SFS 2000:193 Lag om Sjätte AP-fonden

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:193) om Sjätte AP-fonden / SFS 2000:193 Lag om Sjätte AP-fonden
000193.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft47{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft56{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft57{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om Sj�tte AP-fonden;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 13 april 2000.</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 kap. Inledande best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>F�rvaltade medel </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">I denna lag finns best�mmelser om den statliga myndigheten Sj�tte</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">AP-fonden. </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Sj�tte AP-fonden f�rvaltar de medel som den mottagit enligt punkterna 2</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">och 3 i �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (1996:697) om �ndring i lagen<br/>(1983:1092) med reglemente f�r Allm�nna pensionsfonden.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Sj�tte AP-fonden f�rvaltar ocks� avkastningen av de medel som fonden</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rvaltar.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft17"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:531px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>Kostnader f�r verksamheten</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:557px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Sj�tte AP-fonden skall med de medel som den f�rvaltar betala kostna-</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">derna f�r sin verksamhet och f�r revision av sin f�rvaltning.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:619px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 kap. Fondens ledning </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft17"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:645px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>Styrelsen</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:670px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">F�r Sj�tte AP-fonden skall det finnas en styrelse. Styrelsen skall best�</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">av fem ledam�ter, som f�rordnas av regeringen. Av ledam�terna utses en till<br/>ordf�rande och en till vice ordf�rande. </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Ledam�terna skall vara bosatta i Sverige och f�r inte vara under�riga, i</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">konkurs, ha n�ringsf�rbud eller ha f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabal-<br/>ken.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft17"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:804px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>Mandattid</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:829px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">En styrelseledamot utses f�r tiden till dess balansr�kning har fastst�llts</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">under tredje �ret efter det d� ledamoten uts�gs. </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�r entlediga en ledamot i f�rtid.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113"> Prop. 1999/2000:46, bet. 1999/2000:FiU19, rskr. 1999/2000:181.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2000:193</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 april 2000</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2000:193</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Om en ledamot entledigas eller om hans uppdrag av annat sk�l upph�r i</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rtid, skall en ny ledamot utses enligt 1 � f�r den �terst�ende tiden.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:113px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>Sammantr�den och beslut </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Fondens styrelse sammantr�der p� kallelse av ordf�randen. Styrelsen</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">skall ocks� kallas samman om en ledamot beg�r det.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Styrelsen �r beslutf�r om fler �n h�lften av antalet ledam�ter �r n�rva-</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">rande. Ett �rende f�r dock inte tas upp till behandling om inte s�vitt m�jligt<br/>samtliga ledam�ter har f�tt tillf�lle att delta i �rendets behandling.</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Som styrelsens beslut g�ller den mening som de flesta f�renar sig om. Vid</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">lika r�stetal har ordf�randen utslagsr�st. </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid styrelsesammantr�den skall protokoll f�ras. Om n�gon ledamot i</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">samband med beslutet anm�ler skiljaktig mening, skall denna antecknas i<br/>protokollet.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:343px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>J�v</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:369px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">En styrelseledamot f�r inte handl�gga en fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft27">1. avtal mellan styrelseledamoten och fonden, eller<br/>2. avtal mellan fonden och tredje man, om styrelseledamoten i fr�gan har</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">ett v�sentligt intresse som kan strida mot fondens. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Med avtal j�mst�lls r�tteg�ng och annan talan.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:484px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>Uppdrag att handla p� styrelsens v�gnar </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Fondens styrelse f�r uppdra �t enskilda ledam�ter eller tj�nstem�n hos</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">fonden att var f�r sig eller tv� eller flera i f�rening avg�ra �renden som an-<br/>nars ankommer p� styrelsens egen pr�vning. Styrelsen skall meddela f�re-<br/>skrifter om den befogenhet som ett s�dant uppdrag medf�r. Om uppdraget<br/>avser beviljande av l�n, skall grunderna f�r l�ngivningen fastst�llas.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Uppdrag enligt f�rsta stycket f�r n�r som helst �terkallas eller inskr�nkas.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">Utan hinder av s�dant uppdrag f�r styrelsen sj�lv avg�ra �renden av varje<br/>slag.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:678px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>Ers�ttning m.m.</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:704px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>6 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Fonden f�r anst�lla den personal som beh�vs samt best�mma deras l�-</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">ner och �vriga anst�llningsvillkor.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:757px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>7 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen best�mmer arvoden och andra ers�ttningar till ledam�terna</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">i fondens styrelse.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:819px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 kap. Medelsf�rvaltningen </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:845px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>M�l f�r placeringsverksamheten</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:871px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Sj�tte AP-fonden skall, inom ramen f�r vad som �r till nytta f�r f�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">ringen f�r inkomstgrundad �lderspension, f�rvalta anf�rtrodda medel genom<br/>placeringar p� riskkapitalmarknaden.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2000:193</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Fondmedlen skall placeras s� att kraven p� l�ngsiktigt h�g avkastning och</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">tillfredsst�llande riskspridning tillgodoses.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Fonden skall fastst�lla n�rmare m�l f�r sin placeringsverksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft33"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:131px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>Placering av fondmedel</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:157px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft31">Sj�tte AP-fonden f�r placera de medel som styrelsen f�rvaltar</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft37">1. i aktier i svenska aktiebolag, <br/>2. i s�dana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev f�renade med options-</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">r�tt till nyteckning som har utf�rdats av svenska aktiebolag, </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft37">3. som riskkapital i svenska ekonomiska f�reningar samt <br/>4. i andelar i svenska kommanditbolag.<br/>Fonden f�r inte f�rv�rva s� m�nga vid en svensk b�rs inregistrerade aktier</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">i ett aktiebolag att dessa uppg�r till 30 procent eller mer av samtliga aktier i<br/>bolaget eller, om aktierna har olika r�stv�rde, att r�stetalet f�r aktierna upp-<br/>g�r till 30 procent eller mer av r�stetalet f�r samtliga aktier i bolaget. Detta<br/>g�ller inte f�rv�rv av aktier i ett svenskt riskkapitalbolag.</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Fonden f�r inte vara komplement�r i ett kommanditbolag.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft31">Vid till�mpning av 2 � anses ett aktiebolag inte som utl�ndskt, om</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">1. bolaget har f�rv�rvat ett svenskt aktiebolag genom ett offentligt erbju-</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">dande d�r ers�ttningen till aktie�garna i det svenska bolaget utgjordes av ak-<br/>tier i bolaget, </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft37">2. bolaget har betydande verksamhet i Sverige, och <br/>3. bolagets aktier �r noterade vid svensk b�rs eller auktoriserad marknads-</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">plats.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft31">Fonden f�r handla med optioner och terminer eller andra likartade fi-</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">nansiella instrument f�r att effektivisera f�rvaltningen av fondens tillg�ngar<br/>eller f�r att skydda fondens tillg�ngar mot valutakursf�rluster eller andra ris-<br/>ker.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:616px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft31">Om det beh�vs f�r en tillfredsst�llande betalningsberedskap eller f�r</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">att tillgodose kravet p� �ndam�lsenlig f�rvaltning, f�r fondmedel placeras<br/>hos Riksbanken, annan bank eller postgirot. I samma syfte f�r fondmedel<br/>placeras i statsskuldv�xlar, skattkammarv�xlar, bankcertifikat, f�retagscerti-<br/>fikat samt andra v�rdepapper med h�g likviditet, avsedda f�r den allm�nna<br/>marknaden.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:739px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>6 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft31">Om det �r uppenbart att Sj�tte AP-fonden annars skulle lida en avse-</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">v�rd f�rlust f�r fonden, i avsikt att skydda en fordran, p� offentlig auktion el-<br/>ler p� en svensk eller utl�ndsk b�rs, en auktoriserad marknadsplats eller n�-<br/>gon annan reglerad marknad k�pa in egendom som �r utm�tt eller pantsatt<br/>f�r fordran eller �verta egendom som betalning f�r fordran. Egendom som<br/>f�rv�rvats p� detta s�tt skall avyttras s� snart det �r l�mpligt och senast d�<br/>det kan ske utan f�rlust.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2000:193</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft43"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>Fast egendom m.m.</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>7 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft41"> Fonden f�r f�rv�rva fast egendom, tomtr�tt eller bostadsr�tt f�r att</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">skaffa lokaler som beh�vs f�r verksamheten eller f�r att bereda bostad �t n�-<br/>gon som �r anst�lld hos fonden.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft43"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:157px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>Krediter</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:182px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft41"> F�r att tillgodose ett tillf�lligt penningbehov f�r Sj�tte AP-fonden ta</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">upp kredit hos en kreditinr�ttning eller hos F�rstaFj�rde AP-fonderna.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft43"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>F�rvaltningsuppdrag </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:271px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft41"> Sj�tte AP-fonden f�r uppdra �t v�rdepappersinstitut eller annan kapi-</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">talf�rvaltare att f�rvalta vissa fondmedel.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>4 kap. Redovisning och revision m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft43"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>R�kenskaps�r </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft41"> Fondens r�kenskaps�r �r kalender�r.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft43"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:430px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>�rsredovisning </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:455px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft41"> Fonden skall f�re den 15 februari varje �r l�mna �rsredovisning.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">Denna best�r av resultatr�kning och balansr�kning samt f�rvaltningsber�t-<br/>telse. �rsredovisningen skall uppr�ttas i enlighet med god redovisningssed.</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">I �rsredovisningen skall placeringstillg�ngarna marknadsv�rderas.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft43"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:553px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>Resultatuppf�ljning </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:579px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft41"> Fonden skall samtidigt med att �rsredovisning och revisionsber�ttelse</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">�verl�mnas till regeringen enligt 8 � ocks� �verl�mna en egen utv�rdering<br/>av styrelsens f�rvaltning av fondmedlen (resultatuppf�ljning) med utg�ngs-<br/>punkt i de n�rmare m�l f�r placeringsverksamheten som fastst�llts enligt<br/>3 kap. 1 � tredje stycket.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft43"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>Revisorer</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:720px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:311px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft41"> Regeringen skall utse tv� revisorer att granska Sj�tte AP-fondens f�r-</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">valtning. Minst en av revisorerna skall vara auktoriserad. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">En av de auktoriserade revisorer som utses enligt f�rsta stycket eller en av</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">de revisorer som regeringen enligt 6 kap. 5 � f�rsta stycket lagen (2000:192)<br/>om allm�nna pensionsfonder (AP-fonder) skall utse f�r F�rstaFj�rde och<br/>Sjunde AP-fonderna skall vara gemensam f�r F�rstaFj�rde, Sj�tte och<br/>Sjunde AP-fonderna. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Den revisor som �r gemensam skall samordna revisionen av f�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">ningen hos F�rstaFj�rde, Sj�tte och Sjunde AP-fonderna.</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Revisorerna f�r vid fullg�randet av sitt uppdrag anlita bitr�de.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft51">5</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 2000:193</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft51"> Revisorerna f�rordnas f�r tiden till dess balansr�kning har fastst�llts</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">n�sta g�ng. </p> <p style="position:absolute;top:86px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft57">Regeringen f�r entlediga en revisor i f�rtid.<br/>Om en revisor entledigas eller om hans uppdrag av annat sk�l upph�r i</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">f�rtid, skall f�r den �terst�ende tiden en ny revisor f�rordnas i hans st�lle.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:157px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft51"> Regeringen best�mmer arvoden och andra ers�ttningar till revisorerna. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft55"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft56"><i>Revisionsber�ttelse </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:227px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft51"> F�r varje kalender�r skall revisorerna l�mna en revisionsber�ttelse,</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">som skall �verl�mnas till fonden inom fjorton dagar efter det att �rsredovis-<br/>ningen har kommit revisorerna till handa. </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">Revisionsber�ttelsen skall inneh�lla en redog�relse f�r omfattningen och</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">resultatet av revisorernas granskning och inventering av de under fondens<br/>f�rvaltning st�ende tillg�ngarna samt uppgift om huruvida det finns n�gon<br/>anm�rkning mot �rsredovisningen, fondens bokf�ring eller i �vrigt mot fon-<br/>dens f�rvaltning. Om det finns anledning till anm�rkning skall den anges i<br/>revisionsber�ttelsen. Revisorerna f�r ocks� framst�lla de erinringar i ber�t-<br/>telsen som de anser p�kallade.</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">En revisor som �r av skiljaktig mening eller i �vrigt finner ett s�rskilt utta-</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">lande p�kallat f�r ange detta i revisionsber�ttelsen, om han inte l�mnar en<br/>s�rskild s�dan ber�ttelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:350px;white-space:nowrap" class="ft55"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:484px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft56"><i>Fastst�llelse av resultatr�kning och balansr�kning </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:353px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:357px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft51"> Sedan revisionsber�ttelsen har kommit fonden till handa, skall styrel-</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">sen genast �verl�mna �rsredovisningen och revisionsber�ttelsen till rege-<br/>ringen, som senast den 1 juni samma �r skall fastst�lla resultatr�kningen och<br/>balansr�kningen.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:608px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>5 kap. �vriga best�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft55"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:633px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft56"><i>Regeringens sammanst�llning och utv�rdering </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:369px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:659px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft51"> Best�mmelserna i 7 kap. 1 � lagen (2000:192) om allm�nna pensions-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">fonder (AP-fonder) om sammanst�llning av �rsredovisningar och utv�rde-<br/>ring av f�rvaltningen av fondmedlen skall till�mpas �ven p� Sj�tte AP-fon-<br/>dens �rsredovisning och f�rvaltning.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:377px;white-space:nowrap" class="ft55"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:757px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft56"><i>Anm�lningsskyldighet </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:380px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:783px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:384px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft51"> Ledam�ter i Sj�tte AP-fondens styrelse, revisorerna f�r fonden samt de</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">arbetstagare och uppdragstagare hos fonden som styrelsen i fonden best�m-<br/>mer skall skriftligen anm�la sitt innehav och �ndring i innehavet av finan-<br/>siella instrument som anges i 1 kap. 1 � lagen (1991:980) om handel med fi-<br/>nansiella instrument.</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">Styrelsen best�mmer hur anm�lan enligt f�rsta stycket skall ske.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:387px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft61">6</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:392px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS 2000:193</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:395px;white-space:nowrap" class="ft63"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft64">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft64">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:398px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">F�reskrifter om ikrafttr�dande av denna lag meddelas i lagen (2000:194)</p> <p style="position:absolute;top:87px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">om inf�rande av ny lagstiftning f�r allm�nna pensionsfonder.</p> <p style="position:absolute;top:122px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:158px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">INGELA THAL�N</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft65">BOSSE RINGHOLM<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om Sj�tte AP-fonden;

utf�rdad den 13 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs f�ljande.

1 kap. Inledande best�mmelser

F�rvaltade medel

1 �

I denna lag finns best�mmelser om den statliga myndigheten Sj�tte

AP-fonden.

Sj�tte AP-fonden f�rvaltar de medel som den mottagit enligt punkterna 2

och 3 i �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (1996:697) om �ndring i lagen
(1983:1092) med reglemente f�r Allm�nna pensionsfonden.

Sj�tte AP-fonden f�rvaltar ocks� avkastningen av de medel som fonden

f�rvaltar.

Kostnader f�r verksamheten

2 �

Sj�tte AP-fonden skall med de medel som den f�rvaltar betala kostna-

derna f�r sin verksamhet och f�r revision av sin f�rvaltning.

2 kap. Fondens ledning

Styrelsen

1 �

F�r Sj�tte AP-fonden skall det finnas en styrelse. Styrelsen skall best�

av fem ledam�ter, som f�rordnas av regeringen. Av ledam�terna utses en till
ordf�rande och en till vice ordf�rande.

Ledam�terna skall vara bosatta i Sverige och f�r inte vara under�riga, i

konkurs, ha n�ringsf�rbud eller ha f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabal-
ken.

Mandattid

2 �

En styrelseledamot utses f�r tiden till dess balansr�kning har fastst�llts

under tredje �ret efter det d� ledamoten uts�gs.

Regeringen f�r entlediga en ledamot i f�rtid.

1

Prop. 1999/2000:46, bet. 1999/2000:FiU19, rskr. 1999/2000:181.

SFS 2000:193

Utkom fr�n trycket
den 27 april 2000

background image

2

SFS 2000:193

Om en ledamot entledigas eller om hans uppdrag av annat sk�l upph�r i

f�rtid, skall en ny ledamot utses enligt 1 � f�r den �terst�ende tiden.

Sammantr�den och beslut

3 �

Fondens styrelse sammantr�der p� kallelse av ordf�randen. Styrelsen

skall ocks� kallas samman om en ledamot beg�r det.

Styrelsen �r beslutf�r om fler �n h�lften av antalet ledam�ter �r n�rva-

rande. Ett �rende f�r dock inte tas upp till behandling om inte s�vitt m�jligt
samtliga ledam�ter har f�tt tillf�lle att delta i �rendets behandling.

Som styrelsens beslut g�ller den mening som de flesta f�renar sig om. Vid

lika r�stetal har ordf�randen utslagsr�st.

Vid styrelsesammantr�den skall protokoll f�ras. Om n�gon ledamot i

samband med beslutet anm�ler skiljaktig mening, skall denna antecknas i
protokollet.

J�v

4 �

En styrelseledamot f�r inte handl�gga en fr�ga om

1. avtal mellan styrelseledamoten och fonden, eller
2. avtal mellan fonden och tredje man, om styrelseledamoten i fr�gan har

ett v�sentligt intresse som kan strida mot fondens.

Med avtal j�mst�lls r�tteg�ng och annan talan.

Uppdrag att handla p� styrelsens v�gnar

5 �

Fondens styrelse f�r uppdra �t enskilda ledam�ter eller tj�nstem�n hos

fonden att var f�r sig eller tv� eller flera i f�rening avg�ra �renden som an-
nars ankommer p� styrelsens egen pr�vning. Styrelsen skall meddela f�re-
skrifter om den befogenhet som ett s�dant uppdrag medf�r. Om uppdraget
avser beviljande av l�n, skall grunderna f�r l�ngivningen fastst�llas.

Uppdrag enligt f�rsta stycket f�r n�r som helst �terkallas eller inskr�nkas.

Utan hinder av s�dant uppdrag f�r styrelsen sj�lv avg�ra �renden av varje
slag.

Ers�ttning m.m.

6 �

Fonden f�r anst�lla den personal som beh�vs samt best�mma deras l�-

ner och �vriga anst�llningsvillkor.

7 �

Regeringen best�mmer arvoden och andra ers�ttningar till ledam�terna

i fondens styrelse.

3 kap. Medelsf�rvaltningen

M�l f�r placeringsverksamheten

1 �

Sj�tte AP-fonden skall, inom ramen f�r vad som �r till nytta f�r f�rs�k-

ringen f�r inkomstgrundad �lderspension, f�rvalta anf�rtrodda medel genom
placeringar p� riskkapitalmarknaden.

background image

3

SFS 2000:193

Fondmedlen skall placeras s� att kraven p� l�ngsiktigt h�g avkastning och

tillfredsst�llande riskspridning tillgodoses.

Fonden skall fastst�lla n�rmare m�l f�r sin placeringsverksamhet.

Placering av fondmedel

2 �

Sj�tte AP-fonden f�r placera de medel som styrelsen f�rvaltar

1. i aktier i svenska aktiebolag,
2. i s�dana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev f�renade med options-

r�tt till nyteckning som har utf�rdats av svenska aktiebolag,

3. som riskkapital i svenska ekonomiska f�reningar samt
4. i andelar i svenska kommanditbolag.
Fonden f�r inte f�rv�rva s� m�nga vid en svensk b�rs inregistrerade aktier

i ett aktiebolag att dessa uppg�r till 30 procent eller mer av samtliga aktier i
bolaget eller, om aktierna har olika r�stv�rde, att r�stetalet f�r aktierna upp-
g�r till 30 procent eller mer av r�stetalet f�r samtliga aktier i bolaget. Detta
g�ller inte f�rv�rv av aktier i ett svenskt riskkapitalbolag.

Fonden f�r inte vara komplement�r i ett kommanditbolag.

3 �

Vid till�mpning av 2 � anses ett aktiebolag inte som utl�ndskt, om

1. bolaget har f�rv�rvat ett svenskt aktiebolag genom ett offentligt erbju-

dande d�r ers�ttningen till aktie�garna i det svenska bolaget utgjordes av ak-
tier i bolaget,

2. bolaget har betydande verksamhet i Sverige, och
3. bolagets aktier �r noterade vid svensk b�rs eller auktoriserad marknads-

plats.

4 �

Fonden f�r handla med optioner och terminer eller andra likartade fi-

nansiella instrument f�r att effektivisera f�rvaltningen av fondens tillg�ngar
eller f�r att skydda fondens tillg�ngar mot valutakursf�rluster eller andra ris-
ker.

5 �

Om det beh�vs f�r en tillfredsst�llande betalningsberedskap eller f�r

att tillgodose kravet p� �ndam�lsenlig f�rvaltning, f�r fondmedel placeras
hos Riksbanken, annan bank eller postgirot. I samma syfte f�r fondmedel
placeras i statsskuldv�xlar, skattkammarv�xlar, bankcertifikat, f�retagscerti-
fikat samt andra v�rdepapper med h�g likviditet, avsedda f�r den allm�nna
marknaden.

6 �

Om det �r uppenbart att Sj�tte AP-fonden annars skulle lida en avse-

v�rd f�rlust f�r fonden, i avsikt att skydda en fordran, p� offentlig auktion el-
ler p� en svensk eller utl�ndsk b�rs, en auktoriserad marknadsplats eller n�-
gon annan reglerad marknad k�pa in egendom som �r utm�tt eller pantsatt
f�r fordran eller �verta egendom som betalning f�r fordran. Egendom som
f�rv�rvats p� detta s�tt skall avyttras s� snart det �r l�mpligt och senast d�
det kan ske utan f�rlust.

background image

4

SFS 2000:193

Fast egendom m.m.

7 �

Fonden f�r f�rv�rva fast egendom, tomtr�tt eller bostadsr�tt f�r att

skaffa lokaler som beh�vs f�r verksamheten eller f�r att bereda bostad �t n�-
gon som �r anst�lld hos fonden.

Krediter

8 �

F�r att tillgodose ett tillf�lligt penningbehov f�r Sj�tte AP-fonden ta

upp kredit hos en kreditinr�ttning eller hos F�rstaFj�rde AP-fonderna.

F�rvaltningsuppdrag

9 �

Sj�tte AP-fonden f�r uppdra �t v�rdepappersinstitut eller annan kapi-

talf�rvaltare att f�rvalta vissa fondmedel.

4 kap. Redovisning och revision m.m.

R�kenskaps�r

1 �

Fondens r�kenskaps�r �r kalender�r.

�rsredovisning

2 �

Fonden skall f�re den 15 februari varje �r l�mna �rsredovisning.

Denna best�r av resultatr�kning och balansr�kning samt f�rvaltningsber�t-
telse. �rsredovisningen skall uppr�ttas i enlighet med god redovisningssed.

I �rsredovisningen skall placeringstillg�ngarna marknadsv�rderas.

Resultatuppf�ljning

3 �

Fonden skall samtidigt med att �rsredovisning och revisionsber�ttelse

�verl�mnas till regeringen enligt 8 � ocks� �verl�mna en egen utv�rdering
av styrelsens f�rvaltning av fondmedlen (resultatuppf�ljning) med utg�ngs-
punkt i de n�rmare m�l f�r placeringsverksamheten som fastst�llts enligt
3 kap. 1 � tredje stycket.

Revisorer

4 �

Regeringen skall utse tv� revisorer att granska Sj�tte AP-fondens f�r-

valtning. Minst en av revisorerna skall vara auktoriserad.

En av de auktoriserade revisorer som utses enligt f�rsta stycket eller en av

de revisorer som regeringen enligt 6 kap. 5 � f�rsta stycket lagen (2000:192)
om allm�nna pensionsfonder (AP-fonder) skall utse f�r F�rstaFj�rde och
Sjunde AP-fonderna skall vara gemensam f�r F�rstaFj�rde, Sj�tte och
Sjunde AP-fonderna.

Den revisor som �r gemensam skall samordna revisionen av f�rvalt-

ningen hos F�rstaFj�rde, Sj�tte och Sjunde AP-fonderna.

Revisorerna f�r vid fullg�randet av sitt uppdrag anlita bitr�de.

background image

5

SFS 2000:193

5 �

Revisorerna f�rordnas f�r tiden till dess balansr�kning har fastst�llts

n�sta g�ng.

Regeringen f�r entlediga en revisor i f�rtid.
Om en revisor entledigas eller om hans uppdrag av annat sk�l upph�r i

f�rtid, skall f�r den �terst�ende tiden en ny revisor f�rordnas i hans st�lle.

6 �

Regeringen best�mmer arvoden och andra ers�ttningar till revisorerna.

Revisionsber�ttelse

7 �

F�r varje kalender�r skall revisorerna l�mna en revisionsber�ttelse,

som skall �verl�mnas till fonden inom fjorton dagar efter det att �rsredovis-
ningen har kommit revisorerna till handa.

Revisionsber�ttelsen skall inneh�lla en redog�relse f�r omfattningen och

resultatet av revisorernas granskning och inventering av de under fondens
f�rvaltning st�ende tillg�ngarna samt uppgift om huruvida det finns n�gon
anm�rkning mot �rsredovisningen, fondens bokf�ring eller i �vrigt mot fon-
dens f�rvaltning. Om det finns anledning till anm�rkning skall den anges i
revisionsber�ttelsen. Revisorerna f�r ocks� framst�lla de erinringar i ber�t-
telsen som de anser p�kallade.

En revisor som �r av skiljaktig mening eller i �vrigt finner ett s�rskilt utta-

lande p�kallat f�r ange detta i revisionsber�ttelsen, om han inte l�mnar en
s�rskild s�dan ber�ttelse.

Fastst�llelse av resultatr�kning och balansr�kning

8 �

Sedan revisionsber�ttelsen har kommit fonden till handa, skall styrel-

sen genast �verl�mna �rsredovisningen och revisionsber�ttelsen till rege-
ringen, som senast den 1 juni samma �r skall fastst�lla resultatr�kningen och
balansr�kningen.

5 kap. �vriga best�mmelser

Regeringens sammanst�llning och utv�rdering

1 �

Best�mmelserna i 7 kap. 1 � lagen (2000:192) om allm�nna pensions-

fonder (AP-fonder) om sammanst�llning av �rsredovisningar och utv�rde-
ring av f�rvaltningen av fondmedlen skall till�mpas �ven p� Sj�tte AP-fon-
dens �rsredovisning och f�rvaltning.

Anm�lningsskyldighet

2 �

Ledam�ter i Sj�tte AP-fondens styrelse, revisorerna f�r fonden samt de

arbetstagare och uppdragstagare hos fonden som styrelsen i fonden best�m-
mer skall skriftligen anm�la sitt innehav och �ndring i innehavet av finan-
siella instrument som anges i 1 kap. 1 � lagen (1991:980) om handel med fi-
nansiella instrument.

Styrelsen best�mmer hur anm�lan enligt f�rsta stycket skall ske.

background image

6

SFS 2000:193

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

F�reskrifter om ikrafttr�dande av denna lag meddelas i lagen (2000:194)

om inf�rande av ny lagstiftning f�r allm�nna pensionsfonder.

P� regeringens v�gnar

INGELA THAL�N

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.