SFS 1992:552

920552.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:JZUELT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:JZUELT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:21px;font-family:JZUELT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:794px;height:1262px;"> <img width="794" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:304px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:588px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1992:552 </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i lagen (1983:1092) med reglemente f�r </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:590px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft10">Allm�nna pensionsfonden; </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:589px;white-space:nowrap" class="ft10">den 17 juni 1992 </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 4 juni 1992. </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 14 och 37 �� lagen (1983; 1092) </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft11">med reglemente f�r Allm�nna pensionsfonden^ skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft11">14 � Om det �r uppenbart att Allm�nna pensionsfonden annars skulle </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft11">lida en avsev�rd f�rlust f�r en fondstyrelse, i avsikt att skydda en fordran, </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft13">p� offentlig auktion eller p� en svensk eller utl�ndsk b�rs, en auktoriserad <br/>marknadsplats eller n�gon annan reglerad marknad k�pa in egendom som </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft11">�r utm�tt eller pantsatt f�r fordringen eller �verta egendom som betalning </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft11">f�r fordringen. Egendom som f�rv�rvats p� detta s�tt skall avyttras s� </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft11">snart det �r l�mpligt och senast d� det kan ske utan f�rlust. </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft11">37 � Fj�rde och femte fondstyrelserna f�r vardera inte f�rv�rva s� </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft11">m�nga vid en svensk eller utl�ndsk b�rs, en auktoriserad marknadsplats </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft13">eller n�gon annan reglerad mark nad noterade aktier i ett svenskt aktiebo�<br/>lag att dessa uppg�r till mer �n tio procent av samtliga aktier i bolaget eller, <br/>om aktierna har olika r�stv�rde, att r�stetalet f�r aktierna uppg�r till mer <br/>�n tio procent av r�stetalet f�r samtliga aktier i bolaget. </p> <p style="position:absolute;top:830px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr� der i kraft den 1 jan uari 1993 eller den tidigare dag som </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft11">regeringen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft11">ANNE WIBBLE </p> <p style="position:absolute;top:981px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft11">H�kan Klahr </p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft11">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1097px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1991/92:113, NU26, rskr. 321. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft11">' Lagen omtryckt 1991:1857. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:696px;white-space:nowrap" class="ft11">1105 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1992:552

om �ndring i lagen (1983:1092) med reglemente f�r

Utkom fr�n trycket

Allm�nna pensionsfonden;

den 17 juni 1992

utf�rdad den 4 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 14 och 37 �� lagen (1983; 1092)

med reglemente f�r Allm�nna pensionsfonden^ skall ha f�ljande lydelse.

14 � Om det �r uppenbart att Allm�nna pensionsfonden annars skulle

lida en avsev�rd f�rlust f�r en fondstyrelse, i avsikt att skydda en fordran,

p� offentlig auktion eller p� en svensk eller utl�ndsk b�rs, en auktoriserad
marknadsplats eller n�gon annan reglerad marknad k�pa in egendom som

�r utm�tt eller pantsatt f�r fordringen eller �verta egendom som betalning

f�r fordringen. Egendom som f�rv�rvats p� detta s�tt skall avyttras s�

snart det �r l�mpligt och senast d� det kan ske utan f�rlust.

37 � Fj�rde och femte fondstyrelserna f�r vardera inte f�rv�rva s�

m�nga vid en svensk eller utl�ndsk b�rs, en auktoriserad marknadsplats

eller n�gon annan reglerad mark nad noterade aktier i ett svenskt aktiebo�
lag att dessa uppg�r till mer �n tio procent av samtliga aktier i bolaget eller,
om aktierna har olika r�stv�rde, att r�stetalet f�r aktierna uppg�r till mer
�n tio procent av r�stetalet f�r samtliga aktier i bolaget.

Denna lag tr� der i kraft den 1 jan uari 1993 eller den tidigare dag som

regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

ANNE WIBBLE

H�kan Klahr

(Finansdepartementet)

' Prop. 1991/92:113, NU26, rskr. 321.

' Lagen omtryckt 1991:1857.

1105

;
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.