </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft30">mot fondstyrelsens bokf�ring eller i �vrigt mot fondst yrelsens f�rvaltning. </p> <p style="position:absolute;top:639px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft34">Om det f�religger anledning till anm�rkning skall den anges i revisionsbe�<br/>r�ttelsen. Revisorerna far ocks� meddela de erinringar i ber�ttelsen som de <br/>anser p�kallade. </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft30">En revisor som �r av skiljaktig mening eller i �vrigt finner s�rskilt </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft34">uttalande p�kallat f�r ange detta i rev isonsber�ttelsen, om han inte avger <br/>en s�rskild s�dan ber �ttelse. </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30">35 �'' Fj�rde fondstyrelsen f�r placera de medel som styrelsen f�rvaltar </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft30">1. i aktier i svenska aktiebolag med undant ag av aktiebolag som driver </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30">bank- eller f�rs�kringsr�relse, </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft30">2. i standardiserade k�p- och s�ljoptioner avseende aktier i s�dana </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30">aktiebolag som avses i 1, </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft30">3. i s�dana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev f�renade med op�</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30">tionsr�tt till nyteckning som har utf�rdats av aktiebolag som avses i 1, </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft30">4. i aktier i utl�ndska aktiebolag samt i s�dan a konvertibla skuldebrev </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft35">eller skuldebrev f�renade med optionsr�tt till nyteckning som har utf�rdats <br/>av utl�ndska aktiebolag, </p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft35">5. som riskkapital i svenska ekonomiska f�reningar samt <br/>6. i andelar i svenska kommanditbolag. </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft30">Fondstyrelsen f�r inte f�rv�rva v�rdepapper enligt f�rsta stycket 4 i </p> <p style="position:absolute;top:1071px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft34">s�dan omfattning att v�rdepapperens sammanlagda v�rde kommer att <br/>�verstiga en procent av v�rdet av de medel som styrelsen f�rvaltar. </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft30">&#34; Senaste lydelse 1984; 191. </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:692px;white-space:nowrap" class="ft30">3925 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft33">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:794px;height:1262px;"> <img width="794" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:65px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1987:1326 </b></p> <p style="position:absolute;top:65px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft41">Allm�nna pensionsfonden f�r inte vara komplement�r i ett kommandit�</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft41">bolag. </p> <p style="position:absolute;top:128px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft410">36 � En l�ntagarfondstyrelse f�r placera de medel som styrelsen <br/>f�rvaltar </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft41">1. i aktier i svenska aktiebolag, </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft41">2. i s�dana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev f�renade med op�</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft41">tionsr�tt till nyteckning som har utf�rdats av aktiebolag som avses i 1, </p> <p style="position:absolute;top:234px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft410">3. som riskkapital i svensk a ekonomiska f�reningar samt <br/>4. i andelar i svenska kommanditbolag. </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft41">39 � Om det beh�vs f�r en tillfredsst�llande betalningsberedskap eller </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft41">f�r att tillgodose kravet p� �ndam�lsenlig f�rvaltning far fondm edel place�</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft41">ras hos riksbanken, annan bank eller postgirot. I samma syfte far fondme�</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft41">del placeras i statsskuld v�xlar, skattkammarv�xlar, bankcertifikat, f�re-</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft410">tagscertifikat samt andra v�rdepapper med h�g likviditet, avsed da f�r den <br/>allm�nna marknaden. </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft41">Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 1988. </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft41">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft41">BENGT K. �. JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft41">Anders Nordstr�m </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft41">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:115px;left:782px;white-space:nowrap" class="ft42"><i><b>0 </b></i></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:783px;white-space:nowrap" class="ft43">C </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:782px;white-space:nowrap" class="ft412">c <br/>p <br/>c </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:783px;white-space:nowrap" class="ft45"><i><b>I </b></i></p> <p style="position:absolute;top:379px;left:782px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>ID </b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft413">43 � F�reskrifterna i 5 � andra stycket, 7-10 ��, 14 �, 15 �, 15 a � f�rsta <br/>stycket, 16 � samt 22-25 �� g�ller ocks� i fr�ga om fj�rde fondstyrelsen <br/>och l�ntagarfondstyrelserna. </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:782px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>E </b></p> <p style="position:absolute;top:462px;left:783px;white-space:nowrap" class="ft415">n <br/><b>t? <br/>SE </b></p> <p style="position:absolute;top:535px;left:782px;white-space:nowrap" class="ft416"><b>fl' <br/></b>!� </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:783px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>t? </b></p> <p style="position:absolute;top:597px;left:782px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>X </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft49">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1987:1326

om �ndring i lagen (1983:1092) med reglemente f�r

Utkom fr�n trycket

allm�nna pensionsfonden;

den 3o december i987

utf�rdad den 21 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1983:10 92) med

reglemente f�r allm�nna pensionsfonden

dels att 12, 15 a , 16, 17, 24, 35, 36, 39 samt 43 �� skall ha f�ljande

lydelse,

dels att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 15 b �, av f�ljande

lydelse.

12

Varje fondstyrelse f�r placera de medel som styrelsen f�rvaltar

1. i obligationer utf�rdade av staten, kommuner eller d�rmed j�mf�rliga

'Prop. 1987/88:11, NU 10, rskr. 111.

.qoT

^ Senaste lydelse 1987:644.

background image

SFS 1987:1326

samf�lligheter, Sveriges allm�nna hypoteksbank, Konungariket Sveriges
stadshypotekskassa. Svenska bostadskreditkassan, Svenska skeppshypo-
tekskassan eller Skeppsfartens sekund�rl�nekassa eller av kreditaktie�

bolag som st�r under tillsyn av bankinspektionen,

2. i obligationer garanterade av staten, kommuner eller d�rmed j�mf�rli�

ga samf�lligheter,

3. i obligationer och andra f�r den allm�nna r�relsen avsedda skuldf�r�

bindelser som har offentligen utbjudits av sven ska bankaktiebolag, svens�
ka fondkommissionsbolag, Sveriges investeringsbank aktiebolag eller Nor�

diska investeringsbanken med undan tag av konvertibla skuldebrev, skul�

debrev f�renade med optionsr�tt till nyteckning och s�dana obligationer

med l�ngre l�ptid �n et t �r, som har utf�rdats av bankaktiebolag, sparban�
ker eller centrala f�reningsbanker,

4. i andra skuldf�rbindels er utf�rdade av
a) staten, kommuner eller d�rmed j�mf�rliga samf�lligheter, riksbanken,

bankaktiebolag, sparbanker, centrala f�reningsbanker eller andra kreditin�
r�ttningar som regeringen godk�nner,

b) bolag, f�reningar eller stiftelser som i 2 � f�rsta stycket 1 s�gs, s�vida

staten, en kommun eller en d�rmed j�mf�rlig samf�llighet har ikl�tt sig

borgen f�r f�rbindelserna,

c) svenska aktiebolag eller ekonomiska f�reningar, utan borgens�tagan�

de enligt b), till belop p som sammanlagt motsvarar h�gst fem procent av
anskaffningsv�rdet av de tillg�ngar som styrelsen f�rvaltar,

5. i skuldf�rbindelser utf�rdade av en annan fondstyrelse samt
6. i fordringar hos kre ditinr�ttningar i enlighet med best�mmelserna o m

�terl�n.

15 a

En fondstyrelse f�r f�rv�rva fast egendom, tomtr�tt eller bo�

stadsr�tt f�r att bereda styrelsen lokaler f�r verksamheten.

En styrelse f�r dessutom, f�r att tillgodose kravet p� en �ndam�lsenlig

f�rvaltning av de medel som styrelsen f�rvaltar, sj�lv eller genom bola g
som i sin helhet innehas av fondstyrelsen eller flera fondstyrelser gemen�
samt

1. f�rv�rva och till nyttjande uppl�ta fast egendom eller tomtr�tt samt
2. f�rv�rva samtliga aktier i ett bolag som h ar till �ndam�l a tt �ga eller

f�rvalta s�dan egendom (fastighetsbolag).

Det sammanlagda v�rdet av varje fondstyrelses innehav av tillg�ngar

som f�rv�rvats enligt andra stycket f�r uppg� till ett belopp som motsvarar

h�gst fem procent av det totala anskaffningsv�rdet av de tillg�ngar som

styrelsen f�rvaltar. Vid ber�kningen skall tillg �ngar som f�rv�rvats enligt 1

tas upp till anskaffningskostnaden och tillg�ngar som f�rv�rvats enligt 2 till

den andel av anskaffningskostnaderna f�r fastigheterna i bolaget som

motsvarar styrelsens innehav av aktier i bolaget.

3924

15 b � En fondstyrelse f�r sj�lv eller genom bolag som innehas av fon d�

styrelsen vid f�rv�rv av tillg�ngar s om s�gs i 15 a � andra stycket 1 �verta
ansvaret f�r l�n som har l�mnats mot s�kerhet av pantr�tt i s�dana tillg�ng�
ar eller ta upp nya l�n om det beh�vs f�r en normal f�rvaltning av tillg�ng�
arna.
^ Senaste lydelse 1984:435.

background image

' i6i;�' Fondstyrelsernas r�kenskaps�r �r kalender�r.

SFS 1987:1326

Vaije fondstyrelse skall f�re den 15 februari vaije �r redovisa f�r sin

f�rvaltning under f�reg �ende r�kenskaps�r genom att l�mna f�rvaltnings�

ber�ttelse med resultatr�kning samt balansr�kning avseende st�llningen
vid �rets utg�ng.

I balan sr�kningen skall tillg�ngarna tas upp till anskaffningskostnad en.

En os�ke r fordran skall dock tas upp till de t belopp som kan ber�knas
komma att inflyta. En v�rdel�s fordran f�r inte tas upp som tillg�ng.

Till f�rvaltningsber�ttelsen skall ocks� fogas resultatr�kning och balans�

r�kning som �r uppst�llda efter reala principer.

17 � F�rsta-tredje fondstyrelserna skall �rligen gemensamt g�ra en

sammanst�llning av �vriga fondstyrelsers verksamhetsber�ttelser.

Sammanst�llningen skall �verl�mnas till regeringen f�re den 1 april �ret

efter r�kenskaps�ret.

Regeringen skall �verl�mna sammanst�llningen och fondstyrelsernas

verksamhetsber�ttelser till riksdagen f�re utg�ngen av april m�nad samma

�r.

24 � F�r varje kalender�r skall revisorerna avge en revisionsber�ttelse,

som sk all �verl�mnas till fond styrelsen inom Qorton dagar efter det att
f�rvaltningsber�ttelsen enligt 16 � har kommit revisor erna till handa.

Revisionsber�ttelsen skall inneh�lla en redog�relse f�r omfattningen och

resultatet av rev isorernas granskning och inventering av de under styrel�

sens f�rvaltning st�ende tillg�ngarna samt uppgift om anm�rkning f�relig�
ger mot f�rvaltningsber�ttelsen med resul tatr�kning, mot balansr�kningen,

mot fondstyrelsens bokf�ring eller i �vrigt mot fondst yrelsens f�rvaltning.

Om det f�religger anledning till anm�rkning skall den anges i revisionsbe�
r�ttelsen. Revisorerna far ocks� meddela de erinringar i ber�ttelsen som de
anser p�kallade.

En revisor som �r av skiljaktig mening eller i �vrigt finner s�rskilt

uttalande p�kallat f�r ange detta i rev isonsber�ttelsen, om han inte avger
en s�rskild s�dan ber �ttelse.

35 �'' Fj�rde fondstyrelsen f�r placera de medel som styrelsen f�rvaltar

1. i aktier i svenska aktiebolag med undant ag av aktiebolag som driver

bank- eller f�rs�kringsr�relse,

2. i standardiserade k�p- och s�ljoptioner avseende aktier i s�dana

aktiebolag som avses i 1,

3. i s�dana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev f�renade med op�

tionsr�tt till nyteckning som har utf�rdats av aktiebolag som avses i 1,

4. i aktier i utl�ndska aktiebolag samt i s�dan a konvertibla skuldebrev

eller skuldebrev f�renade med optionsr�tt till nyteckning som har utf�rdats
av utl�ndska aktiebolag,

5. som riskkapital i svenska ekonomiska f�reningar samt
6. i andelar i svenska kommanditbolag.

Fondstyrelsen f�r inte f�rv�rva v�rdepapper enligt f�rsta stycket 4 i

s�dan omfattning att v�rdepapperens sammanlagda v�rde kommer att
�verstiga en procent av v�rdet av de medel som styrelsen f�rvaltar.

" Senaste lydelse 1984; 191.

3925

background image

SFS 1987:1326

Allm�nna pensionsfonden f�r inte vara komplement�r i ett kommandit�

bolag.

36 � En l�ntagarfondstyrelse f�r placera de medel som styrelsen
f�rvaltar

1. i aktier i svenska aktiebolag,

2. i s�dana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev f�renade med op�

tionsr�tt till nyteckning som har utf�rdats av aktiebolag som avses i 1,

3. som riskkapital i svensk a ekonomiska f�reningar samt
4. i andelar i svenska kommanditbolag.

39 � Om det beh�vs f�r en tillfredsst�llande betalningsberedskap eller

f�r att tillgodose kravet p� �ndam�lsenlig f�rvaltning far fondm edel place�

ras hos riksbanken, annan bank eller postgirot. I samma syfte far fondme�

del placeras i statsskuld v�xlar, skattkammarv�xlar, bankcertifikat, f�re-

tagscertifikat samt andra v�rdepapper med h�g likviditet, avsed da f�r den
allm�nna marknaden.

Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 1988.

P� regeringens v�gnar

BENGT K. �. JOHANSSON

Anders Nordstr�m

(Finansdepartementet)

0

C

c
p
c

I

ID

43 � F�reskrifterna i 5 � andra stycket, 7-10 ��, 14 �, 15 �, 15 a � f�rsta
stycket, 16 � samt 22-25 �� g�ller ocks� i fr�ga om fj�rde fondstyrelsen
och l�ntagarfondstyrelserna.

E

n
t?
SE

fl'
!�

t?

X

;
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.