SFS 1984:1010

841010.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:1010

om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

utkom från trycket

den 21 december 1984

utfärdad den 13 december 1984.

Enligt rik sdagens beslut' föreskrivs att 4 k ap. 7 § lagen (1981:691) om

socialavgifter skall ha ne dan angivna lydelse.

4 kap.

7 § Arbetsmarknadsavgifter förs till staten för finansiering av

1. arbetslöshetsersättning enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsför­

säkring och lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd,

' Prop. 1984/85:62, AU 4, rskr 78.

2101

¬

background image

-W.

u.

SFS 1984:1010

2. utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad,

habilitering,

^

3. bidrag till permitteringslöneersättning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

På regeringens vägnar

STEN ANDERSSON

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.